GENEALOGIE TER HAAR

 

uit

 

 

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

 

 

 door

 

 

 

t. hopman

 

 

 

 

LELYSTAD                                                                                          MEI   2006

 


 

 

Bovenstaande is de kaft omslag

 

Bladspiegel instellen

Pagina instellen

Marges

Boven 2cm

Onder 3cm

Links 2cm

Rechts 1cm

Voettekst 2cm (is pag nr)

Lettertype New Courier

Standard 10 punten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderstaande pagina is de binnen titelpagina

 

 


 

 

 

GENEALOGIE TER HAAR

 

uit

 

 

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

 

 

 door

 

 

 

t. hopman

 

 

 

 

LELYSTAD                                                                                          MEI   2006

 

 


        UW RECHTE Ter HAAR LIJN

 

        XII-.....................................

                  geboren........................

 

        XI-......................................

                  geboren........................

 

        X-.......................................

                  geboren........................

 

        IX-......................................

                  geboren........................

 

        VIII-....................................

                  geboren........................

 

        VII-.....................................

                  geboren........................

 

        VI-......................................

                  geboren........................

 

        V-2       JAN ter HAAR.

                  Gedoopt 27-4-1760 te Dinxperlo.

 

        IV-1      JAN ter HAAR.

                  gedoopt 6-10-1726 te Dinxperlo

 

        III-3     HENDRICK ter HAAR.

                  gedoopt 3-10-1697 te Dinxperlo.

 

        II-1      JAN EVERT (op de HAER) (Ter HAAR)

                  geboren ca 1650 te Breedenbroek.

 

        I-1       DIR(C)K EVERT

                  geboren ca 1620.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING

 

Enige tijd geleden was ik op het internet aan het surfen. Toevallig vond

ik de site: Dir(c)k Evert, deze site was verbonden met de site

www.betuwe.net~Koolwijk.

Tot mijn verbazing vond ik op de site genealogie Ter Haar uit

Dinxperlo. Het was mij bekend dat de genealogie Ter Haar van

Bunschoten zijn oorsprong in Dinxperlo heeft. Mijn belangstelling was

gewekt en ja hoor, om te beginnen vond ik mijn ouders, Jacob Hopman en

Marritje ter Haar. Aangezien ik wel meer aan stamboom onderzoek heb

gedaan, rees bij mij de gedachte om de internet gegevens verder uit te

werken. Het basis werk was reeds uitgevoerd door mevrouw Van Koolwijk-

ter Haar. De Bunschoter personen met de naam Ter Haar heb ik per

telefoon benaderd. Bijna iedereen werkte mee, ongeveer vijf personen

hadden geen belangstelling voor mede werking.

 

Het resultaat van dit werk is het boekje dat nu voor u ligt, met dit

boekje kunt u alle mensen uit Bunschoten met de naam Ter Haar

gemakkelijk in familie verband plaatsen. Ik wens u veel genoegen met het

doornemen van dit boekje.

 

Lelystad mei 2006

 

Tijmen Hopman

Buitenplaats 144

8212 AM Lelystad

tel 0320-228 129

E-mail: Hopman.t@12move.nl

 

 

 

 

VERANTWOORDING

 

De familie Ter Haar woonde, na uit Dinxperlo gekomen te zijn,

overwegend in Spakenburg. In de huidige tijd is de grens tussen

Bunschoten en Spakenburg moeilijk vast te stellen.

Spakenburg behoort bij de gemeente Bunschoten. Door deze gegevens is

Bunschoten uitsluitend als geboorte- huwelijk- en overlijdens plaats

genoemd.

 

De eerste gegevens zijn mij ca 1974 persoonlijk meegedeeld door

Hendrik ter Haar,.(HENDRIK ter HAAR), geboren 8-1-1925 te Bunschoten,

zie X-1 en Jan Koelewijn. hoofd van de ULO, dorps historicus van

Bunschoten en kleinzoon van :

 

VII-7    AALTJE ter HAAR, geboren 17-3-1849 te Bunschoten, overleden 12-4-1934

         te Bunschoten, dochter van VI-2. Gehuwd op 25-jarige

         leeftijd op 29-1-1875 te Bunschoten met JAN KOELEWIJN, visventer,

         geboren 9-2-1848 te Bunschoten, overleden 15-3-1907 te Bunschoten,

         zoon van DIRK KOELEWIJN en STEVENTJE HOPMAN.

 

Zij hebben persoonlijk onderzoek verricht in Dinxperlo.

 

Mevr. Van Koolwijk-ter Haar heeft via haar website mij geïnspireerd om

dit werk uit te voeren. Uit de website is slechts het deel overgenomen

dat op de genealogie van Bunschoten betrekking heeft.

Van Mevr. Van Koolwijk ter Haar heb ik ook veel gegevens per E-mail

ontvangen.

 

Mevr. Van Koolwijk–ter Haar is een nakomeling van :

 

III-2    HENDRICK ter HAAR, gedoopt 13-2-1687 te Dinxperlo, zoon van II-1. Gehuwd (1)

         voor de kerk voor 1720 met JENNEKEN HENDRIX. Gehuwd (2) met GERRIKE DERKSEN.

Dit huwelijk is niet verder uitgewerkt.

 

”Van wee bin jie er één” door J.H.M. Putman en H.A. Burgman-Feenstra

 

En als laatste: de per telefoon verzamelde gegevens

Alle in de tefoongids van Bunschoten vermelde personen met de naam

Ter Haar zijn benaderd.

U allen bedankt voor uw medewerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAART VAN DINXPERLO

 

 

 

 

 

 

De kaart wordt als foto copie bijgevoegd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEERTENS INSTITUUT

 

Meertens Instituut

 

 

Het Meertens instituut is het bekendste onderzoek instituut in

Nederland, betreffende familie-, streek-, boerderij- en veldnamen.

Het Meertens instituut heeft o.a. alle familienamen per aantal en per

gemeente in Nederland geteld, uit gegevens van de volkstelling van

1947.

 

DE NAAM TER HAAR

 

De Ter Haar’s woonden in De Heurne doch waren lid van de kerk te

Dinxperlo. De Heurne ligt ongeveer 3,5 km ten noorden vanaf het centrum

van Dinxerperlo, zie bijgevoegde kaart.

 

EEN HAAR IS EEN HOOGTE, EEN HOGE MET HOUT BEGROEIDE HEUVELRUG OF

UITGESTREKTE BODEMVERHEFFING OP DE HEIDEVLAKTEN, aldus Mevr Van

Koolwijk–ter Haar.

 

Gegevens via het internet van het Meertens instituut over genomen

 

Ter Haar duidt op bewoning van een boerderij genaamd Ter Haar, waarvan

er In Oost Nederland verschillende te vinden zijn.

 

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

 

Henric ter Haer, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449]

 

Boelman ter Haer, Sellingen 1568, hoenderbelastingerve Ter Haar

[Wegman 1991, p 286].

 

Jan Jansz ter Haar (Dinxperlo 1760-Bunschoten 1828); zoon

van Jan ter Haar, ged. Dinxperlo 1726; zoon van Hendrick ter Haar, ged.

Dinxperlo 1697; zoon van Jan Evert op de Haer, geb. Breedenbroek &

Hendriksken ter Haer, geb. De Heurne, huw. Dinxperlo 1676; dochter van

Wolbert of Wolter ter Haer [Evert ter Haar, 'De (stam)boom wordt

dikker', in: Bun Historiael 22 (2001), nr. 5, p 182-187]

 

Boerderij te kerspel Ruurlo [Muschart-1956, p 136]• [Gevers & Mensema

1983, p 232]

 

• [B.J. Hekket, in: Tubantia 30-09-1972]• [G. Hiskes, 'Aijsingh', in:

Ts. Westerwolde (1981), nr. 4, p 68]

Over het woord Haar in de plaatsnaamkunde: volgens het Meerten

instituut

 

Haar heeft vermoedelijk oorspronkelijk betekend: hooggelegen stuk hei;

kleine verhevenheid, in 't bijzonder op de hei; dan vaak ook: begroeid

terrein. Het woord is vooral bekend in 't gehele Oosten, waar Schicher

van Bath 60 namen op -Haar kent, vele van zeer oude datum, en even zeer

in Brabant en Limburg, en niet minder over onze grenzen. Behalve in

allerlei plaatsnamen leeft het woord ook voort in veldnamen;

zowel (De) Haar zonder meer als in samenstellingen (Haarakkers e.d.)

[Schönfeld-1980, p. 40].

Volgens [Schönveld, Veldnamen pag 35] is de betekenis van het woord

HAAR later uitgebreid tot een begroeid terrein in klei of veen

gebieden. Deze verklaring sluit aan bij de naam van de polder De Haar.

De Haar ligt aan de zuidkant van de weg Bunschoten-Baarn, plaatselijk

bekend als de Bisschopsweg. Deze verklaring wordt beschreven in het

boek "De Eemlandsche leegelanden" door C. Dekker en M. Mijnssen-Dutilh

 

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947

           volgens het Meerten instituut

 

Groningen             20

Friesland             10

Drenthe              119

Overijssel           722

Gelderland           481

Utrecht              199

Amsterdam            123

Noord-Holland         96

Noord-Holland totaal 219

Den Haag              37

Rotterdam             58

Zuid-Holland         108

Zuid-Holland totaal  203

Zeeland                3

Noord-Brabant         31

Limburg               38

ــــــــــــــــــــــــ

TOTAAL              2045

 

 

 

Hierboven ziet u het aantal personen met de naam Ter Haar, in

Nederland onder verdeeld per provincie.

Deze personen zijn niet allemaal nakomelingen van de stamvader

Ter Haar uit Dinxperlo. Het is bekend dat in Rhenen, Renkum en

Velp nakomelingen wonen van de stamvader Ter Haar uit Dinxperlo.

 

 

 

 

 

VERKORT SCHEMA TER HAAR VAN BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

 

 

 

 

 

 

           |         | VII-1

           |         | HENDRIK

           |  VI-1   |-------------------

           | JAN     | VII-2   | VIII-4

           |         | JAN     | JAN

DIR(C)K    |-----------------------------

   EVERT   |         |         | VIII-5

  I-1      |         |         | HENDRIK

    ß             |         |         | --------

  II-1     |         |         | VIII-7

JAN EVERT  |         |         | ARIAN

    ß             |         |         |---------

  III-3    |         | VII-4   | VIII-8

  HENDRICK |         | JAN     | JAN

    ß             |         |         |---------

  IV-1     |  VI-2   |         | VIII-9

  JAN      | HENDRIK |         | KLAAS

   ß              |         |         |---------

  V-2      |         |         | VIII-11

  JAN     Þ             |         | WILLEM

 Dinxperlo |         |         |---------

           |         |         | VIII-12

           |         |         | Jacob

           |         |-------------------

           |         | VII-5

           |         | KLAAS

           |-----------------------------

           |         |         | VIII-15

           |         |         | WILLEM

           |         |         |---------

           |  VI-3   | VII-8   | VIII-16

           | WILLEM  | HENDRIK | EVERT

           |         |         |---------

           |         |         | VIII-19

           |         |         | JAN

 

 

 

 

 

 

 

GENEALOGIE VAN DIR(C)K EVERT

 

 

I-1      DIR(C)K EVERT, geboren ca 1620 te Breedenbroek (Gendringen), overleden

         Voor 1676. Gehuwd (1) met JENNEKEN FUCKEN, geboren 1620 te Breedenbroek

         (Gendringen). Gehuwd (2) met TRIJNE ter HAER.

Uit het eerste huwelijk:

         1 JAN EVERT (op de HAER) (ter HAAR), geboren ca 1650 te Breedenbroek

           (Gendringen), zie II-1.

 

II-1     JAN EVERT op de HAER (ter HAAR), geboren ca 1650 te Breedenbroek

         ( Gendringen) (van op de HAAR boerderijtje bij Dinxperlo), overleden

         voor 1736, zoon van I-1. Ondertrouwd (1) op 9-4-1676 met HENDRIKSKEN

         ter HAER, geboren te De Heurne, dochter van WOLBERT (WOLTER) ter HAER.

         Ondertrouwd (2) op 14-6-1696 te Dinxperlo met HENDRIXKEN DUIJTSHOF,

         geboren te Dinxperlo, dochter van JAN DUIJTSHOF en GRIETJEN VOCKERS.

Uit het eerste huwelijk:

         1 DIRCK (DERCK)ter HAAR (KOOPS), gedoopt 24-2-1678 te Dinxperlo, zie III-1.

         2 HERMKEN ter HAAR, gedoopt 12-6-1681 te Dinxperlo.

         3 GEERTRUID ter HAAR, gedoopt 15-10-1682 te Dinxperlo.

         4 ENNEKEN ter HAAR, gedoopt 19-10-1684 te Dinxperlo.

         5 HENDRICK ter HAAR, gedoopt 13-2-1687 te Dinxperlo, zie III-2.

Uit het tweede huwelijk:

         6 HENDRICK ter HAAR, gedoopt 3-10-1697 te Dinxperlo, zie III-3.

         7 GRIETJEN ter HAAR, gedoopt 10-6-1699 te Dinxperlo.

         8 FREDERIK ter HAAR, gedoopt 25-9-1701 te Dinxperlo, zie III-4.

         9 DERCK ter HAAR, gedoopt 5-8-1703 te Dinxperlo.

         10 GARRITTIEN ter HAAR, gedoopt 3-1-1706 te Dinxperlo, zie III-5.

         11 JAN ter HAAR, gedoopt 14-3-1708 te Dinxperlo, zie III-6.

         12 GARRIT ter HAAR, (GERRIT), gedoopt 17-5-1712 te Dinxperlo, zie III-7.

 

III-1    DIRCK (DERCK)ter HAAR, (KOOPS), ouderling, gedoopt 24-2-1678 te Dinxperlo,

         zoon van II-1. Ondertrouwd op 21-6-1705. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige

         leeftijd op 12-7-1705 te Dinxperlo met BERENTIEN ter BERG (BARGE),

         gedoopt 29-3-1668 te Dinxperlo,

         dochter van HENDRICK ten BARGE en METTE WELSCHER.

Dit huwelijk is niet verder uitgewerkt.

 

III-2    HENDRICK ter HAAR, gedoopt 13-2-1687 te Dinxperlo, zoon van II-1. Gehuwd (1)

         voor de kerk voor 1720 met JENNEKEN HENDRIX. Gehuwd (2) met GERRIKE DERKSEN.

Dit huwelijk is niet verder uitgewerkt.

 

III-3    HENDRICK ter HAAR, gedoopt 3-10-1697 te Dinxperlo, Overleden 11-4-1772,

         zoon van II-1. Ondertrouwd op 28-jarige leeftijd op de eerste afkondiging op

         10-3-1726 te Dinxperlo met JANNA KLEIN RUESSINK, gedoopt 28-11-1697 te

         Dinxperlo, overleden 18-11-1779 te Dinxperlo,

         dochter van JAN KLEIN RUESSINK en ENNEKEN te BERGHE.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, gedoopt 6-10-1726 te Dinxperlo, zie IV-1.

         2 GERRITJE ter HAAR, gedoopt 23-4-1729 te Dinxperlo, zie IV-2.

         3 HENDRIK ter HAAR, gedoopt 8-6-1732 te Dinxperlo, zie IV-3.

         4 HARMKEN ter HAAR, gedoopt 17-1-1734 te Dinxperlo, zie IV-4.

         5 METTE ter HAAR, gedoopt 4-9-1735 te Dinxperlo, zie IV-5.

 

III-4    FREDERIK ter HAAR, gedoopt 25-9-1701 te Dinxperlo, overleden voor 1758,

         zoon van II-1. Gehuwd met ALEIDA BONGERS, gedoopt 18-6-1713 te Velp,

         overleden 12-1789 te Leiden, dochter van DIRK BONGERS en HENDRIJN JANS.

Dit huwelijk is niet verder uitgewerkt.

 

III-5    GARRITTIEN ter HAAR, gedoopt 3-1-1706 te Dinxperlo, dochter van II-1.

         Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 19-4-1733 te Dinxperlo met

         GARRIT HENGEVELD, gedoopt 15-11-1711 te Dinxperlo,

         zoon van JAN HENGEVELD en ENNEKEN ter HONK.

 

III-6    JAN ter HAAR, gedoopt 14-3-1708 te Dinxperlo, zoon van II-1. Gehuwd voor de

         kerk op 28-jarige leeftijd op 20-5-1736 te Dinxperlo met AALTJE DRIESTEN,

         dochter van JAN DRIESSEN en MARIJ BEUVINK.

Dit huwelijk is niet verder uitgewerkt.

 

III-7    GARRIT ter HAAR, (GERRIT), gedoopt 17-5-1712 te Dinxperlo, overleden

         voor 1784, zoon van II-1. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op

         10-5-1747 te Velp met ANNEKE TIJMENS, gedoopt 20-2-1715

         te Velp, overleden 12-11-1790 te Velp, dochter van TIJMEN JACOBS.

Dit huwelijk is niet verder uitgewerkt.

 

IV-1     JAN ter HAAR, gedoopt 6-10-1726 te Dinxperlo, overleden 6-1-1782 te

         De Heurne, zoon van III-3. Gehuwd voor de kerk op

         26-jarige leeftijd, eerste afkondiging op 11-2-1753 te Dinxperlo met

         GEESKEN te HENGEVELD, gedoopt 20-11-1718 te Aalten,

         dochter van WESSEL te HENGEVELD en BEERNDIKEN te HORST.

Uit dit huwelijk:

         1 HENDRIK ter HAAR, gedoopt 17-3-1754 te Dinxperlo,

           overleden 23-7-1781 te De Heurne.

         2 JANNA GEERTRUID ter HAAR, gedoopt 20-3-1756 te Dinxperlo, zie V-1.

         3 EVERD ter HAAR, gedoopt 26-2-1758 te Dinxperlo.

         4 JAN ter HAAR, gedoopt 27-4-1760 te Dinxperlo, zie V-2.

         5 WESSEL ter HAAR, gedoopt 26-2-1762 te Dinxperlo,

           overleden 20-8-1765 te De Heurne.

         6 GERRIT ter HAAR, gedoopt 29-7-1764 te Dinxperlo,

           overleden in 10-10-1765 te De Heurne.

         7 WILLEMINA ter HAAR, gedoopt 7-9-1766 te Dinxperlo, zie V-3.

         8 ELSKEN ter HAAR, gedoopt 19-2-1769 te Dinxperlo,

           overleden 12-12-1770 te Dinxperlo.

 , gedoopt 29-12-1771 te Dinxperlo, zie V-4.

         10 HENDRIK JAN ter HAAR, geboren 2-10-1774 te De Heurne, gedoopt 2-10-1774

            te Dinxperlo, overleden 1-1-1776 te De Heurne.

 

IV-2     GERRITJE ter HAAR, gedoopt 23-4-1729 te Dinxperlo, dochter van III-3. Gehuwd

         voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 21-11-1756 te Dinxperlo met BEREND

         RUTJES, zoon van AREND RUTJES.

 

IV-3     HENDRIK ter HAAR, gedoopt 8-6-1732 te Dinxperlo, overleden 10-6-1792 te

         Dinxperlo, zoon van III-3. Gehuwd (1) voor de kerk op

         21-jarige leeftijd op 7-4-1754 te Dinxperlo met HENDRINA (HENDRYNA) ANSINK,

         gedoopt 7-1-1725 te Dinxperlo,

         dochter van REINDER ANSINK en MECHTELD GELKINK. Gehuwd (2) voor de kerk op

         23-jarige leeftijd op 25-4-1756 te DINXPERLO met GEESKEN WIKKERINK

         (KLEIN GELKINK), gedoopt 10-7-1730 te Dinxperlo,

         overleden 27-9-1785 te Dinxperlo, dochter van JAN WIKKERINK en JANTJEN ORMEL.

         Ondertrouwd op 8-4-1787. Gehuwd (3) voor de kerk op 54-jarige leeftijd op

         29-4-1787 te Dinxperlo met ELISABETH (LIESBETH) BOLAND, landbouwster,

         gedoopt in 1750 te Dinxperlo,

         dochter van ALOF JAN BOLAND en ELISABETH CAPPERS.

                          Deze huwelijken zijn niet verder uitgewerkt.

 

IV-4     HARMKEN ter HAAR, gedoopt 17-1-1734 te Dinxperlo, overleden 25-12-1798

         te Dinxperlo, dochter van III-3. Gehuwd voor de kerk op

         24-jarige leeftijd op 10-12-1758 te Dinxperlo met GEERT HENGEVELD,

         gedoopt 1-11-1733 te Dinxperlo,

         zoon van DERK HENGEVELD en HENDRIKSKE KLOMPENHOUWER.

 

IV-5     METTE ter HAAR, gedoopt 4-9-1735 te Dinxperlo, overleden 23-2-1803 te

         Aalten, dochter van III-3. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op

         10-9-1758 te Dinxperlo met TEUNIS SLUISKES, gedoopt 27-9-1739 te Aalten,

         overleden 16-5-1810 te Aalten, zoon van DIRK SLUISKES en HENDERSKE SLUISKES.

 

V-1      JANNA GEERTRUID ter HAAR, gedoopt 20-3-1756 te Dinxperlo, overleden 4-1-1821

         te Aalten, dochter van IV-1. Gehuwd (1)voor de

         kerk op 45-jarige leeftijd op 7-6-1801 te Dinxperlo met DERK HENDRIK DUENK,

         geboren ± 1746, overleden 7-5-1821 te Aalten. Gehuwd (2) met NN.

 

V-2      JAN ter HAAR, timmerman, dagloner, gedoopt 27-4-1760 te Dinxperlo, overleden

         18-3-1828 te Bunschoten, zoon van IV-1. Gehuwd voor de kerk

         op 31-jarige leeftijd op 2-5-1791 te Bunschoten met HENDRIKJE JACOBSEN

         van WAGENINGEN, werkster, geboren 1-2-1773 te Bunschoten, overleden

         3-3-1848 te Bunschoten, dochter van JACOB JANSZEN en JANNETJE WILLEMS.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 19-1-1792 te Bunschoten, zie VI-1.

         2 JACOB ter HAAR, geboren 1-5-1793 te Bunschoten,

           overleden 1-6-1818 te Bunschoten.

         3 HENDRIK ter HAAR, geboren 1-7-1795 te Bunschoten, zie VI-2.

         4 WILLEM ter HAAR, geboren 10-7-1797 te Bunschoten, zie VI-3.

         5 EVERT ter HAAR, geboren 16-4-1799 te Bunschoten,

           overleden 25-8-1813 te Bunschoten.

         6 JANNETJE ter HAAR, geboren 22-9-1801 te Bunschoten, zie VI-4.

         7 GEESJE ter HAAR, geboren 16-1-1804 te Bunschoten, overleden voor 1810.

         8 GIJSBERT ter HAAR, geboren 5-1-1806 te Bunschoten,

           overleden 19-9-1807 te Bunschoten.

         9 GEESJE ter HAAR, geboren 13-4-1810 te Bunschoten, zie VI-5.

         10 GIJSBERT ter HAAR, geboren 22-2-1813 te Bunschoten, zie VI-6.

 

V-3      WILLEMINA ter HAAR, gedoopt 7-9-1766 te Dinxperlo, overleden 7-7-1844

         te Dinxperlo, dochter van IV-1. Ondertrouwd (1) op 26-7-1789 te Dinxperlo,

         Gehuwd (1) voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-7-1789 te Dinxperlo met

         GARRIT JAN ter HORST, gedoopt 2-10-1761 te Dinxperlo, overleden 1-6-1800 te

         Dinxperlo, zoon van FRERIK ter HORST en MARIA BEIJERS.

         Gehuwd (2) voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 15-2-1801 te

         Dinxperlo met GART JAN WEVERS, gedoopt 2-2-1750 te Dinxperlo, overleden

         6-5-1801 te Dinxperlo, zoon van JAN HENDRIK WEVERS en LIESBETH te CAMER.

         Gehuwd (3) voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 4-10-1801 te Dinxperlo

         met JAN WILLEM FRERIKS, dagloner, geboren op 19-5-1774 te

         Breedenbroek (Gendringen), gedoopt 20-5-1774 te Breedenbroek

        (Gendringen), overleden 30-11-1853 te Dinxperlo,

         zoon van HARMEN FRERIKS en ARENTJE KRAAIENBRINK.

 

V-4      GERRIT ter HAAR, arbeider, gedoopt 29-12-1771 te Dinxperlo, overleden

         24-3-1840 te Dinxperlo, zoon van IV-1. Ondertrouwd 28-12-1793. Gehuwd voor

         de kerk op 22-jarige leeftijd op 26-1-1794 te Dinxperlo met

         HENDERSKEN DEMKES, gedoopt 20-5-1764 te Klein Breedenbroek,

         dochter van MANUS DEMKES en ELISABETH KAPPERS.

Dit huwelijk is niet verder uitgewerkt.

 

VI-1     JAN ter HAAR, geboren 19-1-1792 te Bunschoten, overleden 3-12-1864 te

         Bunschoten, zoon van V-2. Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 28-10-1826

         te Bunschoten met GEERTJE WULFERTSEN (HOP), geboren 1-9-1803 te NIJKERK,

         overleden 26-1-1827 Nijkerk, dochter van EVERT WULVEN en MAARTJEN RIKS.

         Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 24-4-1828 te Bunschoten met WEIMPJE

         DAMSTRA, geboren 11-6-1804 te Bunschoten, overleden 6-3-1831 te Bunschoten,

         dochter van JAN DAMSTRA en BIETJE van GEMEN.

         Gehuwd (3) op 39-jarige leeftijd op 22-10-1831 te Bunschoten met

         HENDRIKJE LOS, geboren 7-3-1803 te Bunschoten, overleden 10-5-1878 te

         Bunschoten, dochter van HENDRIK LOS en ANNA HOOLWERF.

Uit het tweede huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 16-7-1829 te Bunschoten,

           overleden 19-9-1829 te Bunschoten.

         2 NN ter HAAR, geboren 4-3-1831 te Bunschoten,

           overleden 4-3-1831 te Bunschoten.

Uit het derde huwelijk:

         3 NN ter HAAR, geboren 17-9-1832 te Bunschoten,

           overleden 17-9-1832 te Bunschoten.

         4 HENDRIK ter HAAR, geboren 12-1-1834 te Bunschoten, zie VII-1.

         5 JAN ter HAAR, geboren 1-9-1838 te Bunschoten, zie VII-2.

 

VI-2     HENDRIK ter HAAR, veehouder, geboren 1-7-1795 te Bunschoten, overleden

         31-10-1880 te Bunschoten, zoon van V-2. Gehuwd op 36-jarige

         leeftijd op 8-10-1831 te Bunschoten met MENGSJE NAGEL,

         geboren 18-10-1804 te Bunschoten, overleden 31-12-1879 te Bunschoten,

         dochter van KLAAS NAGEL en GRIETJE van VUURST.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 23-4-1832 te Bunschoten, overleden 22-2-1834 te

                Bunschoten.

         2 GRIETJE ter HAAR, geboren 1-1-1835 te Bunschoten, zie VII-3.

         3 JAN ter HAAR, geboren 1-5-1838 te Bunschoten, zie VII-4.

         4 KLAAS ter HAAR, geboren 19-5-1840 te Bunschoten, zie VII-5.

         5 JAKOB ter HAAR, MANDENMAKER, geboren 6-1-1843 te Bunschoten, overleden

           12-1-1878 te Bunschoten.

         6 HENDRIKJE ter HAAR, geboren 21-1-1846 te Bunschoten, zie VII-6.

         7 AALTJE ter HAAR, geboren 17-3-1849 te Bunschoten, zie VII-7.

 

VI-3     WILLEM ter HAAR, timmerman, geboren 10-7-1797 te Bunschoten, overleden

         28-3-1887 te Bunschoten, zoon van V-2.

         Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-2-1833 te Bunschoten met AALTJE SMIT,

         21 jaar oud, geboren 15-2-1812 te Bunschoten, overleden 10-11-1895 te

         Bunschoten, dochter van JAN SMIT en GESINA HENDRIKS WINDMARSCH.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 7-3-1833 te Bunschoten,

           overleden 5-2-1835 te Bunschoten.

         2 JAN ter HAAR, geboren 22-10-1835 te Bunschoten.

         3 HENDRIK ter HAAR, geboren 30-11-1838 te Bunschoten, zie VII-8.

         4 HENDRIKJE ter HAAR, geboren 1-5-1841 te Bunschoten, zie VII-9.

         5 FRANCIJNTJE ter HAAR, geboren 18-6-1843 te Bunschoten,

           overleden 22-3-1844 te Bunschoten.

         6 FRANCIJNTJE ter HAAR, geboren 15-1-1845 te Bunschoten, zie VII-10.

         7 JACOB ter HAAR, boerenknecht, geboren 18-7-1848 te Bunschoten,

           overleden 19-2-1872 te Bunschoten.

         8 GEERTJE ter HAAR, werkster, geboren 2-5-1852 te Bunschoten, zie VII-11.

 

VI-4     JANNETJE ter HAAR, geboren 22-9-1801 te Bunschoten, overleden 1-2-1891

         te Bunschoten, dochter van V-2. Gehuwd op 23-jarige leeftijd

         op 26-3-1825 te Bunschoten met PIETER BOS, visser,

         geboren 22-6-1799 te Bunschoten, overleden 20-4-1870 te Bunschoten,

         zoon van PIETER BOS(CH)en JANNETJE PETERSE MEESTER.

 

VI-5     GEESJE ter HAAR, dienstbaar, geboren 13-4-1810 te Bunschoten, overleden

         9-2-1855 te Watergraafsmeer, dochter van V-2. Gehuwd (1) op 26-jarige

         leeftijd op 8-5-1836 te Diemen met RENGER HOPMAN, boerenknecht,

         geboren 31-12-1813 te Bunschoten, overleden 3-8-1845 te Diemen, zoon van

         RENGER HOPMAN en HENDRIKA ALIJDA BENT. Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op

         11-6-1848 te Watergraafsmeer met JAN NAGEL, boerenknecht, geboren 16-3-1807

         te WEESP, gedoopt 22-3-1807 te Diemen, overleden 7-2-1859 te Watergraafsmeer,

         zoon van RIJK WILLEMSZ. NAGEL en AALTJEN van VEEN.

 

VI-6     GIJSBERT ter HAAR, arbeider, geboren 22-2-1813 te Bunschoten, zoon van V-2.

         Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 28-4-1844 te Ouder-Amstel met

         ELISABETH GRIFFIOEN, geboren 9-12-1806 te Loenen a/d Vecht, dochter van

         JACOB GRIFFIOEN en NEELTJE de GLAS, overleden 6-10-1850 te Amsterdam.

         Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 5-2-1851 te Amsterdam met

         HEINTJEN PROPHITIUS, geboren in 8-9-1813 te HARDERWIJK,

         dochter van JACOB PETERSEN PROPHITIUS en NEELTJE HENDRIKS HASE.

 

VII-1    HENDRIK ter HAAR, boerenknecht, geboren 12-1-1834 te Bunschoten, overleden

         11-3-1928 te Bunschoten, zoon van VI-1. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op

         13-3-1862 te Bunschoten met NELLETJE ter BEEK, geboren 7-6-1840 te

         Bunschoten, overleden 23-9-1925 te Bunschoten,

         dochter van GIJSBERT ter BEEK en JANNETJE BEEKHUIS.

Uit dit huwelijk:

         1 HENDRIKJE ter HAAR, geboren 9-4-1862 te Bunschoten, zie VIII-1.

         2 GIJSBERT ter HAAR, geboren 13-7-1867 te Bunschoten,

           overleden 7-12-1886 te Bunschoten.

         3 JANNETJE ter HAAR, geboren 1-12-1872 te Bunschoten, zie VIII-2.

         4 MARRETJE ter HAAR, geboren 24-11-1874 te Bunschoten, zie VIII-3.

 

VII-2    JAN ter HAAR, geboren 1-9-1838 te Bunschoten, overleden 6-9-1913 te

         Bunschoten, zoon van VI-1. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op

         19-9-1868 te Bunschoten met NEELTJE HEINEN, geboren 23-10-1844 te

         Bunschoten, overleden 11-4-1871 te Bunschoten,

         dochter van WILLEM HEINEN en JANNETJE OUDSTEN.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 26-11-1868 te Bunschoten, zie VIII-4.

         2 JANNETJE ter HAAR, geboren 7-1-1871 te Bunschoten, overleden 6-5-1871 te

           Bunschoten.

 

VII-3    GRIETJE ter HAAR, geboren 1-1-1835 te Bunschoten, overleden 28-5-1914 te

         Bunschoten, dochter van VI-2. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-5-1860 te

         Bunschoten met REINIER VEDDER, veehouder, havenarbeider, geboren 22-1-1836

         te Bunschoten, overleden 7-5-1904 te Bunschoten op 68-jarige leeftijd,

         zoon van WILLEM VEDDER en MAGTELTJE SCHAAP.

 

VII-4    JAN ter HAAR, visser, WINKELIER, geboren 1-5-1838 te Bunschoten, overleden

         10-5-1907 te Bunschoten, zoon van VI-2. Gehuwd op 24-jarige

         leeftijd op 28-6-1862 te Bunschoten met MARRITJE HEIJNEN,

         geboren 20-8-1838 te Bunschoten, overleden 7-2-1890 te Bunschoten,

         dochter van HENDRIK HEIJNEN en BERENDINA van de GEEST.

Uit dit huwelijk:

         1 HENDRIK ter HAAR, geboren 24-5-1863 te Bunschoten, zie VIII-5.

         2 BERENDINA ter HAAR, geboren 23-12-1865 te Bunschoten, zie VIII-6.

         3 ARIAN ter HAAR, geboren 16-9-1868 te Bunschoten, zie VIII-7.

         4 JAN ter HAAR, geboren 21-2-1871 te Bunschoten, zie VIII-8.

         5 KLAAS ter HAAR, geboren 23-9-1873 te Bunschoten, zie VIII-9.

         6 MENGSJE ter HAAR, geboren 17-1-1876 te Bunschoten, zie VIII-10.

         7 WILLEM ter HAAR, JZN, geboren 14-2-1879 te Bunschoten, zie VIII-11.

         8 JACOB ter HAAR, geboren 23-2-1882 te Bunschoten, zie VIII-12.

 

VII-5    KLAAS ter HAAR, visser, geboren 19-5-1840 te Bunschoten, overleden

         13-9-1909 te Bunschoten, zoon van VI-2. Gehuwd op 24-jarige

         leeftijd op 29-4-1865 te Bunschoten met AALTJE HEINEN,

         geboren 26-6-1842 te Bunschoten, overleden 5-2-1922 te Bunschoten,

         dochter van WILLEM HEINEN en TEUNISJE HOOLWERF.

Uit dit huwelijk:

         1 NN ter HAAR, geboren 25-3-1866 te Bunschoten,

           overleden 25-3-1866 te Bunschoten.

         2 MENGSJE ter HAAR, geboren 8-9-1867 te Bunschoten, zie VIII-13.

         3 WILLEMPJE ter HAAR, geboren 31-7-1879 te Bunschoten, zie VIII-14.

 

VII-6    HENDRIKJE ter HAAR, geboren 21-1-1846 te Bunschoten, overleden

         22-12-1924 te Bunschoten, dochter van VI-2.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-5-1868 te Bunschoten met

         PETER KOELEWIJN, viszouter, visverkoper, havenmeester,

         geboren 26-1-1843 te Bunschoten, overleden 17-3-1916 te Bunschoten,

         zoon van DIRK KOELEWIJN en STEVENTJE HOPMAN.

 

VII-7    AALTJE ter HAAR, geboren 17-3-1849 te Bunschoten, overleden 12-4-1934

         te Bunschoten, dochter van VI-2. Gehuwd op 25-jarige

         leeftijd op 29-1-1875 te Bunschoten met JAN KOELEWIJN, visventer,

         geboren 9-2-1848 te Bunschoten, overleden 15-3-1907 te Bunschoten,

         zoon van DIRK KOELEWIJN en STEVENTJE HOPMAN.

 

VII-8    HENDRIK ter HAAR, arbeider, geboren 30-11-1838 te Bunschoten, overleden

         1-2-1927 te Bunschoten, zoon van VI-3. Gehuwd op 35-jarige

         leeftijd op 15-5-1874 te Bunschoten met JANNETJE NAGEL,

         geboren 28-12-1843 te Bunschoten, overleden 14-12-1924 te Bunschoten,

         dochter van EVERT NAGEL en ANNETJE ROUVOET.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 14-10-1877 te Bunschoten, zie VIII-15.

         2 EVERT ter HAAR, geboren 20-3-1879 te Bunschoten, zie VIII-16.

         3 AALTJE ter HAAR, geboren 11-10-1880 te Bunschoten, zie VIII-17.

         4 ANNETJE ter HAAR, geboren 14-3-1882 te Bunschoten, zie VIII-18.

         5 JAN ter HAAR, geboren 8-8-1883 te Bunschoten, zie VIII-19.

         6 HENDRIKJE ter HAAR, geboren 10-7-1888 te Bunschoten, zie VIII-20.

 

VII-9    HENDRIKJE ter HAAR, geboren 1-5-1841 te Bunschoten, overleden 5-2-1921

         te Ermelo, dochter van VI-3. Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 11-1-1878

         te Muiden met JAN van WILSUM, geboren 29-12-1843 te Weesperkarspel,

         overleden voor 1921, zoon van MANUS van WILSUM en NEELTJE VOGEL.

 

VII-10   FRANCIJNTJE ter HAAR, geboren 15-1-1845 te Bunschoten, dochter van VI-3.

         Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 7-1-1876 te Diemen met GIJSBERT

         VLAANDEREN, werkman, geboren in 6-4-1852 te WATERGRAAFSMEER,

         zoon van GERRIT VLAANDEREN en RIJKJE van NORDEN. Gehuwd (2) met NN.

Als ongehuwde moeder:

         1 AALTJE ter HAAR, geboren 28-8-1871 te Bunschoten, vertrokken naar.

           Watergraafsmeer 10-1-1877 te Bunschoten. Zij wordt bij het huwelijk van

           haar moeder Aaltje van Vlaanderen.

         2 FRANCIJNTJE ter HAAR, geboren 28-8-1871 te Bunschoten,

           overleden 12-3-1872 te Bunschoten.

 

VII-11   GEERTJE ter HAAR, werkster, geboren 2-5-1852 te Bunschoten, overleden

         16-12-1926 te Bunschoten, dochter van VI-3.

         Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 9-1-1900 te Bunschoten met HEIN de GRAAF,

         48 jaar oud, visser, geboren 6-2-1851 te Bunschoten, overleden 22-11-1902 te

         Loosduinen, zoon van DIRK de GRAAF en EVERTJE van VELDHUIZEN.

 

VIII-1   HENDRIKJE ter HAAR, winkelierster, geboren 9-4-1862 te Bunschoten, overleden

         op 10-7-1935 te Bunschoten, dochter van VII-1. Gehuwd op

         25-jarige leeftijd op 20-8-1887 te Bunschoten met WILLEM KOELEWIJN,

         visser, geboren 1-9-1858 te Bunschoten, overleden 31-8-1895 te Bunschoten,

         zoon van ROELOF KOELEWIJN en MARRITJE KOELEWIJN.

 

VIII-2   JANNETJE ter HAAR, geboren 1-12-1872 te Bunschoten, dochter van VII-1. Gehuwd

         24-jarige leeftijd op 13-3-1897 te Bunschoten met HENDRIK HOP, veehouder,

         geboren 2-7-1870 te Nijkerk, zoon van RIJKERT HOP en GERRITJE van de GROEP.

 

VIII-3   MARRETJE ter HAAR, geboren 24-11-1874 te Bunschoten, dochter van VII-1.

         Gehuwd 32-jarige leeftijd op 17-8-1907 te Bunschoten met WIJBRAND KOELEWIJN,

         visser, geboren 9-6-1874 te Bunschoten,

         zoon van TIJMEN KOELEWIJN en TRIJNTJE BAKKER.

 

VIII-4   JAN ter HAAR, geboren 26-11-1868 te Bunschoten, overleden 30-8-1904 te

         Bunschoten, zoon van VII-2. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op

         9-7-1892 te Bunschoten met LUBBERTJE CAMPHORST, geboren 8-11-1867

         te Putten, dochter van HENDRIKUS CAMPHORST en AALTJE SCHUIT.

Uit dit huwelijk:

         1 HENDRIKUS ter HAAR, geboren 1-9-1892 te Bunschoten,

           overleden 2-12-1892 te Bunschoten.

         2 HENDRIKUS ter HAAR, geboren 3-10-1893 te Bunschoten, zie IX-1.

         3 JAN ter HAAR, geboren 14-2-1895 te Bunschoten, overleden 29-5-1895 te

           Bunschoten.

         4 NEELTJE ter HAAR, geboren 7-2-1897 te Bunschoten, zie IX-2.

         5 JAN ter HAAR, fabrieksarbeider, geboren 22-3-1898 te Bunschoten,

           overleden in 1917 te Hilversum.

 

VIII-5   HENDRIK ter HAAR, visser, geboren 24-5-1863 te Bunschoten, overleden

         29-1-1930 te Bunschoten, zoon van VII-4. Gehuwd op

         29-jarige leeftijd op 10-12-1892 te Bunschoten met AALTJE MEESTER,

         geboren 11-8-1866 te Bunschoten, overleden 9-2-1953 te Bunschoten,

         dochter van WILLEM MEESTER, visser, en HENDRIKJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 MARRETJE ter HAAR, geboren 10-12-1893 te Bunschoten, zie IX-3.

         2 HENDRIKJE ter HAAR, geboren 17-10-1896 te Bunschoten,

           overleden in 1957 te Bunschoten.

         3 BERENDINA ter HAAR, geboren 10-7-1898 te Bunschoten, zie IX-4.

         4 WILLEM ter HAAR, geboren 5-10-1901 te Bunschoten, zie IX-5.

         5 MENGSJE ter HAAR, geboren 6-6-1903 te Bunschoten,

           overleden 31-7-1903 te Bunschoten.

         6 JAN ter HAAR, geboren 2-12-1904 te Bunschoten, zie IX-6.

         7 MENGSJE ter HAAR, geboren 6-5-1908 te Bunschoten,

           overleden 23-10-1908 te Bunschoten.

 

VIII-6   BERENDINA ter HAAR, geboren 23-12-1865 te Bunschoten, overleden 1-3-1933

         te Bunschoten, dochter van VII-4. Gehuwd op 27-jarige

         leeftijd op 31-12-1892 te Bunschoten met STEVEN MEESTER, visser,

         geboren 11-2-1864 te Bunschoten,

         zoon van WILLEM MEESTER, visser, en HENDRIKJE KOELEWIJN.

 

VIII-7   ARIAN ter HAAR, visser, geboren 16-9-1868 te Bunschoten, overleden

         12-12-1930 te Bunschoten, zoon van VII-4. Gehuwd op

         30-jarige leeftijd op 31-12-1898 te Bunschoten met STEVENTJE KOELEWIJN,

         geboren 7-12-1868 te Bunschoten,

         dochter van TIJMEN KOELEWIJN en LAMMERTJE DUYST.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 23-10-1899 te Bunschoten, zie IX-7.

         2 LAMMERTJE ter HAAR, geboren 20-9-1902 te Bunschoten, zie IX-8.

         3 TIJMEN ter HAAR, geboren 2-9-1904 te Bunschoten, zie IX-9.

         4 HENDRIK ter HAAR, geboren 20-8-1907 te Bunschoten, zie IX-10.

         5 DIRK ter HAAR, geboren 23-4-1911 te Bunschoten, zie IX-11.

         6 KLAAS ter HAAR, geboren 23-8-1913 te Bunschoten, zie IX-12.

 

VIII-8   JAN ter HAAR, visser, geboren 21-2-1871 te Bunschoten, overleden 17-2-1953

         te Bunschoten, zoon van VII-4. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-9-1899 te

         Bunschoten met GIJSBERTJE DUYST, geboren 15-1-1872 te Bunschoten,

         overleden 19-5-1951 te Bunschoten,

         dochter van CORNELIS DUYST en GERRITJE de GRAAF.

Uit dit huwelijk:

         1 MARRETJE ter HAAR, geboren 19-4-1901 te Bunschoten, zie IX-13.

         2 CORNELIS ter HAAR, geboren 13-6-1904 te Bunschoten, zie IX-14.

         3 GERRITJE ter HAAR, geboren 30-10-1906 te Bunschoten, zie IX-15.

         4 JAN ter HAAR, geboren 17-9-1909 te Bunschoten, zie IX-16.

 

VIII-9   KLAAS ter HAAR, visser en voorman in tal van visserijorganisaties, zie

         Visscherij-Courant van zaterdag 14 september 1907, geboren 23-9-1873 te

         Bunschoten, overleden 15-9-1950 Bunschoten, zoon van VII-4. Gehuwd op

         28-jarige leeftijd op 5-10-1901 te Bunschoten met STEVENTJE KOELEWIJN,

         geboren 28-8-1877 te Bunschoten, overleden 25-4-1943 te Bunschoten,

         dochter van JACOB KOELEWIJN en WILLEMPJE van den BOS.

Uit dit huwelijk:

         1 JACOB ter HAAR, geboren 14-4-1903-1903 te Bunschoten, zie IX-17.

         2 MARRITJE ter HAAR, geboren 14-2-1905 te Bunschoten, zie IX-18.

         3 JAN ter HAAR, geboren 25-5-1907 te Bunschoten,

           overleden 10-7-1908 te Bunschoten.

         4 JAN ter HAAR, K.ZN, geboren 10-6-1909 te Bunschoten, zie IX-19.

         5 DIRK ter HAAR, geboren 26-7-1911 te Bunschoten, zie IX-20.

         6 WILLEMPJE ter HAAR, geboren 10-9-1913 te Bunschoten, zie IX-21.

         7 HENDRIK ter HAAR, geboren 19-9-1915 te Bunschoten, zie IX-22.

         8 MARIA ter HAAR, geboren 30-10-1917 te Bunschoten, zie IX-23.

 

VIII-10  MENGSJE ter HAAR, geboren 17-1-1876 te Bunschoten, overleden 7-1-1923 te

         Bunschoten, dochter van VII-4. Gehuwd op 32-jarige leeftijd

         op 15-8-1908 te Bunschoten met GERRIT van den HOOGEN, metselaar,

         geboren 26-10-1876 te Bunschoten,

         zoon van WILLEM van den HOOGEN en KLAASJE KOELEWIJN.

 

VIII-11  WILLEM ter HAAR J.ZN, visser, geboren 14-2-1879 te Bunschoten, overleden

         23-11-1946 te Bunschoten, zoon van VII-4. Gehuwd

         25-jarige leeftijd op 18-6-1904 te Bunschoten met LUTJE de GRAAF,

         geboren 13-8-1878 te Bunschoten, overleden 29-4-1932

         te Bunschoten, dochter van GIJSBERT de GRAAF en WILLEMIJNTJE HEEK.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 18-3-1905 te Bunschoten, zie IX-24.

         2 GIJSBERT ter HAAR, geboren 26-4-1907 te Bunschoten, zie IX-25.

         3 WILLEM ter HAAR, geboren 6-4-1909 te Bunschoten, zie IX-26.

         4 MARRETJE ter HAAR, geboren 29-11-1910 te Bunschoten, zie IX-27.

         5 WILLEMIJNTJE ter HAAR, geboren 29-11-1910 te Bunschoten, zie IX-28.

         6 GEERTJE ter HAAR, geboren 23-2-1914 te Bunschoten, zie IX-29.

         7 HENDRIK ter HAAR, geboren 20-4-1916 te Bunschoten.

         8 KLAAS ter HAAR, geboren 25-9-1917 te Bunschoten, zie IX-30.

         9 BERENDINA ter HAAR, geboren 7-11-1919 te Bunschoten, zie IX-31.

 

VIII-12  JACOB ter HAAR, koopman, winkelier, geboren 23-2-1882 te Bunschoten,

         overleden 30-1-1942 te Bunschoten, zoon van VII-4.

         Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-8-1908 te Bunschoten met MARIA KOOPS,

         geboren 7-1-1882 te Bunschoten,

         dochter van EVERT KOOPS en STINA van DIERMEN.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 12-1-1909 te Bunschoten, zie IX-32.

         2 EVERT ter HAAR, geboren 1-2-1910 te Bunschoten,

           overleden 30-6-1910 te Bunschoten.

         3 EVERT ter HAAR, geboren 16-1-1911 te Bunschoten, zie IX-33.

         4 MARRETJE ter HAAR, geboren 29-1-1912 te Bunschoten,

           overleden 17-1-1936 te Bunschoten.

         5 DIRK ter HAAR, geboren 7-11-1913 te Bunschoten, zie IX-34.

         6 STINA ter HAAR, geboren 24-12-1914 te Bunschoten, zie IX-35.

         7 HENDRIK ter HAAR, geboren 17-1-1917 te Bunschoten,

           overleden 19-4-1918 te Bunschoten.

         8 HENDRIK ter HAAR, geboren 5-4-1920 te Bunschoten, zie IX-36.

         9 BERENDINA ter HAAR, geboren 25-7-1922 te Bunschoten, zie IX-37.

         10 PETER FRANS ter HAAR, geboren in 1923 te Bunschoten, zie IX-38.

 

VIII-13  MENGSJE ter HAAR, geboren 8-9-1867 te Bunschoten, overleden 12-9-1940 te

         Bunschoten, dochter van VII-5. Gehuwd op 24-jarige leeftijd

         op 17-10-1891 te Bunschoten met JACOB de GRAAF, visser, geboren

         5-10-1867 te Bunschoten, overleden 26-2-1941 te Bunschoten,

         zoon van ARIAN de GRAAF en BIETHJE DUIJST.

 

VIII-14  WILLEMPJE ter HAAR, geboren 31-7-1879 te Bunschoten, dochter van VII-5.

         Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-10-1908 te Bunschoten met JAN VEDDER,

         visser, geboren 17-12-1878 te Bunschoten,

         zoon van AART VEDDER en WIJMPJE HEEK.

 

VIII-15  WILLEM ter HAAR, arbeider, geboren 14-10-1877 te Bunschoten, overleden

         17-3-1926 te Bunschoten, zoon van VII-8. Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd

         op 15-7-1899 te Bunschoten met AALTJE ROOS, geboren 13-8-1870 te Bunschoten,

         overleden 25-5-1913 te Bunschoten, dochter van ROELOF ROOS en

         JANNETJE HOOLWERF. Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 22-11-1913

         te Bunschoten met WILLEMIJNTJE ZWAAN, geboren 21-9-1884 te

         dochter van TIJMEN ZWAAN en ENGELTJE KOOPS.

Uit het eerste huwelijk:

         1 WOUTER ter HAAR, geboren 29-8-1894 te Bunschoten, zie IX-39.

         2 HENDRIK ter HAAR, geboren 1-1-1900 te Bunschoten, zie IX-40.

         3 JANNETJE ter HAAR, geboren 15-12-1901 te Bunschoten,

           overleden 12-5-1903 te Bunschoten.

         4 ROELOF ter HAAR, geboren 21-5-1904 te Bunschoten, zie IX-41.

         5 FRANS ter HAAR, geboren 8-11-1905 te Bunschoten, zie IX-42.

         6 JAN ter HAAR, geboren 8-11-1905 te Bunschoten, zie IX-43.

         7 EVERT ter HAAR, geboren 17-4-1907 te Bunschoten, zie IX-44.

         8 JANNETJE ter HAAR, geboren 21-10-1909 te Bunschoten,

           overleden 21-8-1990 te Nijkerk.

         9 AALTJE ter HAAR, geboren 8-4-1911 te Bunschoten, zie IX-45.

         10 NN ter HAAR, geboren 9-3-1913 te Bunschoten,

            overleden 9-3-1913 te Bunschoten.

Uit het tweede huwelijk:

         11 ENGELTJE ter HAAR, geboren 22-10-1914 te Bunschoten, zie IX-46.

         12 TIJMEN ter HAAR, geboren 6-1917 te Bunschoten, overleden

            16-4-1918 te Bunschoten.

         13 ANNETJE ter HAAR, geboren 27-3-1919 te Bunschoten, zie IX-47.

         14 MARRETJE ter HAAR, geboren 12-1924 te Bunschoten,

            overleden 22-9-1925 te Bunschoten.

 

VIII-16  EVERT ter HAAR, veehouder, geboren 20-3-1879 te Bunschoten, zoon van VII-8.

         Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 5-9-1903 te Bunschoten met ELISABETH

         HOPMAN, geboren 18-9-1869 te Bunschoten, overleden 17-5-1924

         te Bunschoten, dochter van JAN HOPMAN en MARRITJE ter BEEK.

         Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd in 1930 te Ede met ANTJE JAGER, 56 jaar

         oud, geboren 27-3-1873 te Smallingerland, overleden 17-12-1934 te Ede,

         dochter van GURBE JAGER en AALTJE NOORMAN.

         Gehuwd (3) op 57-jarige leeftijd op 6-3-1937 te Ede

         met GERRITJE van GEERENSTEIN, geboren 21-11-1886 te Ede.

Uit het eerste huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 13-9-1904 te Bunschoten,

           overleden 4-4-1983 te Harderwijk.

         2 HENDRIK ter HAAR, geboren 18-1-1906 te Bunschoten,

           overleden 15-11-1906 te Bunschoten.

 

VIII-17  AALTJE ter HAAR, geboren 11-10-1880 te Bunschoten, dochter van VII-8.

         Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-5-1900 te Bunschoten met GIJSBERT HEEK,

         visser, geboren 2-8-1877 te Bunschoten,

         zoon van WOUTER HEEK, visser, en MARRITJE HEINEN.

 

VIII-18  ANNETJE ter HAAR, geboren 14-3-1882 te Bunschoten, dochter van VII-8. Gehuwd

         op 27-jarige leeftijd op 27-11-1909 te Bunschoten met TEUNIS DORLAND,

         geboren 15-11-1884 te Baarn, metselaar, overleden 8-11-1953 te Baarn,

         zoon van JAN DORLAND en ELISABETH NIEUWENHUIZEN.

 

VIII-19  JAN ter HAAR, geboren 8-8-1883 te Bunschoten, overleden 1-9-1961

         te Bunschoten zoon van VII-8. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-4-1913

         te Bunschoten met REINTJE DEKKERS, geboren 24-3-1884 te Bunschoten,

         dochter van ZEGER DEKKERS, timmerman, en STIJNTJE HOPMAN.

Uit dit huwelijk:

         1 NN ter HAAR, geboren 17-6-1914 te Bunschoten,

           overleden 17-6-1914 te Bunschoten.

         2 STIJNTJE ter HAAR, geboren 29-6-1915 te Bunschoten,

           overleden 12-3-1999 te Bunschoten.

         3 NN ter HAAR, geboren 20-3-1917 te Bunschoten,

           overleden 20-3-1917 te Bunschoten.

         4 JANNETJE ter HAAR, geboren 18-1-1921 te Bunschoten, zie IX-48.

 

VIII-20  HENDRIKJE ter HAAR, geboren 10-7-1888 te Bunschoten, dochter van VII-8.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-7-1911 te Bunschoten met JAN SCHIPPER,

         bakkersknecht, geboren 24-2-1873 te Weierd (Delfzijl), overleden 25-3-1936

         te Bunschoten, zoon van JAN SCHIPPER en MARTJE de VOS.

 

IX-1     HENDRIKUS ter HAAR, geboren 3-10-1893 te Bunschoten, overleden in 1967 te

         Hilversum, zoon van VIII-4. Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 31-7-1922 te

         Bochem (Duitsland) met ANNE STANISLAWA BONIAK,

         geboren 13-11-1898 te Lindenthal (Duitsland). Gehuwd (2) met G.M. van KEMPEN.

Uit het eerste huwelijk:

         JAN ter HAAR, geboren 3-8-1926 te Hilversum.

         BERNARDUS LEO HENDRIKUS ter HAAR, geboren 24-11-1928 te Hilversum.

         HENDRIKUS ter HAAR, geboren 17-4-1933 te Hilversum.

 

IX-2     NEELTJE ter HAAR, geboren 7-2-1897 te Bunschoten, overleden 6-9-1980 te

         Hilversum, dochter van VIII-4. Gehuwd met HENDRIKUS KLOMP,

         geboren in 1900, overleden 24-6-1983 te Ede.

 

IX-3     MARRETJE ter HAAR, geboren 10-12-1893 te Bunschoten, overleden 27-5-1950

         te Amersfoort, dochter van VIII-5. Gehuwd op 24-jarige

         leeftijd op 7-9-1918 te Bunschoten met PETER KOELEWIJN,

         vissersknecht, geboren 11-1-1892 te Bunschoten, overleden na 1950,

         zoon van WILLEM KOELEWIJN en ELISABETH HEEK.

 

IX-4     BERENDINA ter HAAR, geboren 10-7-1898 te Bunschoten, dochter van VIII-5.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 4-6-1921 te Bunschoten met JAAN NIEUWBOER,

         27 jaar oud, scheepssmid, geboren 13-10-1893 te Bunschoten, overleden

         22-4-1945 te Bunschoten, zoon van WILLEM NIEUWBOER, scheepstimmerman,

         scheepsmaker, en HENDRIKA EVELINA van WOUDENBERG.

 

IX-5     WILLEM ter HAAR, geboren 5-10-1901 te Bunschoten, overleden 11-8-1974 te

         Bunschoten, zoon van VIII-5. Gehuwd 23-jarige leeftijd op 1-9-1924 te

         Bunschoten  met JANNETJE HEINEN, geboren 26-12-1900 te Bunschoten, overleden

         1-3-1992 te Bunschoten, dochter van ARIAN HEINEN, Visser, en Gerritje ROOS.

Uit dit huwelijk:

         1 HENDRIK ter HAAR, geboren 8-1-1925 te Bunschoten, zie X-1.

         2 Gerritje ter HAAR, geboren 22-5-1927 te Bunschoten.

         3 AALTJE ter HAAR, geboren 11-7-1929 te Bunschoten, zie X-2.

         4 Adriaan ter HAAR, geboren 19-6-1936 te Bunschoten, zie X-3.

         5 MARRETJE ter HAAR, geboren 10-1-1945 te Bunschoten, zie X-4.

 

IX-6     JAN ter HAAR, geboren 2-12-1904 te Bunschoten, overleden 28-6-1993 te

         Amersfoort, zoon van VIII-5. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 3-2-1933 te

         Bunschoten met HILLETJE HEYNEN, geboren 11-9-1905 te Bunschoten, overleden

         12-12-1963 te UTRECHT, dochter van HENDRIK HEYNEN, visser, en EVERTJE DUIJST.

Uit dit huwelijk:

         1 AALTJE ter HAAR, geboren 21-2-1934 te Bunschoten, zie X-5.

         2 HENDRIK ter HAAR, geboren 6-12-1936 te Bunschoten, zie X-6.

         3 EVERTJE ter HAAR, geboren 18-6-1938 te Bunschoten, zie X-7.

         4 HILLETJE ter HAAR, geboren 12-1-1945 te Bunschoten, zie X-8.

 

IX-7     JAN ter HAAR, rijtuigpoetser der NS, geboren 23-10-1899 te Bunschoten,

         overleden 1-6-1952 te Amersfoort, zoon van VIII-7. Gehuwd op 27-jarige

         leeftijd op 7-5-1927 te Bunschoten met HENDRIKJE LUSTIG,

         geboren 17-10-1900 te Bunschoten, overleden 21-6-1976 te Amersfoort,

         dochter van JACOB LUSTIG en LAMBERTJE SCHAAP.

Uit dit huwelijk:

         1 ARIAN ter HAAR, geboren 7-6-1928 te Bunschoten, zie X-9.

         2 JACOB ter HAAR, geboren 18-11-1930 te Amersfoort, zie X-10.

         3 LAMBERTJE ter HAAR, geboren 5-6-1933 te Amersfoort, zie X-11.

         4 STEVENTJE ter HAAR, geboren 30-5-1935 te Amersfoort, zie X-12.

         5 NN ter HAAR, geboren 6-2-1937 te Amersfoort,

           overleden 6-2-1937 te Amersfoort.

         5 ANNETJE ter HAAR, geboren 12-4-1939 te Amersfoort, zie X-13.

 

IX-8     LAMMERTJE ter HAAR, geboren 20-9-1902 te Bunschoten, overleden 25-3-1970 te

         Bunschoten, dochter van VIII-7. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-3-1929 te

         Bunschoten met ARNOLDUS PIJPERS, kastelein, geboren 26-12-1900 te Bunschoten,

         overleden 16-5-1968 te Bunschoten,

         zoon van CORNELIS PIJPERS en GERRITJE de GRAAF.

 

IX-9     TIJMEN ter HAAR, rijtuigenpoetser der NS, geboren 2-9-1904 te Bunschoten,

         overleden 22-12-1989 te Amersfoort, zoon van VIII-7. Gehuwd op

         23-jarige leeftijd op 28-4-1928 te Bunschoten met REINTJE ZIJL,

         geboren 15-10-1899 te Bunschoten, overleden 13-12-1963, Amersfoort.

         dochter van CORNELIS ZIJL, zijlmaker, en GEERTJE ZWAAN.

Uit dit huwelijk:

         1 ARIAN ter HAAR, geboren 15-8-1936 te Amersfoort, zie X-14.

         2 CORNELIA ter HAAR, geboren 7-3-1939 te Amersfoort, zie X-15.

 

IX-10    HENDRIK ter HAAR, geboren 20-8-1907 te Bunschoten, overleden 27-8-1987 te

         Nijkerk, zoon van VIII-7. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-12-1929 te

         Bunschoten, Bunschoten met EVERTJE ROOS, geboren 2-10-1909 te Bunschoten,

         overleden 10-5-1987 te Bunschoten,

         dochter van WILLEM ROOS, visser, en WILLEMPJE HEINEN.

Uit dit huwelijk:

         1 ARIAN ter HAAR, geboren 28-7-1930 te Bunschoten,

           overleden 23-12-1930 te Bunschoten

         2 ARIAN ter HAAR, geboren 8-11-1933 te Bunschoten, zie X-16.

         3 WILLEM ter HAAR, geboren 26-11-1937 te Bunschoten, zie X-17.

         4 JAN ter HAAR, geboren 18-6-1939 te Bunschoten, zie X-18.

         5 EVERT ter HAAR, geboren 13-11-1942 te Bunschoten, zie X-19.

         6 WILLEMPJE ter HAAR, geboren 30-3-1946 te Bunschoten, zie X-20.

         7 DIRK ter HAAR, geboren 10-9-1952 te Bunschoten, zie X-21.

 

IX-11    DIRK ter HAAR, geboren 23-4-1911 te Bunschoten, overleden 8-2-1945 te

         Bunschoten, zoon van VIII-7. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-1-1932 te

         Bunschoten met MARIA HEEK, geboren 21-10-1913 te Bunschoten, overleden

         2-1-1987 te Bunschoten, dochter van CORNELIS HEEK en BEELTJE de GRAAF.

Uit dit huwelijk:

         1 STEVENTJE ter HAAR, geboren 3-4-1932 te Bunschoten, zie X-22.

         2 BELIA ter HAAR, geboren 18-6-1934 te Bunschoten, zie X-23.

         3 ARIAN ter HAAR, geboren 11-9-1936 te Bunschoten, zie X-24.

         4 CORNELIS ter HAAR, geboren 13-12-1937 te Bunschoten, zie X-25.

         5 LAMMERTJE ter HAAR, geboren 1-7-1939 te Bunschoten, zie X-26.

 

IX-12    KLAAS ter HAAR, geboren 23-8-1913 te Bunschoten, overleden 30-12-1991

         Amersfoort, zoon van VIII-7. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 4-2-1938

         te Bunschoten met FRANCIJNTJE van de GROEP, geboren 13-8-1916

         te Bunschoten, overleden te Bunschoten,

         dochter van CASPER van de GROEP en EVERTJE HARTOG.

Uit dit huwelijk:

         1 STEVENTJE ter HAAR, geboren 28-4-1938 te Bunschoten, zie X-27.

         2 CASPER ter HAAR, geboren 4-12-1944 te Bunschoten, zie X-28.

         3 DIRK ter HAAR, geboren 21-10-1946 te Bunschoten, zie X-29.

         4 ARIAN ter HAAR, geboren 16-3-1951 te Bunschoten, zie X-30.

         5 EVERTJE WILLEMIJNTJE ter HAAR, geboren 3-6-1958 te Bunschoten, zie X-31.

 

IX-13    MARRETJE ter HAAR, geboren 19-4-1901 te Bunschoten, overleden 23-3-1972

         te Zwolle, dochter van VIII-8. Gehuwd op 22-jarige

         leeftijd op 6-10-1923 te Bunschoten met WOUTER KOK, geboren 4-11-1898 te

         Bunschoten, overleden 4-7-1982 te Bunschoten,

         zoon van PETER KOK en JANNETJE WENTZEL.

 

IX-14    CORNELIS ter HAAR, brigadier van politie, geboren 13-6-1904 te Bunschoten,

         overleden 22-8-1980 te Bunschoten, zoon van VIII-8.

         Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 3-8-1930 te Bunschoten met ANNETJE BOS,

         geboren 17-6-1903 te Bunschoten, overleden 22-12-1983 te

         Bunschoten, dochter van GIJSBERT BOS en NENNETJE KOK.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 30-4-1931 te Rotterdam, zie X-32.

         2 GIJSBERT ter HAAR, geboren 21-7-1932-1934 te Rotterdam, zie X-33.

         3 GIJSBERTJE ter HAAR, geboren 21-12-1935 te Rotterdam.

         4 NENNETJE ter HAAR, geboren 7-2-1945 te Rotterdam, zie X-34.

 

IX-15    GERRITJE ter HAAR, geboren 30-10-1906 te Bunschoten, overleden 26-11-1974 te

         Bunschoten, dochter van VIII-8. Gehuwd met TIJMEN. KOELEWIJN, geboren

         17-10-1904 te Utrecht, overleden 2-8-1992 te Bunschoten, kapper,

         zoon van PETER KOELEWIJN en RIJKJE NIEUWBOER.

 

IX-16    JAN ter HAAR, geboren 17-9-1909 te Bunschoten, overleden 2-10-1993 te

         Den Haag, zoon van VIII-8. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-10-1936 te

         Bunschoten met JANNETJE BEUKERS, geboren 11-2-1908 te Bunschoten, overleden

         24-1-1980 te Amsterdam, dochter van BAREND BEUKERS en HILLETJE van TWILLERT.

         Gehuwd (2) op 73 jarige leeftijd op 4-8-1983 te Noordoostpolder met

         HENDRIKA PETRONELLA KRAMER, geboren 29-11-1922 te Woerden.

Uit het eerste huwelijk:

         1 GIJSBERTJE ter HAAR, geboren 6-8-1937 te Amsterdam, zie X-35.

         2 BAREND ter HAAR, geboren 26-3-1940 te Amsterdam, zie X-36.

         3 JAN ter HAAR, geboren 6-11-1941 te Amsterdam, zie X-37.

         4 RUTGER ter HAAR, geboren 27-9-1943 te Bunschoten, zie X-38.

         5 HILLETJE ter HAAR, geboren 4-4-1945 te Amsterdam.

         6 GERRITJE ter HAAR, geboren 15-4-1946 te Amsterdam.

         7 HENDRIKJE ter HAAR, geboren 15-1-1950 te Amsterdam.

 

IX-17    JACOB ter HAAR, schoolhoofd, geboren 14-4-1903 te Bunschoten, overleden

         7-5-1966 te Bunschoten, zoon van VIII-9. Gehuwd op

         24-jarige leeftijd op 27-10-1927 te Bunschoten met HENDRIKJE de JONG, 25

         jaar oud, geboren 27-4-1902 te Bunschoten, overleden 9-12-1988 te Bunschoten,

         dochter van BRAND de JONG, visser, en MARIA DUIJST.

Uit dit huwelijk:

         1 STEVENTJE HENDRIKA ter HAAR, geboren 7-1-1928 te Bunschoten, zie X-39.

         2 HILLEBRAND JACOB ter HAAR, geboren 20-5-1929 te Bunschoten, zie X-40.

         3 MARIA ter HAAR, geboren 26-11-1930 te Bunschoten, zie X-41.

         4 KLAAS ter HAAR, geboren 3-4-1935 te Bunschoten, zie X-42.

 

IX-18    MARRITJE ter HAAR, geboren 14-2-1905 te Bunschoten, overleden 25-4-1979 te

         Amersfoort, dochter van VIII-9. Gehuwd op 25-jarige

         leeftijd op 31-7-1930 te Bunschoten, met JACOB HOPMAN, onderwijzer,

         geboren 18-3-1903 te Bunschoten, overleden 15-6-1958 te Amersfoort,

         zoon van TIJMEN HOPMAN en REINTJE van den POL.

 

IX-19    JAN ter HAAR K.ZN, ULO onderwijzer, geboren 10-6-1909 te Bunschoten,

         overleden op 23-3-1989 te Bunschoten, zoon van VIII-9.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-12-1934 te Bunschoten,

         met JACOBJE van HALTEREN, geboren 31-8-1909 te Bunschoten,

         overleden 6-2-2004 te Nijkerk,

         dochter van AART van HALTEREN en AALTJE de GRAAF.

Uit dit huwelijk:

         1 STEVENTJE MARIA ter HAAR, geboren 8-1-1936 te Bunschoten, zie X-43.

         2 AALTJE ter HAAR, geboren 3-11-1937 te Bunschoten, zie X-44.

         3 MARRITJE Ter HAAR, geboren 3-5-1939 te Bunschoten, zie X-45.

         4 MARIA ter HAAR, geboren 10-2-1943 te Bunschoten, zie X-46.

 

IX-20    DIRK ter HAAR, visser, geboren 26-7-1911 te Bunschoten, overleden

         23-9-1990 te Bunschoten, zoon van VIII-9. Gehuwd op 22-jarige leeftijd

         op 9-2-1934 te Bunschoten met EVERTJE KORLAAR, geboren 22-2-1912 te

         Bunschoten, overleden 5-11-1975 te Bunschoten,

         dochter van LAMMERT KORLAAR, vishandelaar, en JANNETJE BAAS.

Uit dit huwelijk:

         1 JANNETJE ter HAAR, geboren 23-4-1934 te Bunschoten, zie X-47.

         2 KLAAS ter HAAR, geboren 6-3-1936 te Bunschoten, zie X-48.

         3 STEVENTJE ter HAAR, geboren 8-2-1938 te Bunschoten, zie X-49.

         4 LAMMERT ter HAAR, geboren 15-11-1939 te Bunschoten,

           overleden 23-1-2006 te Bunschoten.

         5 JACOB ter HAAR, geboren 13-6-1944 te Bunschoten, zie X-50.

 

IX-21    WILLEMPJE ter HAAR, geboren 10-9-1913 te Bunschoten, overleden 17-2-1993 te

         Bunschoten, dochter van VIII-9. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 9-2-1940 te

         Bunschoten met JAN DUIJST, visser, geboren 30-7-1911 te Bunschoten, overleden

         9-10-1999 te Bunschoten, zoon van JACOB DUIJST en MENGSJE KOELEWIJN.

 

IX-22    HENDRIK ter HAAR, veehouder, geboren 19-9-1915 te Bunschoten, overleden

         10-4-1978 te Bunschoten, zoon van VIII-9. Gehuwd op 25-jarige leeftijd

         op 21-3-1941 te Bunschoten met LUTJE de GRAAF, geboren 2-9-1915, Bunschoten,

         overleden 3-8-2000 te Bunschoten,

         dochter van DIRK de GRAAF en MARIA RUIZENDAAL.

Uit dit huwelijk:

         1 DIRK ter HAAR, geboren 4-9-1942 te Bunschoten, zie X-51.

         2 STEVENTJE ter HAAR, geboren 18-6-1945 te Bunschoten, zie X-52.

         3 KLAAS ter HAAR, geboren 28-5-1948 te Bunschoten, zie X-53.

         4 MARIA ter HAAR, geboren 16-6-1953 te Bunschoten,

           overleden 18-5-1958 te Utrecht.

 

IX-23    MARIA ter HAAR, geboren 30-10-1917 te Bunschoten, overleden 21-12-1996 te

         Bunschoten, dochter van VIII-9. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 8-4-1948 te

         Bunschoten met JAN GOUDSBLOEM, geboren 21-10-1915 te Bunschoten, overleden

         26-8-1999 te Bunschoten, zoon van JACOB GOUDSBLOEM en AALTJE van de GROEP.

 

IX-24    JAN ter HAAR, visser, geboren 18-3-1905 te Bunschoten, overleden 3-10-1967

         te Bunschoten, zoon van VIII-11. Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 5-7-1930

         te Bunschoten met ANNETJE BOS, geboren 2-9-1905 te Bunschoten, overleden

         5-12-1931 te Utrecht op 26-jarige leeftijd, dochter van PETER BOS, visser,

         en LUTJE de GRAAF. Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 25-6-1936 te

         Bunschoten met GEERTJE van GOOR, geboren 10-1-1905 te Bunschoten,

         dochter van WULPHERT van GOOR, veehoudersknecht, en AALBERTJE DIJKHUIZEN.

Uit dit huwelijk:

         1 LUTJE ter HAAR, geboren 18-3-1937 te Bunschoten, zie X-54.

         2 AALBERTJE ter HAAR, geboren 30-9-1938 te Bunschoten, zie X-55.

         3 GERDA ter HAAR, geboren 1-6-1944 te Bunschoten, zie X-56.

         4 MARRITJE WILLEMIJNTJE ter HAAR, geboren 9-1-1941 te Bunschoten, zie X-57.

         5 GEERTJE ter HAAR, geboren 19-1-1947 te Bunschoten, zie X-58.

 

IX-25    GIJSBERT ter HAAR, geboren 26-4-1907 te Bunschoten, zoon van VIII-11.

         Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-5-1926 te Bunschoten, overleden 27-12-1967

         te Amersfoort met RIJNTJE de GRAAF, geboren 6-11-1907 te Bunschoten,

         overleden 7-1988 te Nijkerk,

         dochter van THOMAS de GRAAF, visser, en KLAASJE KOK.

Uit dit huwelijk:

         1 LUTJE ter HAAR, geboren 5-8-1926 te Bunschoten, zie X-59.

         2 THOMAS ter HAAR, geboren 4-3-1928 te Bunschoten, zie X-60.

         3 WILLEM ter HAAR, geboren 16-6-1932 te Bunschoten,

           overleden 4-4-1943 te Rotterdam (Bombardement).

         4 DIRK ter HAAR, geboren 4-3-1936 te Bunschoten,

           overleden 31-3-1943 te Rotterdam (Bombardement).

         5 KLAASJE ter HAAR, geboren 21-11-1942 te Rotterdam, zie X-61.

         6 WILLEM DIRK ter HAAR, geboren 13-3-1945 te Bunschoten,

           overleden 30-5-1945 te Bunschoten.

         7 WILLEMIJNTJE MARRITJE ter HAAR, geboren 18-5-1946 te Bunschoten, zie X-62.

         8 WILLEM DIRK ter HAAR, geboren 25-8-1947 te Bunschoten,

           overleden 15-4-1948 te Bunschoten.

 

IX-26    WILLEM ter HAAR, geboren 6-4-1909 te Bunschoten, overleden 20-11-1989 te

         Bunschoten, zoon van VIII-11. Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1931 te

         Bunschoten met AARTJE van de GROEP, geboren 19-1-1911 te Bunschoten,

         overleden 1-1-2002 te Bunschoten,

         dochter van WOUTERUS van de GROEP, visser, en NEELTJE GOUDSBLOEM.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 25-10-1931 te Bunschoten, zie X-63.

         2 WOUTERUS ter HAAR, geboren 22-6-1933 te Bunschoten, zie X-64.

         3 JAN ter HAAR, geboren 15-10-1937 te Bunschoten, zie X-65.

         4 Neeltje ter HAAR, geboren 5-8-1939 te Bunschoten, zie X-66.

         5 LUTJE ter HAAR, geboren 27-10-1940 te Bunschoten, zie X-67.

         6 EVERTJE ter HAAR, geboren 16-6-1945 te Bunschoten, zie X-68.

         7 BERENDINA ter HAAR, geboren 30-3-1949 te Bunschoten, zie X-69.

 

IX-27    MARRETJE ter HAAR, geboren 29-11-1910 te Bunschoten, dochter van VIII-11.

         Gehuwd op 27-jarige leeftijd op met de handschoen op 22-7-1938 te Bunschoten

         en kerkelijk gehuwd op 4-9-1938 te Batavia met HENDRIK HEINEN,

         geboren 27-10-1914 te Bunschoten, zoon van ARIAN HEINEN en GERRITJE ROOS.

 

IX-28    WILLEMIJNTJE ter HAAR, geboren 29-11-1910 te Bunschoten, overleden 5-3-1981

         te Den Helder, dochter van VIII-11. Gehuwd met RUTGER KOELEWIJN, geboren

         in 1912, overleden 3-5-1964 te Den Helder,

         zoon van WILLEM KOELEWIJN en SIPJE SCHUIL.

 

IX-29    GEERTJE ter HAAR, geboren 23-2-1914 te Bunschoten, overleden te Bunschoten,

         dochter van VIII-11. Gehuwd met ZACHARIAS PIJPERS, geboren 15-6-1906 te

         Bunschoten, overleden 2-1-1992 te Amersfoort,

         zoon van ANTHONIE PIJPERS en PEETJE VELDHUIZEN.

 

IX-30    KLAAS ter HAAR, geboren 25-9-1917 te Bunschoten, kapitein b.d. der landmacht,

         overleden 6-9-1973 te Bunschoten, zoon van VIII-11. Gehuwd op 26-jarige

         leeftijd op 5-7-1944 te Bunschoten met HENDRIKJE de GRAAF, geboren 25-9-1918

         te Bunschoten, overleden 25-10-1993 te Bunschoten,

         dochter van WOUTER de GRAAF en KLAASJE DUIJST.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 14-12-1944 te Bunschoten, overleden 1-11-2003 te.

           Bunschoten, adjudant b.d. bij de Koninklijke Marine.

         2 WOUTER ter HAAR, geboren 10-1-1946 te Bunschoten, zie X-70.

         3 JAN RUDY HENK ter HAAR, geboren 8-9-1948 te Batavia.

         4 CLAZINA LUCIE ter HAAR, geboren 4-12-1950 te Bunschoten.

         5 ALIDA ter HAAR, geboren 10-5-1953 te Bunschoten, zie X-71.

         6 GIJSBERTUS ZACHARIAS ter HAAR, geboren 6-11-1954 te Bunschoten, zie X-72.

         7 MARJOLEIN WILLY ter HAAR, geboren 17-12-1958 te Bergen op Zoom.

 

IX-31    BERENDINA ter HAAR, geboren 7-11-1919 te Bunschoten, overleden 24-11-2000 te

         Barneveld, dochter van VIII-11. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 5—10-1945

         te Bunschoten met AART van de GROEP, geboren 22-6-1919 te Bunschoten,

         overleden 5-2-1993 te Leusden,

         zoon van LAMBERTUS van de GROEP en GRIETJE VEDDER.

 

IX-32    JAN ter HAAR, geboren 12-1-1909 te Bunschoten, overleden 14-12-1990 te

         Amersfoort op 81-jarige leeftijd, zoon van VIII-12. Gehuwd op 27-jarige

         leeftijd op 11-12-1936 te Putten met ENGELTJE ZWAAN, geboren 6-2-1913

         te Bunschoten, dochter van JAN ZWAAN en ANNETJE de GRAAF.

Uit dit huwelijk:

         1 JACOB ter HAAR, geboren 21-7-1938 te Barneveld, zie X-73.

         2 JAN ter HAAR, geboren 9-1-1941 te Barneveld, zie X-74.

         3 MARIA ENGELINA ter HAAR, geboren 25-9-1947 te Barneveld, zie X-75.

 

IX-33    EVERT ter HAAR, schilder, geboren 16-1-1911 te Bunschoten, overleden

         op 6-6-1969 te Amersfoort op 58-jarige leeftijd, zoon van VIII-12.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-12-1931 te Lienden met JANSJE van EWIJK,

         geboren 16-8-1910 te Lienden, overleden na 1969.

Uit dit huwelijk:

         1 JACOB ter HAAR, geboren 23-2-1932 te Amersfoort,

           overleden 30-5-1999 te Amersfoort.

         2 PETER JOHANNES ter HAAR, geboren 21-5-1934 te Amersfoort, zie X-76.

         3 MARRETJE MARIA ter HAAR, geboren 25-5-1937 te Amersfoort, zie X-77.

         4 TRIJNEKE ter HAAR, geboren 3-2-1939 te Amersfoort, zie X-78.

         5 EVERT ter HAAR, geboren 21-22-1941 te Amersfoort, zie X-79.

 

IX-34    DIRK ter HAAR, geboren 7-11-1913 te Bunschoten, overleden in 1986 te

         Bunschoten, zoon van VIII-12. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 7-8-1936 te

         Bunschoten met HENDRIKJE HARTOG, geboren 17-2-1912 te Bunschoten,

         dochter van Wouter Hartog en Reintje Hartog.

Uit dit huwelijk:

         1 MARIA ter HAAR, geboren 14-9-1937 te Bunschoten, zie X-80.

         2 WOUTER JACOB ter HAAR, geboren 14-3-1950 te Den Haag, zie X-81.

 

IX-35    STINA ter HAAR, geboren 24-12-1914 te Bunschoten, overleden in 1996 te

         BREDA, dochter van VIII-12. Gehuwd op 21-jarige leeftijd

         in 1936 te Bunschoten met HENDRIKUS KOELEWIJN.

 

IX-36    HENDRIK ter HAAR, geboren 5-4-1920 te Bunschoten, zoon van VIII-12.

         Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-5-1952 te Bunschoten met WILLEMPJE LOS,

         geboren 12-12-1918 te Bunschoten, dochter van HENDRIK LOS TEUNTJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 JACOB ter HAAR, geboren 29-8-1953 te Bunschoten.

         2 TEUNTJE ter HAAR, geboren 20-3-1956 te Bunschoten,

           overleden 22-8-1981 te Bunschoten.

         3 HENDRIK ter HAAR, geboren 24-9-1957 te Bunschoten, zie X-82.

 

IX-37    BERENDINA ter HAAR, geboren 25-7-1922 te Bunschoten, dochter van VIII-12.

         Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-9-1951 te Bunschoten met

         DIRK van der SCHUUR, geboren 8-8-1925 te Bunschoten, overleden 15-10-1989 te

         Bunschoten, zoon van WILLEM van der SCHUUR en ELISABETH DUIJST.

 

IX-38    PETER FRANS ter HAAR, geboren in 1923 te Bunschoten, overleden te Bunschoten,

         zoon van VIII-12, Gehuwd te Bunschoten met EVERTJE BEEKHUIS, geboren te

         Bunschoten, dochter van AREND BEEKHUIS en ELBERTJE VARENKAMP.

 

IX-39    WOUTER ter HAAR, arbeider, geboren 29-8-1894 te Bunschoten, overleden

         27-9-1977 te Bunschoten, zoon van VIII-15. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op

         23-9-1922 te Bunschoten met HENDRIKJE HARTOG, geboren 16-7-1896 te

         Bunschoten, overleden 14-5-1968 te Amersfoort,

         dochter van WILLEM HARTOG, visser, melkrijder, en LUBBERTJE LOS.

 

IX-40    HENDRIK ter HAAR, chauffeur, geboren 1-1-1900 te Bunschoten,

         overleden 15-8-1973 te Amersfoort, zoon van VIII-15.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-12-1925 te Bunschoten met CATHARINA KOOPS,

         geboren 16-11-1904 te Bunschoten, overleden 5-10-1991 te Amersfoort,

         dochter van RIKKERT KOOPS, visverkoper, en STEVENTJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 1-4-1926 te Bunschoten, zie X-83.

         2 STEVENTJE ter HAAR, geboren 12-8-1930 te Bunschoten, zie X-84.

         3 AALTJE ter HAAR, geboren 9-1-1936 te Amersfoort,

           overleden 22-2-1991 te Amersfoort.

         4 RIKA CATHARINA ter HAAR, geboren 9-7-1937 te Amersfoort,

           overleden op 15-8-1937 te Amersfoort.

         5 RIKKERT ter HAAR, geboren 29-11-1938 te Amersfoort, zie X-85.

         6 HENDRIK ter HAAR, geboren 14-10-1942 te Amersfoort, zie X-86.

         7 MARRITJE CATHARINA ter HAAR, geboren 10-09-1945 te Amersfoort,

           overleden 26-02-1952 te Amersfoort.

         8 JAN ter HAAR.

 

IX-41    ROELOF ter HAAR, geboren 21-5-1904 te Bunschoten, overleden 18-9-1969

         Amersfoort, zoon van VIII-15. Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 5-2-1943 te

         Bunschoten met REINTJE van HALTEREN, geboren 28-3-1910 te Bunschoten,

         overleden 27-8-1999 te Baarn,

         dochter van ZEGER van HALTEREN en ANGNIESJE van TWILLERT

Uit dit huwelijk:

         1 AALTJE ter HAAR, geboren 16-12-1943 te Bunschoten, zie X-87.

         2 ANGNIESJE ter HAAR, geboren 24-8-1946 te Bunschoten

         3 WILLEM ter HAAR, geboren 12-9-1950 te Bunschoten, zie X-88.

         4 Jannetje ter Haar, geboren 10-11-1955 te Amersfoort,

           overleden 15-11-1955 te Amersfoort

 

 

IX-42    FRANS ter HAAR, geboren 8-11-1905 te Bunschoten, overleden 23-4-1989 te

         Bunschoten, zoon van VIII-15. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-8-1932 te

         Bunschoten, met GRIETJE de GRAAF, geboren 30-10-1912 te

         Bunschoten, overleden 17-1-1987 te Leusden,

         dochter van KLAAS de GRAAF, visser, en MENGSJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 NN ter HAAR, geboren 26-2-1933 te Bunschoten,

           overleden 26-2-1933 te Bunschoten.

         2 AALTJE ter HAAR, geboren 11-2-1934 te Bunschoten, zie X-89.

         3 MENGSJE ter HAAR, geboren 11-2-1934 te Bunschoten, zie X-90.

         4 JANNETJE ter HAAR, geboren 31-1-1935 te Bunschoten, zie X-91.

         5 HENDRIKJE ter HAAR, geboren 17-7-1937 te Bunschoten, zie X-92.

         6 MARRETJE ter HAAR, geboren 4-3-1943 te Bunschoten, zie X-93.

         7 WILLEM ter HAAR, geboren 4-4-1945 te Bunschoten, zie X-94.

         8 STEVENTJE ter HAAR, geboren 13-2-1948 te Bunschoten, zie X-95.

         9 KLAAS ter HAAR ter HAAR, geboren 6-7-1950 te Bunschoten, zie X-96.

         10 WILLEMIJNTJE ter HAAR, geboren 28-7-1953 te Bunschoten,

 

IX-43    JAN ter HAAR, chauffeur, geboren 8-11-1905 te Bunschoten, overleden 3-3-1968

         te Arnhem, zoon van VIII-15. Gehuwd op 24-jarige leeftijd

         op 22-3-1930 te Bunschoten met AARTJE de GRAAF, geboren 9-8-1908

         te Bunschoten, dochter van JACOB de GRAAF, visser, en MARRITJE HOPMAN.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 5-7-1930 te Bunschoten, zie X-97.

         2 MARRITJE ter HAAR, geboren 7-11-1934 te Bunschoten,

           overleden 28-7-1972 te Arnhem

         3 AALTJE ter HAAR, zie X-98.

 

IX-44    EVERT ter HAAR, chauffeur, geboren 17-4-1907 te Bunschoten, overleden

         17-1-1961 te Amersfoort, zoon van VIII-15. Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd

         op 5-10-1929 te Bunschoten met GERRITJE de GRAAF, geboren 20-9-1909 te

         Bunschoten, overleden 23-6-1948 te Amersfoort,

         dochter van THOMAS de GRAAF, visser, en KLAASJE KOK.

         Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 27-1-1955 te Bunschoten met JOHANNA MARIA

         POSTHUMA, geboren 16-3-1931 te Baarn, overleden 19-7-2005 te

         Amersfoort, dochter van ELBERT CORNELIS POSTUMA en ANNA LOUISE HEMPE.

Uit dit huwelijk:

         1 AALTJE ter HAAR, geboren 25-12-1929 te Bunschoten, zie X-99.

         2 WILLEM ter HAAR, geboren 26-7-1931 te Bunschoten, zie X-100.

         3 KLAASJE ter HAAR, geboren 16-1-1933 te Bunschoten, zie X-101.

         4 REINTJE ter HAAR, geboren 17-6-1935 te Bunschoten, zie X-102.

         5 THOMAS ter HAAR, geboren 20-9-1936 te Bunschoten,

           overleden 7-1-1941 te Bunschoten.

         6 JANNETJE ter HAAR, geboren 30-11-1938 te Bunschoten, zie X-103.

         7 WOUTER ter HAAR, geboren 18-11-1940 te Bunschoten, zie X-104.

         8 AART ter HAAR, geboren 18-11-1940 te Bunschoten, zie X-105.

         9 THOMAS ter HAAR, geboren 19-7-1942 te, Bunschoten, zie X-106.

         10 TEUNTJE ter HAAR, geboren 22-3-1944 te Bunschoten, zie X-107.

         11 HENDRIK ter HAAR, geboren 21-8-1945 te Bunschoten,

            overleden 27-5-1946 te Amersfoort.

         12 HENDRIK ter HAAR, geboren 11-9-1946 te Bunschoten, zie X-108.

         13 DIRK ter HAAR, geboren 3-12-1947 te Bunschoten.

Uit het tweede huwelijk:

         14 ELIZABETH CORNELIA ter HAAR, geboren 24-7-1955 te Bunschoten, zie X-109.

         15 JEANETTE ter HAAR, geboren 12-4-1957 te Bunschoten, zie X-110.

         16 EVERT ter HAAR, geboren 5-11-1958 te Bunschoten.

 

IX-45    AALTJE ter HAAR, geboren 8-4-1911 te Bunschoten, dochter van VIII-15.

         Gehuwd (1) met JACOB BAKKER, geboren 4-10-1910. Gehuwd (2) met NN.

 

 

IX-46    ENGELTJE ter HAAR, geboren 22-10-1914 te Bunschoten, dochter van VIII-15.

         Gehuwd te Bunschoten met JAN van DIERMEN, geboren 16-8-1916 te Bunschoten,

         overleden 10-9-2002 te Bunschoten, zoon van ZEGER van DIERMEN en LUTJE DUYST.

 

IX-47    ANNETJE ter HAAR, geboren 27-3-1919 te Bunschoten, overleden 31-10-1990 te

         Bunschoten, dochter van VIII-15. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-6-1941 te

         Bunschoten met VOLKEN KOELEWIJN, geboren 24-12-1917 te Bunschoten, overleden

         19-3-1978 te Bunschoten, zoon van ROELOF KOELEWIJN en GRIETJE HEINEN.

 

IX-48    JANNETJE ter HAAR, geboren 18-1-1921 te Bunschoten, overleden 17-1-2000 te

         Bunschoten, dochter van VIII-19.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-6-1946 te Bunschoten met ROELOF KOELEWIJN,

         geboren 11-2 1916 te Bunschoten, overleden 23-7-1960 Bunschoten,

 

X-1      HENDRIK ter HAAR, geboren 8-1-1925 te Bunschoten, overleden 12-12-1993 te

         Bunschoten, zoon van IX-5. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 5-11-1951 te

         Bunschoten met EVERTJE de GRAAF, geboren 25-5-1923 te Bunschoten,

         overleden 17-9-1990 te Amersfoort, dochter van JAN de GRAAF en GERRITJE BOS.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 2-6-1952 te Bunschoten,

           overleden 10-10-1952 te Bunschoten

         2 Gerritje ter HAAR, geboren 17-10-1953 te Bunschoten, zie XI-1.

         3 JANNETJE ter HAAR, geboren 20-8-1955 te Bunschoten, zie XI-2.

         4 ALBERTJE ter HAAR, geboren 12-3-1957 te Bunschoten.

         5 KLAASJE ter HAAR, geboren 9-11-1960 te Bunschoten, zie XI-3.

         6 WILLEM ter HAAR, geboren 15-8-1962 te Bunschoten, zie XI-4.

         7 AALTJE ter HAAR, geboren 26-12-1964 te Bunschoten, zie XI-5.

         8 JAN ter HAAR, geboren 14-7-1966 te Bunschoten, zie XI-6.

 

X-2      AALTJE ter HAAR, geboren 11-7-1929 te Bunschoten, dochter van IX-5. Gehuwd op

         23-jarige leeftijd op 1-11-1952 te Bunschoten met JAN SCHIMMEL,

         geboren 17-5-1926 Grootebroek, zoon van JAN SCHIMMEL en DINA VRIEND.

 

X-3      ADRIAAN ter HAAR, geboren 19-6-1936 te Bunschoten, zoon van IX-5. Gehuwd op

         30-jarige leeftijd op 26-8-1966 te Baflo met GEERTJE de WITT, geboren

         13-4-1937 te Roermond, overleden 18-7-1992 te Bunschoten,

         dochter van DERK de WITT en GEERTJE de JONGE.

Uit dit huwelijk:

         1 PETRONELLA STITSELAAR, geboren 2-7-1963, adoptie kind.

         2 MARTEN ter HAAR, geboren 27-3-1970 te Hilversum, zie XI-7.

         3 ERWIN ter HAAR, geboren 4-1-1974 te Bunschoten, zie XI-8.

 

X-4      MARRETJE ter HAAR, geboren 10-1-1945 te Bunschoten, dochter van IX-5. Gehuwd

         op 29-jarige leeftijd op 3-7-1974 te Bunschoten met WILLEM de GRAAF,

         geboren 17-10-1940 te Bunschoten.

 

X-5      AALTJE ter HAAR, geboren 21-2-1934 te Bunschoten, overleden 17-12-1998 te

         Amersfoort, dochter van IX-6. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 7-2-1958 te

         Bunschoten met PETER BLOKHUIS, geboren 22-1-1933 te Bunschoten.

 

X-6      HENDRIK ter HAAR, geboren 6-12-1936 te Bunschoten, zoon van IX-6.

         Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-5-1963 te Bunschoten met

         GRIETJE de GRAAF, geboren 17-9-1939 te Bunschoten,

         dochter van WOUTER de GRAAF en AALBERTJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 HILLETJE ter HAAR, geboren 20-6-1964 te Bunschoten, zie XI-9.

         2 AALBERTJE ter HAAR, geboren 8-7-1966 te Baarn, zie XI-10.

         3 GERRITJE ter HAAR, geboren 6-2-1971 te Bunschoten, zie XI-11.

 

X-7      EVERTJE ter HAAR, geboren 18-6-1938 te Bunschoten, dochter van IX-6.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 9-8-1963 te Bunschoten met AART MEESTER,

         geboren 15-1-1935 te Bunschoten, overleden 25-5-1991 te Bunschoten,

         zoon van ROELOF MEESTER en WILLEMPJE van VEEN.

 

X-8      HILLETJE ter HAAR, geboren 12-1-1945 te Bunschoten, dochter van IX-6. Gehuwd

         op 20-jarige leeftijd op 30-3-1965 te Bunschoten met BASTIAAN OSKAM,

         geboren 29-9-1942 te Capelle aan de IJssel, overleden 30-3-1973 te

         Bunschoten, zoon van CORNELIS OSKAM en AARTJE HENDRIKA van LANGERAK.

 

X-9      ARIAN ter HAAR, geboren 7-6-1928 te Bunschoten, zoon van IX-7. Gehuwd op

         28-jarige leeftijd op 7-6-1956 te Amersfoort met HENDRIKA van MERKESTEIN,

         geboren 7-6-1931 te Kersteren,

         dochter van NICOLAAS van MERKESTEIN en BARTHA METHHORST.

Uit dit huwelijk:

         1 HENNIE ter HAAR, geboren 8-10-1958 te Amersfoort, zie XI-12.

         2 JEANNET ter HAAR, geboren 16-8-1962 te Amersfoort, zie IX-13.

         3 ANNEKE ter HAAR, geboren 16-8-1962 te Amersfoort.

 

X-10     JACOB ter HAAR, geboren 18-11-1930 te Amersfoort, zoon van IX-7.

         Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 31-1-1964 te Amersfoort

         met JOHANNA JACOBA LIGTRINK, geboren 24-1-1935 te Woudenberg,

         dochter van TEUNIS LIGTRINK en RIJKJE SPELT.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN JACOB ter HAAR, geboren 3-8-1965 te Amersfoort.

         2 MARIEKE HENRIETTE JANTINE ter HAAR, geboren 14-11-1966 te Amersfoort.

         3 STEVEN ARIAN ter HAAR, geboren 30-6-1969 te Amersfoort.

         4 MARTIJN JOHAN ter HAAR, geboren 17-2-1972 te Amersfoort, zie XI-14.

 

X-11     LAMBERTJE ter HAAR, geboren 5-6-1933 te Amersfoort, dochter van IX-7.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-7-1955 te Amersfoort met

         JACOBUS LODEWIJK van der GRIFT, geboren 12-5-1922 te Amsterdam, overleden

         5-6-1997 te Deventer, zoon van DIRK van der GRIFT en ELISABETH ACKERS.

 

X-12     STEVENTJE ter HAAR, geboren 30-5-1935 te Amersfoort, dochter van IX-7.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 6-10-1960 te Amersfoort met GERRIT BERKENPAS,

         geboren 3-12-1934 te Leeuwarden, zoon van KLAAS BERKENPAS en TIETJE de JONG.

 

X-13     ANNETJE ter HAAR, geboren 12-4-1939 te Amersfoort, dochter van IX-7.

         Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 31-8-1978 te DELDEN met

         ARNOLD BERNHARD DIRK ASSINK, geboren 29-9-1938 te Delden,

         zoon van GERRIT JOHAN ASSINK en MARIE VISSER.

 

X-14     ARIAN ter HAAR, geboren 15-8-1936 te Amersfoort, zoon van IX-9.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1-10-1959 te Nijkerk met ELIZABETH van DRIE,

         geboren 27-12-1939 te Nijkerk,

         dochter van HENDRIK van DRIE en AARTJE van RENSELAAR.

Uit dit huwelijk:

         1 TINA ter HAAR, geboren 29-1-1962 te Amersfoort, zie XI-15.

         2 HENDRIK ter HAAR, geboren 11-6-1968 te Amersfoort, zie XI-16.

 

X-15     CORNELIA ter HAAR, geboren 7-3-1939 te Amersfoort, dochter van IX-9.

         Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 12-5-1960 te Amersfoort met

         PIETER ADRIANUS LAPONDER, geboren 4-7-1936 te Nieuw-Lekkerland, overleden

         22-8-1975 te Wieringerwerf, zoon van ARIE HERMANUS LAPONDER en

         GEERTJE de JONGE. Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 3-6-1982 te Putten met

         JOHANNES PULLEN, geboren 25-1-1917 te De Werken (Werkendam) overleden

         6-12-1995 te Harderwijk, zoon van ADRIANUS PULLEN en JACOMINA BRONKHORST.

 

X-16     ARIAN ter HAAR, geboren 8-11-1933 te Bunschoten, overleden 18-4 2005 te

         Bunschoten, zoon van IX-10. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 9-8-1956 te

         Bunschoten met EVERTJE BEUKERS geboren 10-7-1934 te Bunschoten,

         dochter van ZEGER BEUKERS en ANNETJE van de GEEST.

Uit dit huwelijk:

         1 HENDRIK ter HAAR, geboren 14-2-1958 te Bunschoten, zie XI-17.

         2 ANNETJE ter HAAR, geboren 30-10-1959 te Bunschoten, zie XI-18.

         3 ZEGER ARIAN ter HAAR, geboren 24-6-1966 te Bunschoten, zie XI-19.

 

X-17     WILLEM ter HAAR, geboren 26-11-1937 te Bunschoten, zoon van IX-10.

         Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 6-11-1975 te Bunschoten met

         HENDRIKJE HARTOG, geboren 15-12-1955 te Bunschoten,

         dochter van KLAAS HARTOG en AALBERTJE van de POEL.

Uit dit huwelijk:

         1 Albert ter HAAR, geboren 30-11-1973 te Bunschoten, zie XI-20.

         2 EVERTJE WILLIE ter HAAR, geboren 15-9-1976 te Bunschoten.

         3 AALBERTHA HILLETJE ter HAAR, geboren 2-3-1978 te Bunschoten, zie XI-21.

         4 GRIETJE WIJMPJE LAMMERTJE ter HAAR, geboren 15-1-1980 te Bunschoten.

         5 HENDRIK ter HAAR, geboren 1-7-1981 te Amersfoort.

 

X-18     JAN ter HAAR, geboren 18-6-1939 te Bunschoten, zoon van IX-10. Gehuwd op 27

         jarige leeftijd op 9-12-1966 met WIJMPJE FRANCIJNTJE BLOKHUIS, geboren

         17-6-1941 te Bunschoten, dochter van LAMMERT BLOKHUIS en LAMMERTJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 ERIK ter HAAR, geboren 4-11-1967 te Bunschoten, zie XI-22.

         2 BERT ter HAAR, geboren 18-2-1969 te Bunschoten, zie XI-23.

         3 EDWIN ter HAAR, geboren 7-11-1972 te Bunschoten.

 

X-19     EVERT ter HAAR, geboren 13-11-1942 te Bunschoten, zoon van IX-10. Gehuwd op

         24-jarige leeftijd op 30-12-1966 te Bunschoten met GRIETJE HOPMAN, geboren

         18-6-1944 te Bunschoten, dochter van LUBBERT HOPMAN en JANNETJE HEINEN.

Uit dit huwelijk:

         1 EVERTJE ter HAAR, geboren 25-5-1967 te Bunschoten, zie XI-24.

         2 LUBBERT ter HAAR, geboren 20-12-1972 te Bunschoten, zie XI-25.

 

X-20     WILLEMPJE ter HAAR, geboren 30-3-1946 te Bunschoten, dochter van IX-10.

         Gehuwd op 18jarige leeeftijd op 27-11-1964 te Bunschoten met J.Boterenbrood.

         Zij zijn gescheiden.

Haar zoon is:

         1 HERMANUS ter HAAR, geboren 27-10-1967 te Amersfoort, zie XI-26.

 

X-21     DIRK ter HAAR, geboren 10-9-1952 te Bunschoten, zoon van IX-10. Gehuwd op

         26-jarige leeftijd op 23-5-1979 te Bunschoten met LAMMERTJE HEINEN, geboren

         29-9-1955 te Bunschoten, dochter van EVERT HEINEN en AALTJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 IWAN ter HAAR, geboren 26-5-1980 te Bunschoten.

         2 ANOUK ter HAAR, geboren 12-2-1983 te Bunschoten.

 

X-22     STEVENTJE ter HAAR, geboren 3-4-1932 te Bunschoten, dochter van IX-11.

         Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-5-1951 te Bunschoten met ARIAN de GRAAF,

         geboren 1-8-1930 te Bunschoten, zoon van JACOB de GRAAF en EVERTJE HEINEN.

 

X-23     BELIA ter HAAR, geboren 18-6-1934 te Bunschoten, dochter van IX-11. Gehuwd

         op 18-jarige leeftijd op 27-2-1953 met ARIEAN van DIERMEN, geboren

         22-8-1933 te Bunschoten, zoon van LAMMERT van DIERMEN en JOOSJE ZWAAN.

 

X-24     ARIAN ter HAAR, geboren 11-9-1936 te Bunschoten, zoon van IX-11. Gehuwd op

         26-jarige leeftijd op 19-10-1962 te Bunschoten met AALTJE MALENSTEIN,

         geboren 24-12-1936 te Bunschoten,

         dochter van STEVEN MALENSTEIN en STINA de GRAAF.

Uit dit huwelijk:

         1 DIRK ter HAAR, geboren 29-8-1964 te Bunschoten, zie XI-27.

         2 STINA ter HAAR, geboren 1-6-1966 te Bunschoten, zie XI-28.

         3 MARIA ter HAAR, geboren 20-8-1968 te Bunschoten, zie XI-29.

         4 STEVEN ter HAAR, geboren 7-11-1969 te Bunschoten, zie XI-30.

         5 CORNELUS ter HAAR, geboren 6-11-1972 te Bunschoten, zie XI-31.

 

X-25     CORNELUS ter HAAR, geboren 13-12-1937 te Bunschoten, zoon van IX-11,

         overleden 7-12-1991 te Bunschoten. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-2-1960

         te Bunschoten met BIJTJE VERMEER, geboren 23-11-1936 te Bunschoten,

         dochter van HENDRIK VERMEER en ENGELTJE de GRAAF.

Uit dit huwelijk:

         1 MARIA ter HAAR, geboren 29-6-1960 te Bunschoten, zie XI-32.

         2 ENGELTJE MAGDA ter HAAR, geboren 9-7-1961 te Bunschoten, zie XI-33.

         3 DIRK ter HAAR, geboren 15-8-1962 te Bunschoten, zie XI-34.

         4 MIJNTJE WILLEMPJE ter HAAR, geboren 13-4-1965 te Bunschoten, zie XI-35.

         5 STEVENTJE ter HAAR, geboren 23-12-1966 te Bunschoten.

         6 HENDRIKJE AARTJE ter HAAR, geboren 16-10-1968 te Bunschoten, zie XI-36.

         7 ANTJE ter HAAR, geboren 10-3-1971 te Bunschoten, zie XI-37.

 

X-26     LAMMERTJE ter HAAR, geboren 1-7-1939 te Bunschoten, dochter van IX-11. Gehuwd

         op 21-jarige leeftijd op 6-1-1961 te Bunschoten met JOHANNES STEENWIJK,

         geboren 7-11-1936 te Harderwijk, zoon van EVERT STEENWIJK en ANNA KRAAYENHOF.

 

X-27     STEVENTJE ter HAAR, geboren 28-4-1938 te Bunschoten, dochter van IX-12.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-4-1962 te Bunschoten met HERMAN RIJK HOP,

         geboren 13-9-1936 te Amersfoort, zoon van EVERT HOP en WILLEMPJE KOELEWIJN.

 

X-28     CASPER ter HAAR, geboren 4-12-1944 te Bunschoten, overleden 27-3 2003 te

         Amersfoort, zoon van IX-12. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-2-1974 te

         Bunschoten met TONIA CORNELISSEN,

         geboren 20-9-1931 te Epe, overleden 8-12-2002 te Bunschoten.

 

X-29     DIRK ter HAAR, geboren 21-10-1946 te Bunschoten, zoon van IX-12.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 8-9-1967 te Bunschoten met

         FRANCIJNTJE BLOKHUIS, geboren 10-7-1950 te Bunschoten,

         dochter van LAMMERT BLOKHUIS en LAMMERTJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 FRANCIJNTJE ter HAAR, geboren 10-2-1968 te Bunschoten, zie XI-38.

         2 LAMMERTJE JOLANDA ter HAAR, geboren 31-3-1973 te Bunschoten.

 

X-30     ARIAN ter HAAR, geboren 16-3-1951 te Bunschoten, zoon van IX-12. Gehuwd

         op 22-jarige leeftijd op 16-3-1973 te Bunschoten

         met ENGELTJE de GRAAF, geboren 1-4-1953 te Bunschoten,

         dochter van JACOB de GRAAF en FRANCIJNTJE de GRAAF.

Uit dit huwelijk:

         1 FRANCISCA ter HAAR, geboren 10-3-1974 te Bunschoten, zie XI-39.

         2 GRETHA JANNIE ter HAAR, geboren 14-3-1977 te Bunschoten, zie XI-40.

         3 CAROLA EVELIEN ter HAAR, geboren 14-11-1981 te Bunschoten.

 

X-31     EVERTJE WILLEMIJNTJE ter HAAR, geboren 3-6-1958 te Bunschoten, dochter van

         IX-12. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-10-1983 te Bunschoten met

         MARTIN van TENT, geboren 17-3-1956 Nijkerk.

 

X-32     JAN ter HAAR, geboren 30-4-1931 te Rotterdam, zoon van IX-14. Gehuwd op

         23-jarige leeftijd op 21-12-1954 te Roermond met HELENA JOHANNA van GOOL,

         geboren 17-8-1932 te Rotterdam,

         dochter van WILLEM GIJSBERTUS van GOOL en HELENA JOHANNA LUGTIGHEID.

Uit dit huwelijk:

         1 ANNETJE ter HAAR, geboren 23-11-1955 te Zierikzee,

           overleden te 16-6-1974 te Hoofddorp, (Haarlemmermeer).

         2 WILLEM GIJSBERTUS ter HAAR, geboren 21-5-1958 te Heerlen, zie XI-41.

         3 HELENA JOHANNA ter HAAR, geboren 16-5-1960 te Heerlen, zie XI-42.

         4 MARIANNE JACQELINE ter HAAR, geboren 31-10-1961 te Heerlen, zie XI-43.

         5 CORNELIS JAN ter HAAR, geboren 29-8-1965 te Heerlen,

           overleden 30-1-1991 te Hoofddorp (Haarlemmermeer).

         6 JACOBA MARGARETHA ter HAAR, geboren 20-11-1967 te Delft, zie XI-44.

 

X-33     GIJSBERT ter HAAR, geboren 21-7-1932 te Rotterdam, zoon van IX-14.

         Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-7-1959 te Bunschoten

         met MARRETJE MALENSTEIN, geboren 15-10-1937 te Bunschoten,

         dochter van WILLEM MALENSTEIN en FRANCIJNTJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 CORNELIS GIJSBERTUS ter HAAR, geboren 15-5-1960 te Roosendaal, zie XI-45.

         2 WILLEM PETER TIJMEN ter HAAR, geboren 6-5-1969 te Bunschoten.

 

X-34     NENNETJE ter HAAR, geboren 7-2-1945 te Rotterdam, dochter van IX-14.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1967 te Rotterdam met

         JACOB JOHANNES BAKKER, geboren 17-1-1945 te Kinderdijk,

         zoon van JACOB BAKKER en GEERTJE van DAM.

 

X-35     GIJSBERTJE ter HAAR, geboren 6-8-1937 te Amsterdam, dochter van IX-16.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-1-1959 te Landsmeer met

         JAN DANIËL BOUWE van der MEULEN, geboren 5-8-1930 te Grijpskerk,

         zoon van KORNELIS van der MEULEN en EMMA ANNA GANZENVOORT.

 

X-36     BAREND ter HAAR, geboren 26-3-1940 te Amsterdam, zoon van IX-16. Gehuwd op

         24-jarige leeftijd op 9-2-1965 te Amsterdam met DIRKJE CORNELIA BESSE,

         geboren 3-8-1938 te Wormer, dochter van JAN BESSE en AAGJE BAAS.

Uit dit huwelijk:

         1 MARJOLEIN PAULA ter HAAR, geboren 4-12-1966 te Rozenburg, zie XI-46.

         2 JEROEN ter HAAR, geboren 8-8-1970 te Vlaardingen, zie XI-47.

         3 JOOST BAREND ter HAAR, geboren 9-11-1972 te Tilburg, zie XI-48.

 

X-37     JAN ter HAAR, geboren 6-11-1941 te Amsterdam, zoon van IX-16. Gehuwd op

         21-jarige leeftijd op 19-3-1963 te Amsterdam met TRIJNTJE IJMKJEN KLEIN,

         geboren 17-1-1942 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

         1 JAN ter HAAR, geboren 21-8-1963 te Nieuwer-Amstel, zie XI-49.

         2 ERNST ter HAAR, geboren 21-4-1966 te Dordrecht, zie XI-50.

         3 RUTH HELENA ter HAAR, geboren 1-2-1969 te Vlaardingen.

 

X-38     RUTGER ter HAAR, geboren 27-9-1943 te Bunschoten, zoon van IX-16.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 3-3-1967 te Barneveld met JANNETJE HARTKAMP,

         geboren 14-8-1937 te Barneveld,

         dochter van HERMANUS HARTKAMP en DIRKJE van de BROEK.

Uit dit huwelijk:

         1 HARJAN DIEDERIK ter HAAR, geboren 8-7-1969 te Amsterdam, zie XI-51.

         2 STEVEN JAN ter HAAR, geboren 17-4-1971 te Blokzijl.

 

X-39     STEVENTJE HENDRIKA ter HAAR, geboren 7-1-1928 te Bunschoten, overleden

         9-12-1985 te Drachten, dochter van IX-17. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op

         8-7–1953 te Bunschoten met AALT van de MHEEN, geboren 26-10-1925 te

         Bunschoten, zoon van WILLEM van de MHEEN en KLAASJE van TWILLERT.

 

X-40     HILLEBRAND JACOB ter HAAR, geboren 20-5-1929 te Bunschoten, overleden

         20-10-1975 te Bonaire, zoon van IX-17. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op

         29-3-1958 te Willemstad (Curaçao) met EDITH MARLÈNE VOS,

         geboren 11-10-1934 te Willemstad (Curaçao), overleden 1-7-2002,

         dochter van LEONARD VOS en ISABELLA HENRIETTE DITTMAR.

Uit dit huwelijk:

         1 JACK HUBERT HILLEBRAND ter HAAR, geboren 19-1-1959 te Willemstad,

          (Curaçao), zie XI-52.

         2 MAX ROBERT ANTONY ter HAAR, geboren 2-10-1960 te Willemstad

          (Curaçao), zie XI-53.

 

X-41     MARIA ter HAAR, geboren 26-11-1930 te Bunschoten, dochter van IX-17.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-9-1955 te Nijkerk met

         THEODOOR JACOB van DIJK, geboren 4-1-1931 te Kerkrade,

         zoon van THEODOOR JACOB van DIJK en ANTJE DIEDERIKA JOHANNA BEKKER.

 

X-42     KLAAS ter HAAR, geboren 3-4-1935 te Bunschoten, zoon van IX-17.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-9-1959 te Bunschoten met AALTJE SCHAAP,

         geboren 13-4-1936 te Bunschoten,

         dochter van HENDRIK WILLEM SCHAAP en JAAPJE BEEKHUIS.

Uit dit huwelijk:

         1 JAAP HILLEBRAND ter HAAR, geboren 14-12-1961 te Bunschoten, zie XI-54.

         2 JEANETTE ALICE ter HAAR, geboren 26-6-1963 te Doetinchem.

         3 MAX THEODOOR ter HAAR, geboren 15-6-1966 te Doetinchem, zie XI-55.

 

X-43     STEVENTJE MARIA ter HAAR, geboren 8-1-1936 te Bunschoten, dochter van IX-19.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-3-1961 te Lemmer met DIRK van de NEUT,

         geboren 11-6-1936 te Lemmer,

         zoon van DIRK van de NEUT en JANKE SJOERDTJE VISSER

 

X-44     AALTJE ter HAAR, geboren 3-11-1937 te Bunschoten, dochter van IX-19.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-12-1962 met NICO DIJKSTRA,

         geboren 24-11-1935 te Alkmaar, zoon van REINDER DIJKSTRA en ALIDA KELHOLT.

 

x-45     MARRITJE Ter HAAR, geboren 3-5-1939 te Bunschoten, dochter van IX-19.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-9-1963 te Lemmer met JAN BOUMA, geboren

         15-9-1936 te Franekeradeel, zoon van BAUKE BOUMA en MEINDERTJE de BOER.

 

X-46     MARIA ter HAAR, geboren 10-2-1943 te Bunschoten, dochter van IX-19.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 5-2-1965 te Joure met

         JOHANNES THIJS JANSEN, geboren 24-8-1939 te Oudebildtzijl,

         zoon van PIETER JANSEN en REINO MARTIN.

 

X-47     JANNETJE ter HAAR, geboren 23-4-1934 te Bunschoten, dochter van IX-20.

         Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 6-12-1960 te Bunschoten

         met MARINUS de WINTER, geboren 2-3-1933 te Zwijndrecht.

 

X-48     KLAAS ter HAAR, geboren 6-3-1936 te Bunschoten, zoon van IX-20. Gehuwd op

         21-jarige leeftijd op 3-1-1958 te Bunschoten met RIJKJE van TWILLERT, geboren

         23-6-1934 te Bunschoten, dochter van KLAAS van TWILLERT en MARIA HUIJGEN.

Uit dit huwelijk:

         1 DIRK JACOB ter HAAR, geboren 24-5-1958 te Bunschoten, zie XI-56.

         2 MARIA RIJKJE ter HAAR, geboren 22-2-1960 te Bunschoten, zie XI-57.

         3 ELINE MANDY ter HAAR, geboren 12-12-1967 te Bunschoten, zie XI-58.

         4 KLAAS JEROEN ter HAAR, geboren 15-8-1970 te Bunschoten.

 

X-49     STEVENTJE ter HAAR, geboren 8-2-1938 te Bunschoten, dochter van IX-20.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 5-8-1960 te Bunschoten met JAN ter BEEK,

         geboren 28-3-1931 te Bunschoten,

         zoon van RUTGER ter BEEK en ENGELINA van de GEEST.

 

X-50     JACOB ter HAAR, geboren 13-6-1944 te Bunschoten, zoon van IX-20. Gehuwd op

         25-jarige leeftijd op 24-6-1969 te Bunschoten met GEERTJE HUIJGEN, geboren

         17-2-1946 te Bunschoten, dochter van JACOB HUIJGEN en WIJMPJE van DIERMEN.

Uit dit huwelijk:

         1 KOEN MICHIEL ter HAAR, geboren 21-4-1971 te Bunschoten.

         2 WIJNDELINA JACOBA ARRESINA ter HAAR, geboren 4-5-1975 te Bunschoten.

 

X-51     DIRK ter HAAR, geboren 4-9-1942 te Bunschoten, zoon van IX-22. Gehuwd op

         24-jarige leeftijd op 29-10-1966 te Bunschoten met ANNETJE KOELEWIJN,

         geboren 17-10-1946 te Bunschoten,

         dochter van STEVEN KOELEWIJN en ELISABETH KOELEWIJN

Uit dit huwelijk:

         1 MARIA ter HAAR, geboren 14-9-1967 te Bunschoten, zie XI-59.

         2 ELISABETH ANNETTE ter HAAR, geboren 2-1-1970 te Bunschoten, zie XI-60.

         3 LUCIE STEFANIE ter HAAR, geboren 19-5-1971 te Bunschoten, zie XI-61.

         4 HENDRIK ter HAAR, geboren 16-11-1974 te Bunschoten, zie XI-62.

         5 STEVEN ter HAAR, geboren 17-12-1977 te Bunschoten.

 

X-52     STEVENTJE ter HAAR, geboren 18-6-1945 te Bunschoten, dochter van IX-22.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-9-1966 te Bunschoten met ZEGER de GRAAF,

         geboren 23-10-1937 te Bunschoten, overleden 29-1-2006 te Bunschoten,

         zoon van ZEGER de GRAAF en AALTJE HOP.

 

X-53     KLAAS ter HAAR, geboren 28-5-1948 te Bunschoten, zoon van IX-22.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-10-1970 te Bunschoten met

         FRANCIJN van de GROEP, geboren 15-1-1949 te Bunschoten,

         dochter van WILLEM van de GROEP en PETERTJE van de GROEP.

Uit dit huwelijk:

         1 HENDRIK ter HAAR, geboren 22-6-1970 te Bunschoten, zie XI-63.

         2 PETRA FRANCINA ter HAAR, geboren 1-3-1972 te Bunschoten.

         3 WILLEM ter HAAR, geboren 14-7-1978 te Bunschoten.

         4 STEVENTJE LUTJE MARIA ter HAAR, geboren 30-4-1986 te Bunschoten.

 

X-54     LUTJE ter HAAR, geboren 18-3-1937 te Bunschoten, dochter van IX-24.

         Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-8-1963 te Bunschoten met JACOB DUIJST,

         geboren 10-9-1927 te Bunschoten, overleden 10-10-1996 te Utrecht,

         zoon van PETER DUIST en AALBERTJE BOS.

 

X-55     AALBERTJE ter HAAR, geboren 30-9-1938 te Bunschoten, overleden 7-1995 in

         Frankrijk, dochter van IX-24. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-5-1959 te

         Bunschoten met MELIS KOELEWIJN, geboren 31–3-1926 te Bunschoten,

         zoon van TIJMEN KOELEWIJN en GRIETJE HEINEN.

 

X-56     GERARDA ter HAAR, geboren 1-6-1944 te Bunschoten, dochter van IX-24.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-8-1987 te Bunschoten

         met WILHELMUS GREVE, geboren 19-4-1942 te Waalwijk,

         zoon van JOSINUS HERMANUS GREVE en DIRKJE KONINGS.

 

X-57     MARRITJE WILLEMIJNTJE ter HAAR, geboren 9-1-1941 te Bunschoten, overleden

         13-6-1973 te Bunschoten, dochter van IX-24. Gehuwd op 27-jarige leeftijd

         op 21-8-1968 te Bunschoten met WILLEM de GRAAF, geboren 17-10-1940 te

         Bunschoten.

 

X-58     GEERTJE ter HAAR, geboren 19-1-1947 te Bunschoten, dochter van IX-24.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-10-1968 met CORNELIS de GRAAF, geboren

         17-5-1943 te Bunschoten, zoon van WILLEM de GRAAF en HENDRINA van TWILLERT.

 

X-59     LUTJE ter HAAR, geboren 5-8-1926 te Bunschoten, overleden 9-11-1985 te

         Amersfoort, dochter van IX-25. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-3-1951 te

         Bunschoten met Frank KOELEWIJN geboren 19-9-1922 te Bunschoten, overleden

         18-5-1993 te Bunschoten, zoon van JACOB KOELEWIJN en GRIETJE RUIZENDAAL.

 

X-60     THOMAS ter HAAR, geboren 4-3-1928 te Bunschoten, overleden 12-2-1991 te

         Nijkerk, zoon van IX-25. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-2-1953 te

         Bunschoten met FRANCIJNTJE MUIJS geboren 20-10-1926 te Bunschoten,

         dochter van TIJMEN MUIJS en TRIJNTJE VEDDER.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 2-11-1953 te Bunschoten, (woont in Duitsland).

         2 TRIJNTJE ter HAAR, geboren te Bunschoten, zie XI-64.

         3 TIJMEN ter HAAR, geboren 5-2-1959 te Utrecht,

           overleden 19-3 2001.

         4 GIJS ter HAAR, geboren 3-9-1963 te Apeldoorn, zie XI-65.

 

 

X-61     KLAASJE ter HAAR, geboren 21-11-1942 te Rotterdam, dochter van IX-25.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-9-1966 te Bunschoten

         met EBBO BOS, geboren 2-11-1940 te Westerhaar, overleden 9-10-1984 te

         Daarlerveen, zoon van WOLTER BOS en Joukien de LAWANT.

 

X-62     WILLEMIJNTJE MARRITJE ter HAAR, geboren 18-5-1946 te Bunschoten, dochter van

         IX-25. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-11-1969 te Bunschoten met

         DIRK van KLINGEREN, geboren 29-7-1946,

         zoon van DIRK van KLINGEREN en CORNELIA SCHUURMAN.

 

X-63     WILLEM ter HAAR, geboren 25-10-1931 te Bunschoten, overleden 6-12-1991 te

         Bunschoten, zoon van IX-26. Gehuwd op 25-jarige leeftijd in 1956 te

         Bunschoten met HENDRIKJE KRAAIJ, geboren 29-7-1937 te Bunschoten,

         dochter van MELIS KRAAIJ en WOUSJE van ZOEST.

Uit dit huwelijk:

         1 AARTJE ter HAAR, geboren 20-5-1956 te Bunschoten, zie XI-66.

         2 MELIS ter HAAR, geboren 14-9-1958 te Bunschoten, zie XI-67.

         3 WOUSJE ter HAAR, geboren 3-11-1959 te Bunschoten, zie XI-68.

         4 WILLEM ter HAAR, geboren 28-9-1961 te Bunschoten, zie aantekening XI-68b.

         5 WOUTER JAN ter HAAR, geboren 2-8-1970 te Bunschoten, zie XI-69.

 

X-64     WOUTERUS ter HAAR, geboren 22-6-1933 te Bunschoten, zoon van IX-26.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 7-6-1957 te Bunschoten met

         REINTJE ter HAAR, geboren 17-6-1935 te Bunschoten, dochter van EVERT ter HAAR

         en GERRITJE de GRAAF, zie IX-44.

Uit dit huwelijk:

         1 GERRITJE ter HAAR, geboren 29-9-1957 te Bunschoten, zie XI-70.

         2 WILLEM ter HAAR, geboren 27-10-1959 te Bunschoten, zie XI-71.

 

X-65     JAN ter HAAR, geboren 15-10-1937 te Bunschoten, zoon van IX-26. Gehuwd

         op 26-jarige leeftijd op 16-4-1964 te Bunschoten met WIJMPJE HOP,

         geboren 6-8-1943 te Bunschoten, dochter van HENDRIK HOP en HENDRIKJE SMIT.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 21-10-1964 te Amersfoort, zie XI-72.

         2 HEIDIE ter HAAR, geboren 30-6-1966 te Bunschoten.

         3 HENDRIK ter HAAR, geboren 27-10-1968 te Bunschoten.

         4 WILFRED ter HAAR, geboren 21-2-1971 te Bunschoten.

         5 PIETER GOSEWIJN ter HAAR, geboren 5-1-1979 te Amersfoort, zie XI-73.

 

X-66     NEELTJE ter HAAR, geboren 5-8-1939 te Bunschoten, dochter van IX-26.

         Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-8-1958 te Nijkerk met

         JACOB van de BROEK, geboren 10-12-1937 te Nijkerk,

         zoon van AALT van de BROEK en GEURTJE BOKHORST.

 

X-67     LUTJE ter HAAR, geboren 27-10-1940 te Bunschoten, dochter van IX-26.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-5-1963 te Bunschoten met LAMMERT BOS,

         geboren 27-11-1936 te Bunschoten, zoon van JAN BOS en GEESJE van de GROEP.

 

X-68     EVERTJE ter HAAR, geboren 16-6-1945 te Bunschoten, dochter van IX-26.

         Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-7-1964 te Bunschoten met WILLEM KORPADIE,

         geboren 16-7-1938 te Bunschoten, overleden 26-6-1995 te Bunschoten,

         zoon van JANUS KORPADIE en ALBERTJE de JONG.

 

X-69     BERENDINA ter HAAR, geboren 30-3-1949 te Bunschoten, dochter van IX-26.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-11-1971 te Bunschoten met AART KOELEWIJN,

         geboren 11-8-1947 te Bunschoten, zoon van JAN KOELEWIJN en WIJMPJE BLOKHUIS.

 

X-70     WOUTER ter HAAR, geboren 10-1-1946 te Bunschoten, adjudant b.d. der

         landmacht, zoon van IX-30. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-5-1969 te

         Bunschoten met JOHANNA HENDRIKA ZAAL, geboren 1-3-1946 te De Bilt,

         dochter van CORNELIS ZAAL en JOHANNA TEMME.

Uit dit huwelijk:

         1 JEROEN ter HAAR, geboren 10-4-1972 te Bunschoten.

         2 CHANTAL ter HAAR, geboren 23-1-1975 te Bunschoten, zie XI-74.

 

X-71     ALIDA ter HAAR, geboren 10-5-1953 te Bunschoten, dochter van IX-30. Gehuwd op

         20-jarige leeftijd op 16-4-1974 Bunschoten met JACOB de GRAAF, geboren

         19-12-1953 te Bunschoten, zoon van JACOB de GRAAF en LAMMERTJE de GRAAF.

 

X-72     GIJSBERTUS ZACHARIAS ter HAAR, geboren 6-11-1954 te Bunschoten,

         zoon van IX-30. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1978 te Bunschoten

         met LAMMERTJE MARRETJE MEESTER, geboren 14-3-1956 te Bunschoten,

         dochter van AART MEESTER en MARRETJE ZWAAN.

Uit dit huwelijk:

         1 HENDRIKJE ter HAAR, geboren 25-1-1982 te Amersfoort, zie XI-75.

         2 MARRETJE ter HAAR, geboren 11-1-1984 te Bunschoten, zie XI-76.

         3 GEERIE ALBERTA ter HAAR, geboren 7-9-1988 te Bunschoten.

 

X-73     JACOB ter HAAR, geboren 21-7-1938 te Barneveld, zoon van IX-32. Gehuwd op

         22-jarige leeftijd op 30-5-1961 te Rotterdam met

         PIETERNELLA NEELTJE SORBER, geboren 21-6-1936 te IJsselmonde,

         dochter van PIETER MARINUS SORBER en NEELTJE van WAAS

Uit dit huwelijk:

         1 JAN JACOB ter HAAR, geboren 28-7-1962 te Barneveld, zie XI-77.

         2 CORNELIA ANTOINNETTE ter HAAR, geboren 17-4-1966 te Beilen, zie XI-78.

 

X-74     JAN ter HAAR, geboren 9-1-1941 te Barneveld, zoon van IX-32. Gehuwd op

         24-jarige leeftijd op 2-6-1965 te Barneveld met

         MARIA ELISABETH van de WAL, geboren 1-7-1946 te Barneveld,

         dochter van DIRK WILLEM van de WAL en WILLEMPJE van MIDDENDORP.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEKE ENGELINA MARIELLE ter HAAR, geboren 22-10-1967 te Ermelo.

         2 ANNA MARIA HELENA ter HAAR, geboren 30-8-1969 te Ermelo, zie XI-79.

         3 JAN DIRK WILLEM ter HAAR, geboren 10-8-1972 te Ermelo, zie XI-80.

         4 ANDRÉ HENRY BENJAMIN ter HAAR, geboren 29-7-1973 te Ermelo, zie XI-81.

 

X-75     MARIA ENGELINA ter HAAR, geboren 25-9-1947 te Barneveld, dochter van IX-32.

         Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-7-1967 te Barneveld met HERMAN van ROSSUM,

         geboren 12-1-1-1946 te Herwijnen,

         zoon van FRANS van ROSSUM en JANTJE van BRUCHEM.

 

X-76     PETER JOHANNES ter HAAR, geboren 21-5-1934 te Amersfoort, overleden

         21-11-2002 te Amersfoort, zoon van IX-33. Gehuwd op 32-jarige leeftijd op

         10-11-1966 te Amersfoort met JANNETJE BRONS, geboren 15-1-1945 te Zeist,

         dochter van CORNELIS BRONS en MARRIGJE van de MUNT.

Uit dit huwelijk:

         1 MARCO ter HAAR, geboren 13-1-1969 te Amersfoort,

           overleden 5-7-2003 te Utrecht.

         2 FIONA ter HAAR, geboren 10-3-1970 te Amersfoort, zie XI-82.

 

X-77     MARRETJE MARIA ter HAAR, geboren 25-5-1937 te Amersfoort,

         dochter van IX-33. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-8-1961 te

         Amersfoort met WIJNAND WIELINGA, geboren 16-8-1935 te Leusden,

         zoon van JACOB WIELINGA en ELISABETH KLAZINA van den BRINK.

 

X-78     TRIJNEKE ter HAAR, geboren 3-2-1939 te Amersfoort, dochter van IX-33.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-4-1960 te Amersfoort met

         JACOBUS JOHN FAAS, geboren 17-4-1939 te Krommenie.

         zoon van CORNELIS FAAS en TINEKE JACOBS.

 

X-79     EVERT ter HAAR, geboren 21-2-1941 te Amersfoort, overleden 1-6-2000 te

         Amersfoort, zoon van IX-33. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-5-1966

         te Amersfoort met WILHELMINA BRONS geboren 30-5-1942 Leusden,

         dochter van CORNELIS BRONS en MARRIGJE van de MUNT.

 

X-80     MARIA ter HAAR, geboren 14-9-1937 te Bunschoten, dochter van IX-34.

         Gehuwd te Den Haag met JAN van der LEEDEN,

         zij wonen in Portugal.

 

X-81     WOUTER JACOB ter HAAR, geboren 14-3-1950 te Den Haag, zoon van IX-34.

         Gehuwd te Wateringen met ANNETTE van DIS,

         zij wonen in Portugal.

 

X-82     HENDRIK ter HAAR, geboren 24-9-1957 te Bunschoten, zoon van IX-36.

         Gehuwd te Bunschoten met FRANCIJNTJE de JONG, geboren te Bunschoten,

         dochter van CORNELIS de JONG en MARRETJE ZWAAN.

Uit dit huwelijk:

         1 TEUNTJE ter HAAR, geboren te Bunschoten, zie XI-83.

         2 CORNELIS ter HAAR, geboren te Bunschoten.

         3 WILLEMIJN ter HAAR, geboren te Bunschoten.

 

X-83     WILLEM ter HAAR, geboren 1-4-1926 te Bunschoten, zoon van IX-40.

         Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-11-1952 te Amersfoort met

         NETJE van de KAMP, geboren 15-12-1928 te Amersfoort,

         dochter van Jan TEUNIS van de KAMP en GEERTJE van LOZENOORD.

 

X-84     STEVENTJE ter HAAR, geboren 12-08-1930 te Bunschoten, dochter van IX-40.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-10-1952 te Amersfoort met L. HOEK.

 

X-85     RIKKERT ter HAAR, geboren op 29-11-1938 te Amersfoort, overleden 23‑05‑1978

         te Utrecht, zoon van IX-40. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 4-7-1968 te

         Amersfoort met WILHELMINA MARTINA CORNELIA JOHANNA van de WEEM,

         Geboren 16-7-1946 te Amersfoort.

Uit dit huwelijk:

         1 CATHARINA ISABELLA ter HAAR, geboren 6-7-1969 te Amersfoort.

 

X-86     HENDRIK ter HAAR, geboren op 14-10-1942 te Amersfoort, zoon van IX-40.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-8-1967 te Amersfoort met G. MARCUS.

 

X-87     AALTJE ter HAAR, geboren 16-12-1943 te Bunschoten, dochter van IX-41.

         Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-7-1970 te Bunschoten met

         HENDRIK van de VUURST, geboren 16-3-1932 te Bunschoten,

         zoon van JACOB van de VUURST en NEELTJE JACOBA MUYS.

 

X-88     WILLEM ter HAAR, geboren 12-9-1950 te Bunschoten, zoon van IX-41.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 8-10-1975 te Bunschoten met

         EBBETJE TEEUWISSEN, geboren 8-3-1954 te Huizen,

         dochter van JAN TEEUWISSEN en AALTJE KOS.

Uit dit huwelijk:

         1 REINA ANNELIES ter HAAR, geboren 9-3-1979 te Bunschoten.

         2 JAN ROELOF ter HAAR, geboren 3-12-1980 te Bunschoten.

         3 MARTIJN WILLEM ter HAAR, geboren 24-1-1983, Bunschoten.

         4 ALINDA ESTHER ter HAAR, geboren 18-10-1985, Bunschoten.

 

X-89     AALTJE ter HAAR, geboren 11-2-1934 te Bunschoten, dochter van IX-42.

         Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19-9-1969 te Bunschoten met

         ZEGER MALENSTEIN, geboren 29-9-1936

         Bunschoten, overleden 23-2-2003 te Bunschoten,

         zoon van KLAAS MALENSTEIN en GERRITJE HOOLWERF.

 

X-90     MENGSJE ter HAAR, geboren 11-2-1934 te Bunschoten, overleden

         10-1-1996 te Bunschoten, dochter van IX-42. Gehuwd op 23-jarige leeftijd

         op 21-5-1957 te Bunschoten met ZEGER van TWILLERT, geboren 21-10-1931

         te Bunschoten, overleden 10-9-1992 te Amersfoort,

         zoon van WILLEM van TWILLERT en TRIJNTJE HUIJGEN.

 

X-91     JANNETJE ter HAAR, geboren 31-1-1935 te Bunschoten, dochter van IX-42.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-1-1958 te Bunschoten, met DIRK BOS,

         geboren 15-8-1933 te Bunschoten,

         zoon van HENDRIK BOS en AALTJE HEINEN.

 

X-92     HENDRIKJE ter HAAR, geboren 17-7-1937 te Bunschoten, dochter van IX-42.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 6-9-1960 te Bunschoten met HUIBERT KOOPS,

         geboren 14-5-1936 te Bunschoten,

         zoon van PETER FRANS KOOPS en GEERTJE van DIJK.

 

X-93     MARRETJE ter HAAR, geboren 4-3-1943 te Bunschoten, dochter van IX-42.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 2-11-1963 te Bunschoten

         met JAN RUIZENDAAL, geboren 6-9-1936 te Bunschoten,

         zoon van JAN RUIZENDAAL en ALBERTHA de JONG.

 

X-94     WILLEM ter HAAR, geboren 4-4-1945 te Bunschoten, zoon van IX-42.

         Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15-10-1965 te Bunschoten met

         MARRETJE van de GROEP, geboren 12-1-1949 te Bunschoten, overleden 18-10-1976

         te Amersfoort, dochter van HILLEBRAND van de GROEP en GRIETJE van DIERMEN.

         Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 26-2-1980 te Bunschoten

         met GERRITJE HEINEN, geboren 25-8-1955 te Bunschoten,

         dochter van ADRIAAN HEINEN en KLAASJE de GRAAF.

Uit het eerste huwelijk:

         1 FRANS ter HAAR, geboren 7-2-1966 te Bunschoten.

         2 HILBRAND ter HAAR, geboren 25-2-1975 te Bunschoten, zie XI-84.

Uit het tweede huwelijk:

         3 CAROLIEN ter HAAR, geboren 9-9-1981 te Bunschoten.

         4 KIAAS WIM ter HAAR, geboren 12-8-1983 te Bunschoten.

         5 ARJAN ter HAAR, geboren 27-7-1986 te Bunschoten.

 

X-95     STEVENTJE ter HAAR, geboren 13-2-1948 te Bunschoten, dochter van IX-42.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-5-1970 te Bunschoten met ZEGER de GRAAF,

         geboren 3-9-1946 te Bunschoten,

         zoon van HENDRIK de GRAAF en EVERTJE de Graaf.

 

X-96     KLAAS ter HAAR, geboren 6-7-1950 te Bunschoten, zoon van IX-42. Gehuwd op

         24-jarige leeftijd op 18-12-1974 te Bunschoten met JANNETJE HARTOG, geboren

         10-1-1956 te Bunschoten, dochter van BARTUS HARTOG en JANNETJE HEINEN.

Uit dit huwelijk:

         1 JANNETJE ter HAAR, geboren 27-6-1975 te Bunschoten, zie XI-85.

         2 FRANS ter HAAR, geboren 24-9-1977 te Bunschoten, zie XI-86.

         3 BART ter HAAR, geboren 23-4-1984 te Bunschoten.

 

X-97     WILLEM ter HAAR, geboren 5-7-1930 te Bunschoten, overleden 24-9-2002 te

         Amsterdam, zoon van IX-43. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 5-12-1958 te

         Bunschoten met KLAASJE van de HOOGEN, geboren 17-7-1929 te Bunschoten,

         overleden 19-11-1998 te Amsterdam,

         dochter van EVERT van de HOOGEN en JANNETJE NAGEL.

 

X-98     AALTJE ter HAAR, dochter van IX-43. Gehuwd met S.A.E.W. van RIJN.

 

X-99     AALTJE ter HAAR, geboren 25-12-1929 te Bunschoten, overleden 16-11-1992 te

         Bunschoten, dochter van IX-44. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-2-1954 te

         Bunschoten met WILLEM HEINEN, geboren 4-1-1929 te Bunschoten,

         zoon van JAN HEINEN en GEERTJE van DIERMEN.

 

X-100    WILLEM ter HAAR, chauffeur, geboren 26-7-1931 te Bunschoten, zoon van

         IX-44. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-12-1958 te Bunschoten met

         TRIJNTJE KOELEWIJN geboren 29-11-1937 te Bunschoten,

         dochter van RUTGER KOELEWIJN en ALBERTJE van de GROEP.

Uit dit huwelijk:

         1 EVERT ter HAAR, geboren 5-12-1959 te Bunschoten, zie XI-87.

         2 RUTGER ter HAAR, geboren 30-9-1961 te Bunschoten, zie XI-88.

         3 AART WOUTER ter HAAR, geboren 15-2-1965 te Bunschoten, zie XI-89.

         4 ALBERTJE ter HAAR, geboren 3-11-1969 te Bunschoten, zie XI-90.

 

X-101    KLAASJE ter HAAR, geboren 16-1-1933 te Bunschoten, dochter van IX-44.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-5-1953 te Bunschoten met RENGER HARTOG,

         geboren 27-10-1929 te Bunschoten, overleden 16-4-2004 te Bunschoten,

         zoon van JOHANNES HARTOG en CORNELIA HOOLWERF.

 

X-102    REINTJE ter HAAR, geboren 17-6-1935 te Bunschoten, dochter van IX-44. Gehuwd

         op 21-jarige leeftijd op 7-6-1957 te Bunschoten met WOUTERUS ter HAAR,

         geboren 22-6-1933 te Bunschoten,

         zoon van WILLEM ter HAAR, en AARTJE van de GROEP, zie IX-26.

 

X 103    JANNETJE ter HAAR, geboren 30-11-1938 te Bunschoten, overleden 29-4-1995 te

         Meppel, dochter van IX-44. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-3-1959 te

         Nijkerk met RIJK van BRUMMELEN, geboren 8-8-1936 te Nijkerk, overleden

         20-11-1987 te Meppel, zoon van GERRIT van BRUMMELEN en JACOBA SCHIPPER.

 

 

 

X-105    AART ter HAAR, geboren 18-11-1940 te Bunschoten, zoon van IX-44.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-12-1965 te Bunschoten met

         WIJMPJE HENDRIKJE MUYS, geboren 21-4-1944 te Bunschoten,

         dochter van LAMBERTUS MUYS en JANNETJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 JANNETJE ter HAAR, geboren 10-5-1966 te Amersfoort, zie XI-93.

         2 WILLEM ter HAAR, geboren 26-3-1969 te Bunschoten, zie XI-94.

         3 LAMBERTUS ter HAAR, geboren 24-8-1971.

         4 CAROLINA ter HAAR, geboren 18-9-1973 te Amersfoort, zie XI-95.

 

X-106    THOMAS ter HAAR, geboren 19-7-1942 te, Bunschoten, zoon van IX-44.

         Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 31-8-1962 te Putten met

         WILLEMPJE van KASTEEL, geboren 13-9-1945 te Putten,

         dochter van JACOB van KASTEEL en HENDRIKA van SOEREN.

         Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 8-2-1980 te Soest met

         REINTJE RUIZENDAAL, geboren 8-9-1953 te Bunschoten,

         dochter van KLAAS RUIZENDAAL en AALTJE van de VUURST.

Uit het eerste huwelijk:

         1 EVERT JACOB JOHANNES ter HAAR, geboren 22-3-1963 te Voorthuizen, zie XI-96.

         2 Rik ter HAAR, geboren 20-9-1967 te Bunschoten.

Uit het tweede huwelijk:

         3 GERRIT ter HAAR, geboren 27-8-1979 te Soest.

         4 ANNETJE ter HAAR, geboren 18-9-1980 te Soest.

 

X-107    TEUNTJE ter HAAR, geboren 22-3-1944 te Bunschoten, dochter van IX-44.

         Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 5-1-1965 te Amersfoort met

         JOHANNES van KASTEEL, geboren 12-2-1940 te Putten, overleden 21-5-1991

         te Amersfoort, zoon van JACOB van KASTEEL en HENDRIKA van SOEREN.

         Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 15-6-1999 te Bunschoten met

         HENRICUS HUBERTUS MARIA van THIENEN, geboren 8-10-1944 te Bussum,

         zoon van HUBERTUS MATTHEUS HENDRIK van THIENEN en GERARDA MARIA ter WEIJDE.

 

X-108    HENDRIK ter HAAR, geboren 11-9-1946 te Bunschoten, zoon van IX-44. Gehuwd

         op 22-jarige leeftijd op 27-11-1968 te Bunschoten met WIJMPJE HOPMAN,

         geboren 29-11-1947 te Bunschoten, dochter van GERRIT HOPMAN en HENDRIKJE HOP.

Uit dit huwelijk:

         1 JACOB ter HAAR, geboren 10-9-1969 te Bunschoten,

           overleden 7-5-1974 te Bunschoten.

         2 GERRIT HENK ter HAAR, geboren 24-6-1972 te Bunschoten, zie XI-97.

         3 JACOB ter HAAR, geboren 18-5-1975 te Bunschoten, zie XI-98.

         4 HELENE IVONNE ter HAAR, geboren 2-6-1976 te Bunschoten.

 

X-109    ELIZABETH CORNELIA ter HAAR, geboren 24-7-1955 te Bunschoten, dochter van

         IX-44. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-9-1980 te Bunschoten met

         JACOB KOELEWIJN, geboren 27-2-1948 te Bunschoten, overleden 2-1-1983 te

         Ermelo, zoon van GERRIT KOELEWIJN en REINTJE HEINEN.

 

X-110    JEANETTE ter HAAR, geboren 12-4-1957 te Bunschoten, dochter van IX-44.

         Gehuwd met GERRIT KOELEWIJN

 

XI-1     GERRITJE ter HAAR, geboren 17-10-1953 te Bunschoten, dochter van X-1.

         Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-7-1972 te Bunschoten met

         WILLEM van de VEEN, geboren 4-10-1948 te Baarn,

         zoon van DIRK van de VEEN en KLASINA van der LAAN.

 

XI-2     JANNETJE ter HAAR, geboren 20-8-1955 te Bunschoten, dochter van X-1. Gehuwd

         op 23-jarige leeftijd op 30-5-1979 te Bunschoten met JAN JOHANNES de GRAAF,

         geboren 13-7-1953 te Bunschoten, zoon van PETER de GRAAF en MARIA van ROSSUM.

 

XI-3     KLAASJE ter HAAR, geboren 9-11-1960 te Bunschoten, zoon van X-1.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-7-1983 te Bunschoten met

         LEONARD THEODOOR de JONG, geboren 6-3-1960 te Rotterdam,

         zoon van JACOBUS WIJGERT de JONG en FRANCINA MARIA JANSWEERT.

 

XI-4     WILLEM ter HAAR, geboren 15-8-1962 te Bunschoten, zoon van X-1.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 9-5-1986 te Bunschoten met

         THEUNTJE de GRAAF, geboren 19-1-1965 te Bunschoten,

         dochter van JACOB de GRAAF en FRANCIJNTJE de GRAAF.

Uit dit huwelijk:

         1 EVERTJE ter HAAR, geboren 21-1-1987 te Bunschoten.

         2 FRANCIJNTJE SYLVIA ter HAAR, geboren 10-5-1990 te Bunschoten.

 

XI-5     AALTJE ter HAAR, geboren 26-12-1964 te Bunschoten, dochter van X-1. Gehuwd op

         18-jarige leeftijd op 15-6-1983 te Bunschoten met HILLEBRAND de GRAAF,

         geboren 26-9-1961 te Bunschoten,

         zoon van HENDRIK de GRAAF en LAMMERTJE KOELEWIJN.

 

XI-6     JAN ter HAAR, geboren 14-7-1966 te Bunschoten, zoon van X-1. Gehuwd op

         24-jarige leeftijd op 19-4-1991 te Bunschoten met MARIAN GREJA TAMMINGA,

         geboren 12-6-1964 te Noorddijk (gemeente Groningen),

         dochter van CORNELIS AEILT TAMMINGA en JANDINA HELLINGA.

Uit dit huwelijk:

         1 EVERTJE JANTINA ter HAAR, geboren 24-3-1997 te Baarn.

 

XI-7     Marten ter HAAR, geboren 27-3-1970 te Hilversum, zoon van X-3. Gehuwd

         op 24-jarige leeftijd op 2-9-1994 te Amersfoort met HILDE KAMSTEEG,

         geboren 20-4-1970 te Amersfoort, dochter van DIRK KAMSTEEG en TINEKE.

Uit dit huwelijk:

         1 ITAMAR ter HAAR, geboren 30-10-1996 te Amersfoort.

         2 VERA ter HAAR, geboren 21-2-1999 te Amersfoort.

         3 NORA ter HAAR, geboren 9-2005 te Amersfoort.

 

XI-8     ERWIN ter HAAR, geboren 4-1-1974 te Bunschoten, zoon van X-3. Gehuwd

         op 21-jarige leeftijd op 14-2-1995 te Bunschoten met NATALIE JOHANSEN,

         geboren 26-10-1973 te Hilversum, dochter van HANS JOHANSEN en ELLEN EIJKING.

Uit dit huwelijk:

         1 MICHA WESLEY ter HAAR, geboren 15-6-2000 te Baarn.

         2 INDY DYONNE ter HAAR, geboren 3-1 2004 te Baarn.

 

XI-9     HILLETJE ter HAAR, geboren 20-6-1964 te Bunschoten, dochter van X-6.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-4-1989 te Bunschoten met AALT de GRAAF,

         geboren 10-9-1959 te Bunschoten, zoon van RIKKERT de GRAAF en CORNELIA.

 

XI-10    AALBERTJE ter HAAR, geboren 8-7-1966 te Baarn, dochter van X-6.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1988 te Bunschoten met ARIE POST,

         geboren 12-7-1961 te Baarn, zoon van WILLEM POST.

 

XI-11    GERRITJE ter HAAR, geboren 6-2-1971 te Bunschoten, dochter van X-6.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-9-1995 te Bunschoten met WALTER SCHAAP,

         geboren 5-1970 te Bunschoten, zoon van MELIS SCHAAP en JANNETJE VEDDER.

 

XI-12    Hennie ter HAAR, geboren 8-10-1958 te Amersfoort, dochter van X-9.

         Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-6-1986 te Amersfoort met

         CORNELIS JOHANNES van PUTTEN, geboren 30-7-1956 te Amersfoort

         zoon van JACOBUS JOHANNES van PUTTEN en CHRISTINA HUBERTINE van de LAGEMAAT.

 

XI-13    JEANNET ter HAAR, geboren 16-8-1962 te Amersfoort, dochter van X-9.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-8-1986 te Wijk bij Duurstede met

         PAUL TOLSMA, geboren 2-6-1962 te Amersfoort,

         zoon van JITSKE TOLSMA en EBELINA van VEENEN.

 

XI-14    MARTIJN JOHAN ter HAAR, geboren 17-2-1972 te Amersfoort, zoon van X-10.

         Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-1-1999 te Woudenberg met

         CORIEN HARTOGSVELD, geboren 24-2-1972 te Amersfoort,

         dochter van DAVID HARTOGSVELD en EVERDIEN HENDRIKA MARIA MUIJS.

Uit dit huwelijk:

         1 SWEN ter HAAR, geboren 8-11-2002 te Utrecht.

         2 DESIREE ter HAAR, geboren 12-7-2004 te Utrecht.

 

XI-15    TINA ter HAAR, geboren 29-1-1962 te Amersfoort, dochter van X-14. Gehuwd

         op 22-jarige leeftijd op 7-6-1984 te Amersfoort met PAUL BOS, geboren

         2-4-1962 te Amersfoort, zoon van JAN BOS en JOHANNA van ASSELT.

 

XI-16    HENDRIK ter HAAR, geboren 11-6-1968 te Amersfoort, zoon van X-14.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 2-9-1992 te Hoevelaken met

         MONICA VELDHUIZEN, geboren 15-12-1965 te Utrecht,

         dochter van WILHELMUS JOHANNES MARIA VELDHUIZEN en JANNEKE MEIJER.

Uit dit huwelijk:

         1 TIJMEN ROGIER ter HAAR, geboren 6-9-1995 te Amersfoort.

 

XI-17    HENDRIK ter HAAR, geboren 14-2-1958 te Bunschoten, zoon van X-16.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-1-1979 te Bunschoten met

         MARIA de GRAAF, geboren 12-3-1957 te Bunschoten,

         dochter van HILLEBRAND de GRAAF en JANNETJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 EVERTJE ter HAAR, geboren 29-5-1979 te Bunschoten, zie XII-1.

         2 JANNETJE ter HAAR, geboren 23-1-1984 te Bunschoten.

         3 ANNETJE ter HAAR, geboren 22-11-1985 te Bunschoten.

 

 

XI-18    ANNETJE ter HAAR, geboren 30-10-1959 te Bunschoten, dochter van X-16.

         Gescheiden (1), Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 29-4-1994 te Bunschoten

         met HENDRIK de JONG, geboren 14-9-1957 te Enschede,

         zoon van Bob de JONG en GEERTJE BAKKER.

Uit het eerste huwelijk:

         1 JACOBUS ter HAAR, geboren 3-9-1981 te Amersfoort, zie XII-2.

         2 EEFJE MAARTJE HENDRIKA ter HAAR,

           geboren 23-11-1983 te Amersfoort, zie XII-3.

         3 SABRINA ter HAAR, geboren 26-9-1988 te Bunschoten.

 

XI-19    ZEGER ARIAN ter HAAR, geboren 24-6-1966 te Bunschoten, zoon van X-16.

         Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-11-2003 te Bunschoten met

         SIRILUGC CHANITBOVORN, geboren 10-11-1981 te Bangkok (Thailand).

Uit dit huwelijk:

         1 ARIE ter HAAR, geboren 2-7-2004 te Amersfoort.

 

XI-20    ALBERT ter HAAR, geboren 30-11-1973, geboren te Bunschoten, zoon van X-17.

         Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 20-11-1997 te Bunschoten met

         JANNETJE DUIST, geboren 4-7-1978 te Bunschoten, overleden 14-4-2002 te

         Bunschoten, dochter van JAN DUIST en HENDRIKJE HARTOG. Gehuwd (2) op

         30-jarige leeftijd op 28-5-2004 te Bunschoten met ANGELIQUE van de BEEK,

         geboren 16-12-1981 te Bunschoten,

         dochter van MAIKEL van de BEEK en HENDRIKJE KOELEWIJN.

 

XI-21    AALBERTHA HILLETJE ter HAAR, geboren 2-3-1978 te Bunschoten,

         dochter van X-17. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-6-1998 te Bunschoten met

         EDWIN van DRIE, geboren 2-1-1975 te Bunschoten,

         zoon van MAAS van DRIE en ANNIE de GRAAF.

 

XI-22    ERIK ter HAAR, geboren 4-11-1967 te Bunschoten, zoon van X-18. Gehuwd op

         26-jarige leeftijd op 26-10-1994 te Coevorden met SOPHIA JANINE BENJAMINS,

         geboren 16-10-1971 te Hoogeveen, dochter van JAN BENJAMINS en AALTJE DEKKER.

Uit dit huwelijk:

         1 ALICE NAOMIE ter HAAR, geboren 20-12-2000 te Amsterdan.

         2 JAN JONATHAN ter HAAR, geboren 19-9-2002 te Amsterdam.

         3 DAMARIS WILLEMIJN ter HAAR, geboren 16-1-2005 te Zeewolde.

 

XI-23    Bert ter HAAR, geboren 18-2-1969 te Bunschoten, zoon van X-18. Gehuwd op 33

         jarige leeftijd op 18-12-2002 te Bunschoten met COLINE MEYER,

         geboren 4-2-1973 te Kroonstad (Zuid Afrika).

         dochter van LOURENS OSWALD MEYER en JOHANNA KLAARHOLZ.

Uit dit huwelijk:

         1 ANNEMARIE JOHANNA ter HAAR, geboren 12-11-2004 te Bunschoten.

 

XI-24    EVERTJE ter HAAR, geboren 25-5-1967 te Bunschoten, dochter van X-19.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-5-1987 te Bunschoten met

         WILLEM RONALD DIJKHUIZEN, zoon van EVERT DIJKHUIZEN en AARTJE SMIT

 

XI-25    LUBBERT ter HAAR, geboren 20-12-1972 te Bunschoten, zoon van X-19.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-5-1998 te Bunschoten

         met FRANCISCA PETRONELLA MARIA BROUWER geboren 7-11-1968 (Duitsland).

Uit dit huwelijk:

         1 KOEN EVERT ter HAAR, geboren 17-11-1999 te Bunschoten.

         2 KIMBERLY ERNA ter HAAR, geboren 5-12-2002 te Amersfoort.

 

XI-26    HERMANUS ter HAAR, geboren 27-10-1967 te Amersfoort, zoon van X-20.

         Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 8-7-1987 te Bunschoten met INGRID MULDER,

         geboren 8-9-1968 te Amersfoort,

         dochter van JACOBUS JOHANNES MULDER en WILLEMINA JANSEN.

Uit dit huwelijk:

         1 MONYQUE ter HAAR, geboren 28-12-1986 te Bunschoten.

         2 SYLVIA ter HAAR, geboren 28-10-1989 te Bunschoten.

         3 KEVIN ter HAAR, geboren 27-6-1996 te Bunschoten.

 

XI-27    DIRK ter HAAR, geboren 29-8-1964 te Bunschoten, zoon van X-24. Gehuwd op

         25-jarige leeftijd op 11-1-1990 te Bunschoten met HANNA HOPMAN, geboren

         18-6-1967 te Bunschoten, dochter van WILLEM HOPMAN en EVERTJE de JONG.

Uit dit huwelijk:

         1 ANNE ter HAAR, geboren 13-11-1993 te Bunschoten.

         2 WILLEM BENJAMIN ter HAAR, geboren 19-11-1996 te Bunschoten.

         3 EVERTJE HANNA ter HAAR, geboren 28-4-2000 te Baarn.

 

XI-28    STINA ter HAAR, geboren 1-6-1966 te Bunschoten, dochter van X-24. Gehuwd op

         25-jarige leeftijd op 8-5-1992 te Zeist met THIJS JAN van der LEIJ, geboren

         14-6-1963 te Nijkerk, zoon van JAN van der LEIJ en Alida Hendrika Veerman.

 

XI-29    MARIA ter HAAR, geboren 20-8-1968 te Bunschoten, dochter van X-24.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 8-3-1990-1990 te Bunschoten

         met JAMES ANTHONY MARY CALLANAN, geboren 23-1-1966 te Clonmel (Ierland)

 

XI-30    STEVEN ter HAAR, geboren 7-11-1969 te Bunschoten, zoon van X-24. Gehuwd

         op 23-jarige leeftijd op 13-5-1993 te Bunschoten met

         Gretha ook GRIETJE HOPMAN, geboren 21-1-1969 te Bunschoten,

         dochter van WILLEM HOPMAN en EVERTJE de JONG

Uit dit huwelijk:

         1 ARON ter HAAR, geboren 14-10-1997 te Baarn.

         2 WESSEL ter HAAR, geboren 15-3-2000 te Baarn.

 

XI-31    CORNELUS ter HAAR, geboren 6-11-1972 te Bunschoten, zoon van X-24. Gehuwd

         op 24-jarige leeftijd op 12-12-1996 te Bunschoten met

         HENDRIKA MENNIE CORNELIA van TWILLERT, geboren 9-7-1973 te Amersfoort,

         dochter van JAKOBUS van TWILLERT en MARIA DIJKHUIZEN.

Uit dit huwelijk:

         1 EINAR ter HAAR, geboren 10-1-2001 te Bunschoten.

         2 JOAS ter HAAR, geboren 2-12-2004 te Bunschoten.

 

XI-32    MARIA ter HAAR, geboren 29-6-1960 te Bunschoten, dochter van X-25.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-1-1981, Bunschoten met DIRK KOELEWIJN,

         geboren 5-4-1957 te Bunschoten,

         zoon van HENDRIKUS KOELEWIJN en GRIETJE VASTENHOUW.

 

XI-33    ENGELTJE MAGDA ter HAAR, geboren 9-7-1961 te Bunschoten, dochter van X-25.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-1986 te Bunschoten met CAHURSLY ANITA,

         geboren 19-12-1961 op Curaçao.

 

XI-34    DIRK ter HAAR, geboren 15-8-1962 te Bunschoten, zoon van X-25. Gehuwd (1)

         op 24-jarige leeftijd in 1988 te Bunschoten met

         ELSKE PETRONELLA MARIA van RENSWOUW, geboren in 1966,

         dochter van ARIE van RENSWOUW.

         Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 23-7-2001 te Bunschoten met

         SYLVIA PETRONELLA OTTEN, geboren 11-10-1964 te Ede,

         Dochter van GERARDUS FRANCISCUS ANTHONIO MARIA OTTEN en JAMANDA BOLDER.

Uit het eerste huwelijk:

         1 NATHALIE ter HAAR, geboren 1-7-1988 te Amersfoort.

         2 CORNELUS ter HAAR, geboren 10-1-1990 te Bunschoten.

 

XI-35    MIJNTJE WILLEMPJE ter HAAR, geboren 13-4-1965 te Bunschoten, dochter

         van X-25. Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-10-1984 te Hilversum met

         GERRIT LAMBERTUS BOKHORST, geboren 13-12-1957 te Baarn,

         zoon van GERRIT BOKHORST en CORNELIA KOK.

 

 

XI-36    HENDRIKJE AARTJE ter HAAR, geboren 16-10-1968 te Bunschoten, dochter

         van X-25. Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 6-7-1988 te Bunschoten met

         ADRIANUS KIEVIT, geboren 30-6-1965 te Amersfoort,

         zoon van FLORIS JAN KIEVIT en MARIA CHRISTINA WILHELMINA van LOENEN.

 

XI-37    ANTJE ter HAAR, geboren 10-3-1971 te Bunschoten, dochter van X-25.

         Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-5-2002 te Bunschoten

         met KLAAS van TWILLERT, geboren 29-11-1965 te Bunschoten,

         zoon van HARMEN van TWILLERT en AALTJE HUIJGEN.

 

XI-38    FRANCIJNTJE ter HAAR, geboren 10-2-1968 te Bunschoten, dochter van X-29.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-9-1990 met RUTGER POORT, geboren 30-9-1968

         te Bunschoten, zoon van HARMEN POORT en WILLEMPJE.

 

XI-39    FRANCISCA ter HAAR, geboren 10-3-1974 te Bunschoten, dochter van X-30.

         Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 7-6-2002 te Bunschoten met GERARD ESTIÉ,

         geboren 11-1-1975 te Bunschoten, zoon van ANDRIES ESTIÉ en ANNETJE HOPMAN.

 

XI-40    GRETHA JANNIE ter HAAR, geboren 14-3-1977 te Bunschoten, dochter van X-30.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-6-1997 te Bunschoten met BERRY HEINEN,

         geboren 21-8-1975 te Bunschoten,

         zoon van LUBBERT HEINEN en EVERTJE VELDHUIZEN.

 

XI-41    WILLEM GIJSBERTUS ter HAAR, geboren 21-5-1958 Heerlen,

         zoon van X-32. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-7-1984 te Wijchen met

         PETRONELLA MARIA FRANCINA van HEUMEN, geboren 3-11-1958 te Wijchen, dochter

         van Theodorus Johannes van Heumen en MARIA PETRONELLA van THIEN.

Uit dit huwelijk:

         1 WENDY HELENA MARIA ter HAAR, geboren 20-10-1987 te Nijmegen.

         2 MARK JAN THEODORUS ter HAAR, geboren 9-3-1990 te Nijmegen.

 

XI-42    HELENA JOHANNA ter HAAR, geboren 16-5-1960 te Heerlen,

         dochter van X-32. Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27-9-1978 te Hoofddorp

         met WIEBE MARTIN van de LAGEMAAT geboren 20-9-1957 te Aalsmeer,

         zoon van CORNELIS van de LAGEMAAT en PIETERKE de WEGER.

 

XI-43    MARIANNE JACQELINE ter HAAR, geboren 31-10-1961 te Heerlen, dochter van X-32.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-6-1982 te Hoofddorp met IDO TIMMERS,

         geboren 5-9-1959 te Amsterdam, zoon JACOB TIMMERS en RITA de JAGER.

 

XI-44    JACOBA MARGARETHA ter HAAR, geboren 20-11-1967 te Delft, dochter van X-32.

         Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-5-1996 te Stockholm

         met ULF WENNERGREN, geboren 12-1-1965 te Stockholm (Zweden).

         zoon van ANNITA WENNERGREN en BERTIL JANSSON.

 

XI-45    CORNELIS GIJSBERTUS ter HAAR, geboren 15-5-1960 te Rozendaal, zoon van X-33.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-8-1984 te Bunschoten met MONIQUE WEBER,

         geboren 9-11-1961 te Amersfoort,

         dochter van JOHNY EDUARD WEBER en ELLY WOUTERA HAAXMA.

Uit dit huwelijk:

         1 GIJSBERTUS CORNELIS ter HAAR, geboren 13-6-1987 te Bunschoten.

         2 WILLEM PETER TIJMEN ter HAAR, geboren 6-5-1989 te Bunschoten.

 

XI-46    MARJOLEIN PAULA ter HAAR, geboren 4-12-1966 te Rozenburg, dochter van X-36.

         Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-9-1995 te Zoetermeer met

         EDWIN WILLEM HENDRIK de KIEVIT, geboren 26-1-1965 te Den Haag,

         zoon van CORNELIS de KIEVIT en AARTJE JEANNE van der KOLK.

 

XI-47    JEROEN ter HAAR, geboren 8-8-1970 te Vlaardingen, zoon van X-36.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-7-1995 te Den Haag met

         MARIA CORNELIA THEODORA STEEGHS, geboren 17-12-1968 te Liempde,

         dochter van JOHANNES WILHELMUS MARIA STEEGHS en

         MARIA CORNELIA THEODORA van den BOER.

Uit dit huwelijk:

         1 TIJS ter HAAR, geboren 17-8-1998 te Rotterdam.

         2 MINTE ter HAAR, geboren 17-1-2000 te Rotterdam.

         3 LUUK ter HAAR, geboren 23-5-2002 te Rotterdam.

 

XI-48    JOOST BAREND ter HAAR, geboren 9-11-1972 te Tilburg, zoon van X-36.

         Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-07-2003 te Hanau (Duitsland) met

         MIRJAM TRANSCHEL, geboren 25-6-1975 te Hanau (Duitsland).

 

XI-49    JAN ter HAAR, geboren 21-8-1963 te Nieuwer-Amstel, zoon van X-37.

         Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 1-7-1995 Toulouse (Frankrijk) met

         MURIËL DOUADY, geboren 16-6-1968 te Toulouse (Frankrijk).

 

XI-50    ERNST ter HAAR, geboren 21-4-1966 te Dordrecht, zoon van X-37.

         Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-10-1998 te Boston (USA) met

         TOINETTE WILLIAMS geboren 14-6-1964 te Pittsburgh (USA).

Uit dit huwelijk:

         1 GUSTAV JOHANNES ter HAAR, geboren 30-12-2001 te Boston (USA).

 

XI-51    HARJAN DIEDERIK ter HAAR, geboren 8-7-1969 te Amsterdam, zoon van X-38.

         Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-8-1999 te Emmeloord (Noordoostpolder)

         met KARIMA BENCHAIB.

Uit dit huwelijk:

         1 NIEK JAN ter HAAR, geboren 25-4-2003 te Emmeloord (Noordoostpolder).

         2 THOMAS RUTGER ter HAAR, geboren 3-11-2004 te Emmeloord (Noordoostpolder).

 

XI-52    JACK HUBERT HILLEBRAND ter HAAR, geboren 19-1-1959 te Willemstad (Curaçao),

         zoon van X-40. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 2-9-1983 te Rotterdam met

         MARGOT MORET, geboren 21-10-1957 te Zaandam,

         dochter van JOHAN WILHELM EDUARD MORET en FRANCIEN van KASTEEL.

Uit dit huwelijk:

         1 GIJS HILLE ter HAAR, geboren 26-1-1987 te Bergschenhoek.

         2 KOEN HAJO ter HAAR, geboren 31-08-1988 te Bergschenhoek.

         3 ANNEMIEKE KARLIJN ter HAAR, geboren 26-06-1991 te Bergschenhoek.

         4 ELINE FLEUR ter HAAR, geboren 3-5-1994 te Bergschenhoek.

 

XI-53    MAX ROBERT ANTONY ter HAAR, geboren 2-10-1960 te Willemstad (Curaçao),

         zoon van X-40. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 2-8-1985 te Delft met

         RENATE MORET, geboren 18-5-1960 te Zaandam,

         dochter van JOHAN WILHELM EDUARD MORET en FRANCIEN van KASTEEL.

Uit dit huwelijk:

         1 NICOLE LISETTE ter HAAR, geboren 22-11-1991 te Muscat (Sultanaat Oman).

         2 TIM ROBIN ter HAAR, geboren 1-9-1993 te Muscat (Sultanaat Oman).

 

XI-54    JAAP HILLEBRAND ter HAAR, geboren 14-12-1961 te Bunschoten, zoon van X-42.

         Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 8-5-1996 met CARLA de VRIJER,

         geboren 19-11-1959 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

         1 RUBEN ISKANDER ter HAAR, geboren 11-10-1989 te Barendrecht.

         2 AMBER JASMIJN ter HAAR, geboren 28-6-1992 te Rotterdam.

 

XI-55    MAX THEODOOR ter HAAR, geboren 15-6-1966 te Doetinchem, zoon van X-42.

         Gehuwd met THERA DANSEN, geboren 10-5-1960.

Uit dit huwelijk:

         1 KIM ter HAAR, geboren 11-11 2002 te Dordrecht.

         2 DANA ter HAAR, geboren 30-6-2004 te Dordrecht.

 

XI-56    DIRK JACOB ter HAAR, geboren 24-5-1958 te Bunschoten, zoon van X-48.

         Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-9-1986 te Bunschoten met

         MARIA J. POORTMAN, geboren 2-9-1961 te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

         1 COEN HARMEN KLAAS ter HAAR, geboren 8-4-1987 te Bunschoten

         2 CIRSTEN CATHARINA ANIEK ter HAAR, geboren 29-3-1989 te Bunschoten.

 

XI-57    MARIA RIJKJE ter HAAR, geboren 22-2-1960 te Bunschoten, dochter van X-48.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-3-1981 te Bunschoten met STEVEN HARTOG,

         geboren 28-7-1957 te Bunschoten,

         zoon van FRANK HARTOG en AALTJE van de GROEP.

 

XI-58    ELINE MANDY ter HAAR, geboren 12-12-1967 te Bunschoten, dochter van X-48.

         Gehuwd met HARMEN de GRAAF, geboren 28-7-1958 te Bunschoten,

         zoon van LAMMERT de GRAAF en REINTJE SCHAAP.

 

XI-59    MARIA ter HAAR, geboren 14-9-1967 te Bunschoten, dochter van X-51. Gehuwd (1)

         op 19-jarige leeftijd op 14-8-1987 te Bunschoten met WOUTER HOOLWERF,

         geboren 26-7-1961 te Bunschoten, zoon van LUBBERT HOOLWERF en

         Nelletje VEDDER. Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 20-12-2005 te

         Bunschoten met GIJSBERTUS van MIDDELKOOP, geboren 15-6-1961 te

         Berkel en Rodenrijs, zoon van HENDRIK van MIDDELKOOP en PIETERNELLA VINK.

 

XI-60    ELISABETH ANNETTE ter HAAR, geboren 2-1-1970 te Bunschoten, dochter van X-51.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-2-1991 te Zeist met NELIS JACOBUS ALBERTS,

         geboren 6-4-1965 te Amersfoort, zoon van JAN ALBERTS en JEANNE STRIK.

 

XI-61    LUCIE STEFANIE ter HAAR, geboren 19-5-1971 te Bunschoten, dochter van X-51.

         Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-3-2004 te Amersfoort met FRANK WESTENBERG,

         geboren 16-4-1976 te Haren, zoon van H.G.M. WESTENBERG en GRÉ BUTER.

 

XI-62    HENDRIK ter HAAR, geboren 16-11-1974 te Bunschoten, zoon van X-51.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-5-1997 te Bunschoten met

         MARIA GERRITJE HEINEN, geboren 23-10-1974 te Bunschoten,

         dochter van HENDRIK HEINEN en MARRETJE JANNETJE van de GROEP.

Uit dit huwelijk:

         1 EVITA MARIANNE ter HAAR, geboren 19-10-2001 te Amersfoort.

         2 SANNE LUCIE te HAAR, geboren 26-9-2004, geboren te Amersfoort.

 

XI-63    HENDRIK ter HAAR, geboren 22-6-1970 te Bunschoten, zoon van X-53.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 2-6-1994 te Wateringen met SASKIA KOOT,

         geboren 25-5-1971 te Monster, dochter van ANDREAS KOOT en EVELIEN BERENDSE.

Uit dit huwelijk:

         1 NIELS ter HAAR, geboren 25-10-1997 te Bunschoten.

         2 THIJS ter HAAR, geboren 5-6-2000 te Bunschoten.

 

XI-64    TRIJNTJE ter HAAR, geboren te Bunschoten, dochter van X-60.

         Gehuwd met AART MENSING

 

XI-65    GIJS ter HAAR, geboren 3-9-1963 te Apeldoorn, zoon van X-60.

         Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 3-9 2003 te Bunschoten met

         REGINA van KLINGEREN, geboren 13-3-1973 te Bunschoten

         dochter van DIRK van KLINGEREN en WILLEMIJNTJE MARRITJE ter HAAR, zie X-62.

Uit dit huwelijk:

         1 SJEF ter HAAR, geboren 22-3-2002 te Amersfoort.

 

XI-66    AARTJE ter HAAR, geboren 20-5-1956 te Bunschoten, dochter van X-63.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-12-1976 te Bunschoten met

         KLAAS van TWILLERT, geboren 23-11-1952 te Bunschoten,

         zoon van AREND van TWILLERT en AALTJE KOELEWIJN.

 

XI-67    MELIS ter HAAR, geboren 14-9-1958 te Bunschoten, zoon van X-63.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-6-1980 te Bunschoten

         met TEUNTJE BLOKHUIS, geboren 11-12-1959 te Bunschoten,

         dochter van WILLEM BLOKHUIS en HILLETJE BEEKHUIS.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM MELIS ter HAAR, geboren 10-10-1983 te Amersfoort,

           overleden 15-12-1993 te Utrecht.

         2 HILDE ELLEN EVA ter HAAR, geboren 17-7-1986 te Bunschoten.

         3 SABINE HENRIKE MICHELLE ter HAAR, geboren 27-6-1996 te Utrecht.

 

XI-68    WOUSJE ter HAAR, geboren 3-11-1959 te Bunschoten, dochter van X-63.

         Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 26-11-1976 te Bunschoten

         met JAN van de GROEP, geboren 12-11-1954 te Bunschoten,

         zoon van KLAAS van de GROEP en GIJSJE KOELEWIJN.

 

XI-68b   WILLEM ter HAAR, geboren 28-9-1961 te Bunschoten, overleden 21-11-2000 te

         Zeewolde, zoon van X-63. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 3-7-1985 te

         Bunschoten met DIRKINA MADELEINE van de BEEK, geboren 24-4-1965 te Nijkerk,

         dochter van GERRIT van de BEEK en GRIETJE van ’t KLAPHEK.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 19-3-1989 te Amersfoort.

         2 GERRIT ter HAAR, geboren 30-4-1996 te Bunschoten.

 

XI-69    WOUTER JAN ter HAAR, geboren 2-8-1970 te Bunschoten, zoon van X-63.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-4-1996 te Bunschoten met RIKA van BOEYEN,

         dochter van HENDRIK van BOEYEN en EVERTJE van DIERMEN.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM WOUTER JAN, geboren 8-11-1996 te Baarn.

         2 EVERTJE EMMA, geboren 3-6-2000 te Baarn.

         3 ABRAHAM ARIE MELIS, geboren 20-3-2005 te Amersfoort.

 

XI-70    GERRITJE ter HAAR, geboren 29-9-1957 te Bunschoten, dochter van X-64.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 1-9-1981 te Bunschoten met

         LAMMERT KOELEWIJN, geboren 8-9-1957 te Bunschoten,

         zoon van ROELOF KOELEWIJN en ANNETJE BEEKHUIS.

 

XI-71    WILLEM ter HAAR, geboren 27-10-1959 te Bunschoten, zoon van X-64. Gehuwd

         op 24-jarige leeftijd op 3-9-1984 Bunschoten met PEETJE KOOPS, geboren

         12-6-1961 te Bunschoten, dochter van PETER FRANS KOOPS en MIENA de JONG.

Uit dit huwelijk:

         1 REINTJE GERRY ter HAAR, geboren 27-10-1997 te Bunschoten.

         2 PETER Frans ter HAAR, geboren 4-3-2003 te Bunschoten.

 

XI-72    WILLEM ter HAAR, geboren 21-10-1964 te Amersfoort, zoon van X-65. Gehuwd

         op 28-jarige leeftijd op 21-12-1992 te Bunschoten met HYDA TAMAIA.

 

XI-73    PIETER GOSEWIJN ter HAAR, geboren 5-1-1979 te Amersfoort, zoon van X-65.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-8-2001 te Bunschoten met

         ANNEMIEK DELIANA MUYS geboren 31-10-1977 te Amersfoort,

         dochter van RIKKERT MUYS en GEERTJE RUIZENDAAL.

 

XI-74    CHANTAL ter HAAR, geboren 23-1-1975 te Bunschoten, dochter van X-70.

         Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-5-2002 te De Bilt met

         VINCENT PIETER van LOGTENSTEIJN, geboren 26-12-1969.

 

XI-75    HENDRIKJE ter HAAR, geboren 25-1-1982 te Amersfoort, dochter van X-72.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-3-2002 te Bunschoten met

         ROB de HARDER, geboren 28-5-1980 te Soest.

 

 

XI-76    MARRETJE ter HAAR, geboren 11-1-1984 te Bunschoten, dochter van X-72.

         Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-9-2005 te Bunschoten met KEES de HAAN,

         geboren 15-8-1978, zoon van TJIBBE de HAAN en MIJNTJE.

 

XI-77    JAN JACOB ter HAAR, geboren 28-7-1962 te Barneveld, zoon van X-73.

         Geregistreerd Partnerschap met DYMPHIE GIESEN, geboren 18-5-1962 te Didam,

         dochter van LEO GIESEN en RIEK BOERSTAL.

Uit dit huwelijk:

         1 TIEME JAN ter HAAR, geboren 24-3-2000 te Doetinchem.

         2 CAS LEO ter HAAR, geboren 4-7-2002 te Wehl.

 

 

XI-78    CORNELIA ANTOINNETTE ter HAAR, geboren 17-4-1966 te Beilen, dochter van X-73.

         Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 8-5-1996 te Zeewolde met GEERT STEENGE,

         geboren 15-11-1965 te Zweeloo, zoon van BERTUS STEENGE en TRUIDA KOERTS.

 

XI-79    ANNA MARIA HELENA ter HAAR, geboren 30-8-1969 te Ermelo, dochter van X-74.

         Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-3-2002 te Harderwijk met

         JOHANNES BLANKESTEIN, geboren 24-1-1968 te Geldrop,

         zoon van JAN GERARD BLANKESTEIN en SJOUKJE BIJLSMA.

 

XI-80    JAN DIRK WILLEM ter HAAR, geboren 10-8-1972 te Ermelo, zoon van X-74.

         Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-10-2004 te Duns in Schotland met

         JAQUELINE CHRISTINE HOLDERMANS, geboren 26-9-1074 te Ermelo,

         dochter van MINNEKES HOLDERMANS en IRENE MARIA AKKE GOUDSBLOM.

 

XI-81    ANDRÉ HENRY BENJAMIN ter HAAR, geboren 29-7-1973 te Ermelo, zoon van X-74.

         Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 1-11-2001 te Harderwijk met

         ELIZABETH CORNELIA de GROOT, geboren 22-4-1970 te Harderwijk,

         dochter van HENDRIK WILLEM de GROOT en ELISABETH HENDRIKA HEIKOOP.

Uit dit huwelijk:

         1 ELISABETH MARJA ter HAAR, geboren 25-4-2003 te Harderwijk.

         2 MARIELLE HELEEN, geboren 15-4-2005 te Harderwijk.

 

XI-82    FIONA ter HAAR, geboren 10-3-1970 te Amersfoort, dochter van X-76.

         Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-7-2002 te Graafstroom met

         CORNELIS A. HARDAM, geboren 21-9-1968 Dordrecht,

         zoon van HENDRIK HARDAM en RIET van de MERWE.

 

XI-83    TEUNTJE ter HAAR, geboren te Bunschoten, dochter van X-82.

         Gehuwd met JOHANNES Dubbeldam.

 

XI-84    HILBRAND ter HAAR, geboren 25-2-1975 te Bunschoten, zoon van X-94.

         Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-5-2002 te Bunschoten

         met MADELON MEESTER, geboren 9-5-1978 te Bunschoten,

         dochter van HENDRIK MEESTER en GRIETJE van de GEEST.

 

XI-85    JANNETJE ter HAAR, geboren 27-6-1975 te Bunschoten, dochter van X-96.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 2-7-1997 te Bunschoten

         met ABRAHAM JOHANNES SCHOUTEN geboren 20-11-1973 te Driebergen,

         zoon van WILLEM SCHOUTEN en GEERTJE VERVEER.

 

XI-86    FRANS ter HAAR, geboren 24-9-1977 te Bunschoten, zoon van X-96.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-4-2003 te Bunschoten

         met MARIA REINATE JEANETTE HOPMAN, geboren 17-6-1981 te Amersfoort,

         dochter van TIJMEN HOPMAN en MARIA van ZOEST.

 

XI-87    EVERT ter HAAR, software engineer, geboren 5-12-1959 te Bunschoten,

         zoon van X-100. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-11-1982 te Bunschoten

         met MARIA VEENHOF, geboren 7-5-1963 te Bunschoten,

         dochter van ALBERT VEENHOF en HENDRIKJE van de GROEP.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM EVERT ter HAAR, geboren 1-3-1985 te Amersfoort.

         2 HENDRIKJE MARIA EVELIEN ter HAAR, geboren 22-5-1987 te Amersfoort.

 

XI-88    RUTGER ter HAAR, geboren 30-9-1961 te Bunschoten, zoon van X-100.

         Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-8-1982 te Bunschoten met

         TRIJNTJE KOELEWIJN, geboren 10-5-1963 te Bunschoten,

         dochter van ARIAN KOELEWIJN en KLAASJE RUIZENDAAL.

Uit dit huwelijk:

         1 WILLEM ter HAAR, geboren 10-6-1984 te Amersfoort, zie XII-4.

         2 ARJAN ter HAAR, geboren 24-4-1985 te Bunschoten.

         3 MARTIJN ter HAAR, geboren 7-9-1988 te Bunschoten.

         4 BRIAN ter HAAR, geboren 3-4-1993 te Bunschoten.

 

XI-89    AART WOUTER ter HAAR, geboren 15-2-1965 te Bunschoten, zoon van X-100.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-4-1990 te Bunschoten met

         ALICE MARIANNE de GRAAF, dochter van LUBBERT de GRAAF en GERRITJE HARTOG.

Uit dit huwelijk:

         1 WILCO LEROY ter HAAR, geboren 27-8-1992 te Baarn.

         2 GERRIËL FANNE ter HAAR, geboren 9-5-1995 te Bunschoten.

         3 LUC RENÉ ter HAAR, geboren 22-2-1999 te Bunschoten.

 

XI-90    ALBERTJE ter HAAR, geboren 3-11-1969 te Bunschoten, dochter van X-100.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-6-1994 te Bunschoten met

         WOUTERUS RUTGER BEUKERS, geboren 16-11-1969 te Bunschoten,

         zoon van DOUWE BEUKERS en GEERTJE de GRAAF.

 

XI-91    CORNELIS ter HAAR, geboren 5-4-1973 te Bunschoten, zoon van X-104.

         Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-6-2000 te Bunschoten met

         ELBERTJE GRIETJE de GRAAF, geboren 3-2-1978 te Amersfoort,

         dochter van LUBBERT de GRAAF en GERRITJE HARTOG.

Uit dit huwelijk:

         1 WOUTER EDWIN ter HAAR, geboren 9-5-2002 te Amersfoort.

         2 LUBBERT WESLEY ter HAAR, geboren 27-8-2005 te Bunschoten.

 

XI-92    MARIA ter HAAR, geboren 12-4-1977 te Bunschoten, dochter van X-104.

         Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 5-9-2002 te Bunschoten

         met RUTGER GERRIT KOELEWIJN, geboren 22-9-1976 te Bunschoten,

         zoon van WILLEM KOELEWIJN en HENDRIKJE de GRAAF.

 

XI-93    JANNETJE ter HAAR, geboren 10-5-1966 te Amersfoort, dochter van X-105.

         Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 7-7-1988 te Bunschoten met

         WILLEM BERT THEODORUS HARTOG, geboren 7-8-1963 te Athene (Griekenland),

         zoon van WOUTERUS HARTOG en HENDRIKA MALENSTEIN.

 

XI-94    WILLEM ter HAAR, geboren 26-3-1969 te Bunschoten, zoon van X-105.

         Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-9-1998 te Bunschoten

         met HELLEN BIANCA KOELEWIJN, geboren 6-8-1977 te Bunschoten,

         dochter van JAN STEVEN KOELEWIJN en WIJMPJE AALTJE van DIJK.

Uit dit huwelijk:

         1 YAËL ter HAAR, geboren 13-2-2002 te Baarn.

         3 MAUD ter HAAR, geboren 2-8-2003 te Bunschoten.

 

XI-95    CAROLINA ter HAAR, geboren 18-9-1973 te Amersfoort, dochter van X-105.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-5-1997 te Bunschoten met FERDINAND BOS,

         geboren 21-10-1969 te Bunschoten,

         zoon van LUBBERT BOS en GERRITJE van de HOOGEN.

 

 

 

 

XI-96    EVERT JACOB JOHANNES ter HAAR, geboren 22-3-1963 te Voorthuizen,

         zoon van X-106. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-4-1987 te Bunschoten

         met JOLANDA FRANCISCA KOELEWIJN, geboren 1-10-1966 te Bunschoten,

         dochter van WILLEM KOELEWIJN en FRANCIJNTJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 FRANCISCA ter HAAR, geboren 16-8-1990 te Utrecht.

         2 RENATE ter HAAR, geboren 16-8-1990 te Utrecht.

         3 THOMAS ter HAAR, geboren 14-4-1993 te Utrecht.

         4 WILLEM ter HAAR, geboren 14-1-1999 te Utrecht.

 

XI-97    GERRIT HENK ter HAAR, geboren 24-6-1972 te Bunschoten, zoon van X-108.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 6-7-1995 te Bunschoten

         met WENDELA MARRIANNE LAURA VERMEER, geboren 31-12-1972 te Bunschoten,

         dochter van SILVESTER VERMEER en LUTJE KORLAAR.

Uit dit huwelijk:

         1 MARIJKE LOUISE ter HAAR, geboren 19-11-1998 te Baarn.

         2 WILLEMIJN IVONNE ter HAAR, geboren 19-5-2003 te Amersfoort.

         3 SILVIA HANNE FLEUR ter HAAR, geboren 11-8 2004 te Amersfoort.

 

XI-98    JACOB ter HAAR, geboren 18-5-1975 te Bunschoten, zoon van X-108.

         Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-2-2002 te Bunschoten

         met HELGA ANIETA BOS, geboren 23-2-1979 te Bunschoten,

         dochter van WOUTERUS BOS en AALTJE KOELEWIJN.

Uit dit huwelijk:

         1 WIJMPJE HELENE JULIA ter HAAR, geboren 3-9-2002 te Amersfoort.

 

XII-1    EVERTJE ter HAAR, geboren 29-5-1979 te Bunschoten, dochter van XI-17.

         Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-6-2003 te Bunschoten met

         SEBASTIAAN RENÉ van de GEEST, geboren 26-8-1978 te Bunschoten,

         zoon van PETER van de GEEST en TEUNTJE van de GROEP.

 

XII-2    JACOBUS ter HAAR, geboren 3-9-1981 te Amersfoort, zoon van XI-18.

         Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-5-2005 te Bunschoten met

         ANNETTA WILHELMINA van DUNSCHOTEN op 19-7-1985 te Bunschoten,

         dochter van LUBBERT van DUNSCHOTEN en ANNELIES van DIERMEN.

 

XII-3    EEFJE MAARTJE HENDRIKA ter HAAR, geboren 23-11-1983 te Amersfoort, dochter

         van XI-18. Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-3-2002 te Bunschoten

         met MARCEL CHRISTIAAN van de VEEN, geboren 21-10-1975 te Bunschoten,

         zoon van WILLEM van de VEEN en GERRITJE ter HAAR, zie XI-1.

 

XII-4    WILLEM ter HAAR, geboren 10-6-1984 te Amersfoort, zoon van XI-88. Gehuwd

         op 20-jarige leeftijd op 28-6-2004 te Putten met META HELENA SCHREUDER,

         geboren 31-3-1984 te Putten, dochter van JAN HENDRIK SCHREUDER en ELS KIEFT.

Uit dit huwelijk:

         1 LISANNE ELSJE ter HAAR, geboren 15-1-2004 te Bunschoten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFABETISCH REGISTER VAN GEHUWDE PERSONEN.

 

VERKLARING VAN HET REGISTER.

 

De code wijst naar de beschrijving van het echtpaar.

 

Het getal 1, 2, of 3 tussen haakjes geeft het aantal huwelijken aan.

 

De vetgedrukte regel met code duidt op een echtpaar, waarvan de kinderen

de familienaam Ter HAAR dragen.

 

De familienaam van de eerste persoon staat boven de voorna(a)m(en).

Na het woordje met wordt de tweede persoon van het huwelijk genoemd.

 

Indien de eerste persoon een ter HAAR is,

wordt de familie naam van de tweede persoon genoemd.

 

Indien de eerste persoon geen ter Haar is,

wordt de familie naam van de tweede persoon niet genoemd,

want deze is per definitie een ter HAAR.

 

 


                          ALBERTS.

XI-60   NELIS JACOBUS met ELISABETH

        ANNETTE.

                          ANITA.

XI-33   CAHURSLY met ENGELTJE MAGDA.

                          ANSINK.

IV-3    HENDRINA (HENDRYNA)

        met HENDRIK (1).

                          ASSINK.

X-13    ARNOLD BERNHARD DIRK met ANNETJE.

                          BAKKER.

X-34    JACOB JOHANNES met NENNETJE.

IX-45   JACOB met AALTJE.

                          BEEK, ter.

VII-1   NELLETJE met HENDRIK.

X-49    JAN met STEVENTJE.

                          BEEK, van de.

XI-20   ANGELIQUE met ALBERT (2).

XI-68b  DIRKINA MADELEINE van de BEEK

        met WILEM.

                          BEEKHUIS.

IX-38   EVERTJE met PETER FRANS.

                          BENCHAIB.

XI-51   KARIMA met HARJAN DIEDERIK.

                          BENJAMINS.

XI-22   SOPHIA JANINE met ERIK.

                          BERG (BARGE, ter.

III-1   BERENTIEN

        met DIRCK (DERCK)HAAR(KOOPS).

                          BERKENPAS.

X-12    GERRIT met STEVENTJE.

                          BESSE.

X-36    DIRKJE CORNELIA met BAREND.

                          BEUKERS.

XI-90   WOUTERUS RUTGER met ALBERTJE.

IX-16   JANNETJE met JAN.

X-16    EVERTJE met ARIAN.

 

                          BLANKESTEIN.

XI-79   JOHANNES met ANNA MARIA HELENA.

                          BOEYEN, van.

XI-69   RIKA met WOUTER JAN.

                          BLOKHUIS.

X-18    WIJMPJE FRANCIJNTJE met JAN.

X-29    FRANCIJNTJE met DIRK.

XI-67   TEUNTJE met MELIS.

X-5     PETER met AALTJE.

                          BOKHORST.

XI-35   GERRIT LAMBERTUS

        met MIJNTJE WILLEMPJE.

                          BOLAND.

IV-3    ELISABETH (LIESBETH) met

        HENDRIK (3).

                          BONGERS.

III-4   ALEIDA met FREDERIK.

                         BOTERNBROOD.

X-20    J. met WILLEMPJE.

                          BOS.

XI-98   HELGA ANIETA met JACOB.

XI-95   FERDINAND met CAROLINA.

IX-14   ANNETJE met CORNELIS.

IX-24   ANNETJE met JAN (1).

X-67    LAMMERT met LUTJE.

VI-4    PIETER met JANNETJE.

X-61    EBBO met KLAASJE.

X-91    DIRK met JANNETJE.

XI-15   PAUL met TINA.

                          BOUMA.

x-45    JAN met MARRITJE.

                          BROEK, van de.

X-66    JACOB met NEELTJE.

                          BRONS.

X-79    WILHELMINA met EVERT.

X-76    JANNETJE met PETER JOHANNES.

                          BROUWER.

XI-25   FRANCISCA PETRONELLA MARIA

        met LUBBERT.

                          BRUMMELEN.

X 103   RIJK van met JANNETJE.

                          CALLANAN.

XI-29   JAMES ANTHONY MARY met MARIA.

                          CAMPHORST.

VIII-4  LUBBERTJE met JAN.

                          CHANITBOVORN.

XI-19   SIRILUGC met ZEGER ARIAN.

                          CORNELISSEN.

X-28    TONIA met CASPER.

                          DAMSTRA.

VI-1    WEIMPJE met JAN (2).

                          DANSEN.

XI-55   THERA met MAX THEODOOR.

                          DEKKERS.

VIII-19 REINTJE met JAN.

                          DEMKES.

V-4     HENDERSKEN met GERRIT.

                          DERKSEN.

III-2   GERRIKE met HENDRICK (2).

                          DIERMEN, van.

X-23    ARIEAN met BELIA.

IX-46   JAN met ENGELTJE.

                          DIJK, van.

X-41    THEODOOR JACOB met MARIA.

                          DIJKHUIZEN.

XI-24   WILLEM RONALD met EVERTJE.

                          DIJKSTRA.

X-44    NICO met AALTJE.

                          DIS, van.

X-81    ANNETTE met WOUTER JACOB.

                          DORLAND.

VIII-18 TEUNIS met ANNETJE.

                          DOUADY.

XI-49   MURIËL met JAN.

                          DRIE, van.

X-14    ELIZABETH met ARIAN.

XI-21   EDWIN met AALBERTHA HILLETJE.

                          DRIESTEN.

III-6   AALTJE met JAN.

                          DUBBELDAM.

XI-83   JOHANNES met TEUNTJE.

                          DUENK.

V-1     DERK HENDRIK met JANNA GEERTRUID.

                          DUIJST.

X-54    JACOB met LUTJE.

IX-21   JAN met WILLEMPJE.

                          DUIJTSHOF.

II-1    HENDRIXKEN

        met JAN EVERT op de HAER (2).

                          DUNSCHOTEN, van.

XII-2   ANNETTA WILHELMINA met JACOBUS.

                          DUIST.

XI-20   JANNETJE met ALBERT (1).

                          DUYST.

VIII-8  GIJSBERTJE met JAN.

                          ESTIÉ.

XI-39   GERARD met FRANCISCA.

                          EWIJK, van.

IX-33   JANSJE met EVERT.

 

                          FAAS.

X-78    JACOBUS JOHN met TRIJNEKE.

                          FRERIKS.

V-3     JAN WILLEM met WILLEMINA (3).

                          FUCKEN.

I-1     JENNEKEN met DIR(C)K EVERT (1).

                          GEERENSTEIN, van.

VIII-16 GERRITJE met EVERT (3).

                          GEEST, van de.

XII-1   SEBASTIAAN RENÉ met EVERTJE.

                          GIESEN.

XI-77   DYMPHIE met JAN JACOB.

                          GOOL, van.

X-32    HELENA JOHANNA met JAN.

                          GOOR, van.

IX-24   GEERTJE met JAN (2).

                          GOUDSBLOEM.

IX-23   JAN met MARIA.

                           GRAAF, de.

XI-9    AALT met HILLETJE.

IX-43   AARTJE met JAN.

XI-89   ALICE MARIANNE met AART WOUTER.

X-22    ARIAN met STEVENTJE.

X-58    CORNELIS met GEERTJE.

XI-91   ELBERTJE GRIETJE met CORNELIS.

X-30    ENGELTJE met ARIAN.

X-1     EVERTJE met HENDRIK.

IX-44   GERRITJE met EVERT (1).

IX-42   GRIETJE met FRANS.

X-6     GRIETJE met HENDRIK.

XI-58   HARMEN met ELINE MANDY.

VII-11  HEIN met GEERTJE.

IX-30   HENDRIKJE met KLAAS.

XI-5    HILLEBRAND met AALTJE.

X-71    JACOB met ALIDA.

VIII-13 JACOB met MENGSJE.

XI-2    JAN JOHANNES met JANNETJE.

IX-22   LUTJE met HENDRIK.

VIII-11 LUTJE met WILLEM JZN..

XI-17   MARIA met HENDRIK.

IX-25   RIJNTJE met GIJSBERT.

XI-4    THEUNTJE met WILLEM.

X-4     WILLEM met MARRETJE.

X-57    WILLEM met MARRITJE WILLEMIJNTJE.

X-52    ZEGER met STEVENTJE.

X-95    ZEGER met STEVENTJE.

                          GREVE.

X-56    WILHELMUS met GERARDA.

                          GRIFFIOEN.

VI-6    ELISABETH met GIJSBERT (1).

                          GRIFT, van der.

X-11    JACOBUS LODEWIJK met LAMBERTJE.

                          GROEP, van de, van de.

IX-31   AART met BERENDINA.

IX-26   AARTJE met WILLEM.

X-53    FRANCIJN met KLAAS.

IX-12   FRANCIJNTJE met KLAAS.

XI-68   JAN met WOUSJE.

X-94    MARRETJE met WILLEM (1).

 

 

                          GROOT, de.

XI-81   ELIZABETH CORNELIA

        met ANDRÉ HENRY BENJAMIN.

                          HAAN, de.

XI-76   KEES met MARRETJE.

                           HAAR, ter.

XI-21   AALBERTHA HILLETJE

        met EDWIN van DRIE.

X-55    AALBERTJE met MELIS KOELEWIJN.

XI-10   AALBERTJE met ARIE POST.

VII-7   AALTJE met JAN KOELEWIJN.

VIII-17 AALTJE met GIJSBERT HEEK.

IX-45   AALTJE met JACOB BAKKER.

X-2     AALTJE met JAN SCHIMMEL.

X-5     AALTJE met PETER BLOKHUIS.

X-44    AALTJE met NICO DIJKSTRA.

X-87    AALTJE met HENDRIK van de VUURST.

X-89    AALTJE met ZEGER MALENSTEIN.

X-98    AALTJE met S.A.E.W. van RIJN.

X-99    AALTJE met WILLEM HEINEN.

XI-5    AALTJE met HILLEBRAND de GRAAF.

XI-89   AART WOUTER

        met ALICE MARIANNE de GRAAF.

X-105   AART met WIJMPJE HENDRIKJE MUYS.

XI-66   AARTJE met KLAAS van TWILLERT.

X-3     ADRIAAN met GEERTJE de WITT.

XI-20   ALBERT (1) met JANNETJE DUIST.

XI-20   ALBERT (2)

        met ANGELIQUE van de BEEK.

XI-90   ALBERTJE

        met WOUTERUS RUTGER BEUKERS.

X-71    ALIDA met JACOB de GRAAF.

XI-81   ANDRÉ HENRY BENJAMIN

        met ELIZABETH CORNELIA de GROOT.

XI-79   ANNA MARIA HELENA

        met JOHANNES BLANKESTEIN.

VIII-18 ANNETJE met TEUNIS DORLAND.

IX-47   ANNETJE met VOLKEN KOELEWIJN.

X-13    ANNETJE

        met ARNOLD BERNHARD DIRK ASSINK.

XI-18   ANNETJE met HENDRIK de JONG.

XI-37   ANTJE met KLAAS van TWILLERT.

VIII-7  ARIAN met STEVENTJE KOELEWIJN.

X-9     ARIAN met HENDRIKA van MERKESTEIN.

X-14    ARIAN met ELIZABETH van DRIE.

X-16    ARIAN met EVERTJE BEUKERS.

X-24    ARIAN met AALTJE MALENSTEIN.

X-30    ARIAN met ENGELTJE de GRAAF.

X-36    BAREND met DIRKJE CORNELIA BESSE.

X-23    BELIA met ARIEAN van DIERMEN.

VIII-6  BERENDINA met STEVEN MEESTER.

IX-4    BERENDINA met JAAN NIEUWBOER.

IX-31   BERENDINA met AART van de GROEP.

IX-37   BERENDINA met DIRK van der SCHUUR.

X-69    BERENDINA met AART KOELEWIJN.

XI-23   Bert met COLINE MEYER.

XI-95   CAROLINA met FERDINAND BOS.

X-28    CASPER met TONIA CORNELISSEN.

XI-74   CHANTAL met VINCENT PIETER

        van LOGTENSTEIJN.

 

X-15    CORNELIA (1)

        met PIETER ADRIANUS LAPONDER.

X-15    CORNELIA (2) met JOHANNES PULLEN.

XI-78   CORNELIA ANTOINNETTE

        met GEERT STEENGE.

XI-45   CORNELIS GIJSBERTUS

        met MONIQUE WEBER.

IX-14   CORNELIS met ANNETJE BOS.

X-25    CORNELIS met BIJTJE VERMEER.

XI-31   CORNELIS met HENDRIKA MENNIE

        CORNELIA van TWILLERT.

XI-91   CORNELIS

        met ELBERTJE GRIETJE de GRAAF.

I-1     DIR(C)K EVERT (1)

        met JENNEKEN FUCKEN.

I-1     DIR(C)K EVERT (2)

        met TRIJNE ter HAER.

III-1   DIRCK (DERCK)ter HAAR (KOOPS)

        met BERENTIEN ter BERG (BARGE.

XI-34   DIRK (1) met ELSKE PETRONELLA

        MARIA van RENSWOUW.

XI-34   DIRK (2)

        met SYLVIA PETRONELLAOTTEN.

XI-56   DIRK JACOB met MARIA J. POORTMAN.

IX-11   DIRK met MARIA HEEK.

IX-20   DIRK met EVERTJE KORLAAR.

IX-34   DIRK met HENDRIKJE HARTOG.

X-21    DIRK met LAMMERTJE HEINEN.

X-29    DIRK met FRANCIJNTJE BLOKHUIS.

X-51    DIRK met ANNETJE KOELEWIJN.

XI-27   DIRK met HANNA HOPMAN.

XII-3   EEFJE MAARTJE HENDRIKA

        met MARCEL CHRISTIAAN van de VEEN.

XI-58   ELINE MANDY met HARMEN de GRAAF.

XI-60   ELISABETH ANNETTE

        met NELIS JACOBUS ALBERTS.

X-109   ELIZABETH CORNELIA

        met JACOB KOELEWIJN.

XI-33   ENGELTJE MAGDA met CAHURSLY ANITA.

IX-46   ENGELTJE met JAN van DIERMEN.

XI-22   ERIK met SOPHIA JANINE BENJAMINS.

XI-50   ERNST met TOINETTE WILLIAMS

XI-8    ERWIN met NATALIE JOHANSEN.

VIII-16 EVERT (1) met ELISABETH HOPMAN.

IX-44   EVERT (1) met GERRITJE de GRAAF.

VIII-16 EVERT (2) met ANTJE JAGER.

IX-44   EVERT (2)

        met JOHANNA MARIA POSTHUMA.

VIII-16 EVERT (3)

        met GERRITJE van GEERENSTEIN.

XI-96   EVERT JACOB JOHANNES

        met JOLANDA FRANCISCA KOELEWIJN.

IX-33   EVERT met JANSJE van EWIJK.

X-19    EVERT met GRIETJE HOPMAN.

X-79    EVERT met WILHELMINA BRONS.

XI-87   EVERT met MARIA VEENHOF.

X-31    EVERTJE WILLEMIJNTJE

        met MARTIN van TENT.

X-7     EVERTJE met AART MEESTER.

X-68    EVERTJE met WILLEM KORPADIE.

 

XI-24   EVERTJE

        met WILLEM RONALD DIJKHUIZEN.

XII-1   EVERTJE

        met SEBASTIAAN RENÉ van de GEEST.

XI-82   FIONA met CORNELIS A. HARDAM.

VII-10  FRANCIJNTJE

        met GIJSBERT VLAANDEREN.

XI-38   FRANCIJNTJE met RUTGER POORT.

XI-39   FRANCISCA met GERARD ESTIÉ.

IX-42   FRANS met GRIETJE de GRAAF.

XI-86   FRANS

        met MARIA REINATE JEANETTE HOPMAN.

III-4   FREDERIK met ALEIDA BONGERS.

III-7   GARRIT (GERRIT)

        met ANNEKE TIJMENS.

III-5   GARRITTIEN met GARRIT HENGEVELD.

VII-11  GEERTJE met HEIN de GRAAF.

IX-29   GEERTJE met ZACHARIAS PIJPERS.

X-58    GEERTJE met CORNELIS de GRAAF.

VI-5    GEESJE (1) met RENGER HOPMAN.

VI-5    GEESJE (2) met JAN NAGEL.

X-56    GERARDA met WILHELMUS GREVE.

XI-97   GERRIT HENK met WENDELA

        MARRIANNE LAURA VERMEER.

V-4     GERRIT met HENDERSKEN DEMKES.

IV-2    GERRITJE met BEREND RUTJES.

IX-15   GERRITJE met TIJMEN KOELEWIJN.

XI-1    GERRITJE met WILLEM van de VEEN.

XI-11   GERRITJE met WALTER SCHAAP.

XI-70   GERRITJE met LAMMERT KOELEWIJN.

XI-65   GIJS met REGINA van KLINGEREN.

VI-6    GIJSBERT (1)

        met ELISABETH GRIFFIOEN.

VI-6    GIJSBERT (2(

        met HEINTJEN PROPHITIUS.

IX-25   GIJSBERT met RIJNTJE de GRAAF.

X-33    GIJSBERT met MARRETJE MALENSTEIN.

X-35    GIJSBERTJE met JAN DANIËL

        BOUWE van der MEULEN.

X-72    GIJSBERTUS ZACHARIAS

        met LAMMERTJE MARRETJE MEESTER.

XI-40   GRETHA JANNIE met BERRY HEINEN.

VII-3   GRIETJE met REINIER VEDDER.

XI-51   HARJAN DIEDERIK

        met KARIMA BENCHAIB.

IV-4    HARMKEN met GEERT HENGEVELD.

XI-42   HELENA JOHANNA

        met WIEBE van de LAGEMAAT

III-2   HENDRICK (1) met JENNEKEN HENDRIX.

III-2   HENDRICK (2) met GERRIKE DERKSEN.

III-3   HENDRICK met JANNA KLEIN RUESSINK.

IV-3    HENDRIK (1)

        met HENDRINA (HENDRYNA) ANSINK.

IV-3    HENDRIK (2) met GEESKEN

        WIKKERINK (KLEIN GELKINK).

IV-3    HENDRIK (3)

        met ELISABETH (LIESBETH) BOLAND.

VI-2    HENDRIK met MENGSJE NAGEL.

VII-1   HENDRIK met NELLETJE ter BEEK.

VII-8   HENDRIK met JANNETJE NAGEL.

VIII-5  HENDRIK met AALTJE MEESTER.

IX-10   HENDRIK met EVERTJE ROOS.

IX-22   HENDRIK met LUTJE de GRAAF.

IX-36   HENDRIK met WILLEMPJE LOS.

IX-40   HENDRIK met CATHARINA KOOPS.

X-1     HENDRIK met EVERTJE de GRAAF.

X-6     HENDRIK met GRIETJE de GRAAF.

X-82    HENDRIK met FRANCIJNTJE de JONG.

X-86    Hendrik met G. Marcus.

X-108   HENDRIK met WIJMPJE HOPMAN.

XI-16   HENDRIK met MONICA VELDHUIZEN.

XI-17   HENDRIK met MARIA de GRAAF.

XI-62   HENDRIK met MARIA GERRITJE HEINEN.

XI-63   HENDRIK met SASKIA KOOT.

XI-36   HENDRIKJE AARTJE

        met ADRIANUS KIEVIT.

VII-6   HENDRIKJE met PETER KOELEWIJN.

VII-9   HENDRIKJE met JAN van WILSUM.

VIII-1  HENDRIKJE met WILLEM KOELEWIJN.

VIII-20 HENDRIKJE met JAN SCHIPPER.

X-92    HENDRIKJE met HUIBERT KOOPS.

XI-75   HENDRIKJE met ROB de HARDER.

IX-1    HENDRIKUS (1)

        met ANNE STANISLAWA BONIAK.

IX-1    HENDRIKUS (2) met G.M. van KEMPEN.

XI-12   Hennie

        met CORNELIS JOHANNES van PUTTEN.

XI-26   HERMANUS met INGRID MULDER.

XI-84   HILBRAND met MADELON MEESTER.

X-40    HILLEBRAND JACOB

        met EDITH MARLÈNE VOS.

X-8     HILLETJE

        met BASTIAAN OSKAM.

XI-9    HILLETJE met AALT de GRAAF.

XI-54   JAAP HILLEBRAND

        met CARLA de VRIJER.

XI-52   JACK HUBERT HILLEBRAND

        met MARGOT MORET.

VIII-12 JACOB met MARIA KOOPS.

IX-17   JACOB met HENDRIKJE de JONG.

X-10    JACOB met JOHANNA JACOBA LIGTRINK.

X-50    JACOB met GEERTJE HUIJGEN.

X-73    JACOB

        met PIETERNELLA NEELTJE SORBER.

XI-98   JACOB met HELGA ANIETA BOS.

XI-44   JACOBA MARGARETHA

        met ULFE WENNERGREN.

XII-2   JACOBUS met ANNETTA WILHELMINA

        van DUNSCHOTEN

VI-1    JAN (1)

        met GEERTJE WULFERTSEN (HOP).

IX-24   JAN (1) met ANNETJE BOS.

VI-1    JAN (2) met WEIMPJE DAMSTRA.

IX-24   JAN (2) met GEERTJE van GOOR.

VI-1    JAN (3) met HENDRIKJE LOS.

XI-80   JAN DIRK WILLEM met JAQUELINE

        CHRISTINE HOLDERMANS.

II-1    JAN EVERT op de HAER (1)

        met HENDRIKSKEN ter HAER.

II-1    JAN EVERT op de HAER (2)

        met HENDRIXKEN DUIJTSHOF.

XI-77   JAN JACOB met DYMPHIE GIESEN.

IX-19   JAN K.ZN met JACOBJE van HALTEREN.

III-6   JAN met AALTJE DRIESTEN.

IV-1    JAN met GEESKEN te HENGEVELD.

V-2     JAN met

        HENDRIKJE JACOBSEN van WAGENINGEN.

VII-2   JAN met NEELTJE HEINEN.

VII-4   JAN met MARRITJE HEIJNEN.

VIII-4  JAN met LUBBERTJE CAMPHORST.

VIII-8  JAN met GIJSBERTJE DUYST.

VIII-19 JAN met REINTJE DEKKERS.

IX-6    JAN met HILLETJE HEYNEN.

IX-7    JAN met HENDRIKJE LUSTIG.

IX-16   JAN met JANNETJE BEUKERS.

IX-16   JAN met

        HENDRIKA PETRONELLA KRAMER.

IX-32   JAN met ENGELTJE ZWAAN.

IX-43   JAN met AARTJE de GRAAF.

X-18    JAN

        met WIJMPJE FRANCIJNTJE BLOKHUIS.

X-32    JAN met HELENA JOHANNA van GOOL.

X-37    JAN met TRIJNTJE IJMKJEN KLEIN.

X-65    JAN met WIJMPJE HOP.

X-74    JAN

        met MARIA ELISABETH van de WAL.

XI-6    JAN met MARIAN GREJA TAMMINGA.

XI-49   JAN met MURIËL DOUADY.

V-1     JANNA GEERTRUID

        met DERK HENDRIK DUENK.

VI-4    JANNETJE met PIETER BOS.

VIII-2  JANNETJE met HENDRIK HOP.

IX-48   JANNETJE met Roelof Koelewijn.

X-47    JANNETJE met MARINUS de WINTER.

X-91    JANNETJE met DIRK BOS.

X 103   JANNETJE met RIJK van BRUMMELEN.

XI-2    JANNETJE

        met JAN JOHANNES de GRAAF.

XI-85   JANNETJE

        met ABRAHAM JOHANNES SCHOUTEN

XI-93   JANNETJE

        met WILLEM BERT THEODORUS HARTOG.

X-110   JEANETTE met GERRIT KOELEWIJN.

XI-13   JEANNET met PAUL TOLSMA.

XI-47   JEROEN met MARIA CORNELIA

        THEODORA STEEGHS.

XI-48   JOOST BAREND met MIRJAM TRANSCHEL.

VII-5   KLAAS met AALTJE HEINEN.

VIII-9  KLAAS met STEVENTJE KOELEWIJN.

IX-12   KLAAS

        met FRANCIJNTJE van de GROEP.

IX-30   KLAAS met HENDRIKJE de GRAAF.

X-42    KLAAS met AALTJE SCHAAP.

X-48    KLAAS met RIJKJE van TWILLERT.

X-53    KLAAS met FRANCIJN van de GROEP.

X-96    KLAAS met JANNETJE HARTOG.

X-61    KLAASJE met EBBO BOS.

X-101   KLAASJE met RENGER HARTOG.

XI-3    KLAASJE

        met LEONARD THEODOOR de JONG.

X-11    LAMBERTJE met JACOBUS LODEWIJK

        van der GRIFT.

IX-8    LAMMERTJE met ARNOLDUS PIJPERS.

X-26    LAMMERTJE met JOHANNES STEENWIJK.

XI-25   LUBBERT met FRANCISCA PETRONELLA

        MARIA BROUWER.

XI-61   LUCIE STEFANIE

        met FRANK WESTENBERG.

X-54    LUTJE met JACOB DUIJST.

X-59    LUTJE met Frank KOELEWIJN

X-67    LUTJE met LAMMERT BOS.

XI-59   MARIA (1) met WOUTER HOOLWERF.

X-75    MARIA ENGELINA

        met HERMAN van ROSSUM.

XI-57   MARIA RIJKJE met STEVEN HARTOG.

XI-59   MARIA ter HAAR (2)

        met GIJSBERTUS van MIDDELKOOP.

IX-23   MARIA met JAN GOUDSBLOEM.

X-41    MARIA met THEODOOR JACOB van DIJK.

X-46    MARIA met JOHANNES THIJS JANSEN.

X-80    MARIA met JAN van der LEEDEN.

XI-29   MARIA

        met JAMES ANTHONY MARY CALLANAN.

XI-32   MARIA met DIRK KOELEWIJN.

XI-92   MARIA met RUTGER GERRIT KOELEWIJN.

XI-43   MARIANNE JACQELINE

        met IDO TIMMERS.

XI-46   MARJOLEIN PAULA met EDWIN WILLEM

        HENDRIK de KIEVIT.

X-77    MARRETJE MARIA

        met WIJNAND WIELINGA.

VIII-3  MARRETJE met WIJBRAND KOELEWIJN.

IX-3    MARRETJE met PETER KOELEWIJN.

IX-13   MARRETJE met WOUTER KOK.

IX-27   MARRETJE met HENDRIK HEINEN.

X-4     MARRETJE met WILLEM de GRAAF.

X-93    MARRETJE met JAN RUIZENDAAL.

XI-76   MARRETJE met KEES de HAAN.

X-57    MARRITJE WILLEMIJNTJE

        met WILLEM de GRAAF.

IX-18   MARRITJE met JACOB HOPMAN.

x-45    MARRITJE met JAN BOUMA.

XI-7    Marten met HILDE KAMSTEEG.

XI-14   MARTIJN JOHAN

        met CORIEN HARTOGSVELD.

XI-53   MAX ROBERT ANTONY

        met RENATE MORET.

XI-55   MAX THEODOOR met THERA DANSEN.

XI-67   MELIS met TEUNTJE BLOKHUIS.

VIII-10 MENGSJE met GERRIT van den HOOGEN.

VIII-13 MENGSJE met JACOB de GRAAF.

X-90    MENGSJE met ZEGER van TWILLERT

IV-5    METTE met TEUNIS SLUISKES.

XI-35   MIJNTJE WILLEMPJE

        met GERRIT LAMBERTUS BOKHORST.

X-66    NEELTJE met JACOB van de BROEK.

IX-2    NEELTJE met HENDRIKUS KLOMP.

X-34    NENNETJE

        met JACOB JOHANNES BAKKER.

IX-38   PETER FRANS met EVERTJE BEEKHUIS.

X-76    PETER JOHANNES met JANNETJE BRONS.

XI-73   PIETER GOSEWIJN

        met ANNEMIEK DELIANA MUYS

X-102   REINTJE met WOUTERUS ter HAAR.

X-64    REINTJE met WOUTERUS ter HAAR

X-85    RIKKERT met WILHELMINA MARTINA

        CORNELIA JOHANNA van de WEEM.

IX-41   ROELOF met REINTJE van HALTEREN.

X-38    RUTGER met JANNETJE HARTKAMP.

XI-88   RUTGER met TRIJNTJE KOELEWIJN.

XI-30   STEVEN

        met Gretha ook GRIETJE HOPMAN.

X-39    STEVENTJE HENDRIKA

        met AALT van de MHEEN.

X-43    STEVENTJE MARIA met DIRK van de

        NEUT.

X-12    STEVENTJE met GERRIT BERKENPAS.

X-22    STEVENTJE met ARIAN de GRAAF.

X-27    STEVENTJE met HERMAN RIJK HOP.

X-49    STEVENTJE met JAN ter BEEK.

X-52    STEVENTJE met ZEGER de GRAAF.

X-84    STEVENTJE met L. HOEK.

X-95    STEVENTJE met ZEGER de GRAAF.

IX-35   STINA met Hendrikus Koelewijn.

XI-28   STINA met THIJS JAN van der LEY.

X-107   TEUNTJE (1)

        met JOHANNES van KASTEEL.

X-107   TEUNTJE (2) met HENRICUS HUBERTUS

        MARIA van THIENEN.

XI-83   TEUNTJE met JOHANNES Dubbeldam.

X-106   THOMAS (1) met WILLEMPJE

        van KASTEEL.

X-106   THOMAS (2) met REINTJE RUIZENDAAL.

X-60    THOMAS met FRANCIJNTJE MUIJS

IX-9    TIJMEN met REINTJE ZIJL.

XI-15   TINA met PAUL BOS.

X-78    TRIJNEKE met JACOBUS JOHN FAAS.

XI-64   TRIJNTJE met AART MENSING.

VIII-15 WILLEM (1) met AALTJE ROOS.

X-94    WILLEM (1) met MARRETJE

        van de GROEP.

VIII-15 WILLEM (2) met WILLEMIJNTJE ZWAAN.

X-94    WILLEM (2) met GERRITJE HEINEN.

XI-41   WILLEM GIJSBERTUS met PETRONELLA

        MARIA FRANCINA van HEUMEN.

VIII-11 WILLEM JZN. met LUTJE de GRAAF.

VI-3    WILLEM met AALTJE SMIT.

IX-5    WILLEM met JANNETJE HEINEN.

IX-26   WILLEM met AARTJE van de GROEP.

X-17    WILLEM met HENDRIKJE HARTOG.

X-63    WILLEM met HENDRIKJE KRAAIJ.

X-83    WILLEM met NETJE van de KAMP.

X-88    WILLEM met EBBETJE TEEUWISSEN.

X-97    WILLEM met KLAASJE van de HOOGEN.

X-100   WILLEM met TRIJNTJE KOELEWIJN.

XI-4    WILLEM met THEUNTJE de GRAAF.

XI-68b  WILLEM met DIRKINA MADELEINE

        van de BEEK.

XI-71   WILLEM met PEETJE KOOPS.

XI-72   WILLEM met HYDA TAMAIA.

XI-94   WILLEM

        met HELLEN BIANCA KOELEWIJN.

XII-4   WILLEM met META HELENA SCHREUDER.

X-62    WILLEMIJNTJE MARRITJE

        met DIRK van KLINGEREN.

IX-28   WILLEMIJNTJE met RUTGER KOELEWIJN.

V-3     WILLEMINA (1)

        met GARRIT JAN ter HORST.

V-3     WILLEMINA (2) met GART JAN WEVERS.

V-3     WILLEMINA (3)

        met JAN WILLEM FRERIKS.

VIII-14 WILLEMPJE met JAN VEDDER.

IX-21   WILLEMPJE met JAN DUIJST.

X-20    WILLEMPJE met J.Boterenbrood.

XI-68   WOUSJE met JAN van de GROEP.

X-81    WOUTER JACOB met ANNETTE van DIS.

XI-69   WOUTER JAN met RIKA van BOEYEN.

IX-39   WOUTER met HENDRIKJE HARTOG.

X-70    WOUTER met JOHANNA HENDRIKA ZAAL.

X-104   WOUTER met HENDRIKJE KOELEWIJN.

X-64    WOUTERUS met REINTJE ter HAAR.

X-102   WOUTERUS met REINTJE ter HAAR

XI-19   ZEGER ARIAN

        met SIRILUGC CHANITBOVORN.

                          HAER, ter.

II-1    HENDRIKSKEN

        met JAN EVERT op de HAER (1).

I-1     TRIJNE met DIR(C)K EVERT (2).

                          HALTEREN, van.

IX-19   JACOBJE met JAN K.ZN.

IX-41   REINTJE met ROELOF.

                          HARDAM.

XI-82   CORNELIS A. met FIONA.

                          HARDER, de.

XI-75   ROB met HENDRIKJE.

                          HARTKAMP.

X-38    JANNETJE met RUTGER.

                          HARTOG.

XI-93   WILLEM BERT THEODORUS

        met JANNETJE.

IX-34   HENDRIKJE met DIRK.

X-17    HENDRIKJE met WILLEM.

X-96    JANNETJE met KLAAS.

X-101   RENGER met KLAASJE.

XI-57   STEVEN met MARIA RIJKJE.

IX-39   HENDRIKJE met WOUTER.

                          HARTOGSVELD

XI-14   MARTIJN JOHAN. met CORIEN.

VIII-17 GIJSBERT met AALTJE.

IX-11   MARIA met DIRK.

                          HEIJNEN.

VII-4   MARRITJE met JAN.

XI-62   MARIA GERRITJE met HENDRIK.

X-21    LAMMERTJE met DIRK.

IX-5    JANNETJE met WILLEM.

X-94    GERRITJE met WILLEM (2).

IX-27   HENDRIK met MARRETJE.

VII-2   NEELTJE met JAN.

X-99    WILLEM met AALTJE.

VII-5   AALTJE met KLAAS.

XI-40   BERRY met GRETHA JANNIE.

                          HEYNEN.

IX-6    HILLETJE met JAN.

                          HENDRIX.

III-2   JENNEKEN met HENDRICK (1).

III-5   GARRIT met GARRITTIEN.

IV-4    GEERT met HARMKEN.

                          HENGEVELD, te.

IV-1    GEESKEN met JAN.

                          HEUMEN, van.

XI-41   PETRONELLA MARIA FRANCINA

        met WILLEM GIJSBERTUS.

                          HOEK.

X-84    L. met STEVENTJE.

                          HOLDERMANS.

XI-80   JAQUELINE CHRISTINE

        met JAN DIRK WILLEM.

                          HOOGEN, van den.

X-97    KLAASJE met WILLEM.

VIII-10 GERRIT met MENGSJE.

                          HOOLWERFf.

XI-59   WOUTER met MARIA (1).

                          HOP.

X-27    HERMAN RIJK met STEVENTJE.

X-65    WIJMPJE met JAN.

VIII-2  HENDRIK met JANNETJE.

                          HOPMAN.

VIII-16 ELISABETH met EVERT (1).

XI-30   Gretha ook GRIETJE met STEVEN.

X-19    GRIETJE met EVERT.

XI-27   HANNA met DIRK.

IX-18   JACOB met MARRITJE.

XI-86   MARIA REINATE JEANETTE met FRANS.

VI-5    RENGER met GEESJE (1).

X-108   WIJMPJE met HENDRIK.

                          HORST, ter.

V-3     GARRIT JAN met WILLEMINA (1).

                          HUIJGEN.

X-50    GEERTJE met JACOB.

                          JAGER.

VIII-16 ANTJE met EVERT (2).

                          JANSEN.

X-46    JOHANNES THIJS met MARIA.

                          JOHANSEN.

XI-8    NATALIE met ERWIN.

                          JONG, de.

XI-3    LEONARD THEODOOR met KLAASJE.

X-82    FRANCIJNTJE met HENDRIK.

XI-18   HENDRIK met ANNETJE.

IX-17   HENDRIKJE met JACOB.

                          KAMP, van de.

X-83    NETJE met WILLEM.

                          KAMSTEEG.

XI-7    HILDE met Marten.

                          KASTEEL, van.

X-106   WILLEMPJE met THOMAS (1).

X-107   JOHANNES met TEUNTJE (1).

                          KEMPEN, van.

IX-1    G.M. met HENDRIKUS (2).

                          KIEVIT.

XI-36   ADRIANUS met HENDRIKJE AARTJE.

                          KIEVIT, de.

XI-46   EDWIN WILLEM HENDRIK

        met MARJOLEIN PAULA.

                          KLEIN.

X-37    TRIJNTJE IJMKJEN met JAN.

 

                          KLEIN RUESSINK.

III-3   JANNA met HENDRICK.

                          KLINGEREN, van.

XI-65   REGINA met GIJS.

X-62    DIRK met WILLEMIJNTJE MARRITJE.

                          KLOMP.

IX-2    HENDRIKUS met NEELTJE.

                          KOELEWIJN.

X-69    AART met BERENDINA.

X-51    ANNETJE met DIRK.

XI-32   DIRK met MARIA.

X-59    Frank met LUTJE.

X-110   GERRIT met JEANETTE.

XI-94   HELLEN BIANCA met WILLEM.

X-104   HENDRIKJE met WOUTER.

IX-35   Hendrikus met STINA.

X-109   JACOB met ELIZABETH CORNELIA.

VII-7   JAN met AALTJE.

XI-96   JOLANDA FRANCISCA

        met EVERT JACOB JOHANNES.

XI-70   LAMMERT met GERRITJE.

X-55    MELIS met AALBERTJE.

VII-6   PETER met HENDRIKJE.

IX-3    PETER met MARRETJE.

IX-48   Roelof met JANNETJE.

XI-92   RUTGER GERRIT met MARIA.

IX-28   RUTGER met WILLEMIJNTJE.

VIII-7  STEVENTJE met ARIAN.

VIII-9  STEVENTJE met KLAAS.

IX-15   TIJMEN met GERRITJE.

XI-88   TRIJNTJE met RUTGER.

X-100   TRIJNTJE met WILLEM.

IX-47   VOLKEN met ANNETJE.

VIII-3  WIJBRAND met MARRETJE.

VIII-1  WILLEM met HENDRIKJE.

                          KOK.

IX-13   WOUTER met MARRETJE.

                          KOOPS.

IX-40   CATHARINA met HENDRIK.

X-92    HUIBERT met HENDRIKJE.

XI-71   PEETJE met WILLEM.

VIII-12 MARIA met JACOB.

                          KOOT.

XI-63   SASKIA met HENDRIK.

                          KORLAAR.

IX-20   EVERTJE met DIRK.

                          KORPADIE.

X-68    WILLEM met EVERTJE.

                          KRAAIJ.

X-63    HENDRIKJE met WILLEM

                          KRAMER.

IX-16   HENDRIKA PETRONELLA met JAN.

                          LAGEMAAT, van de.

XI-42   WIEBE met HELENA JOHANNA.

                          LAPONDER.

X-15    PIETER ADRIANUS met CORNELIA (1).

                          LEEDEN, van der.

X-80    JAN met MARIA.

                          LEY, van der.

XI-28   THIJS JAN met STINA.

 

                          LIGTRINK.

X-10    JOHANNA JACOBA met JACOB.

                          LOGTENSTEIJN, van.

XI-74   VINCENT PIETER met CHANTAL.

                          LOS.

IX-36   WILLEMPJE met HENDRIK.

VI-1    HENDRIKJE met JAN (3).

                          LUSTIG.

IX-7    HENDRIKJE met JAN.

                          MALENSTEIN.

X-33    MARRETJE met GIJSBERT.

X-24    AALTJE met ARIAN.

X-89    ZEGER met AALTJE.

                          Marcus.

X-86    G. met Hendrik.

                          MEESTER.

X-72    LAMMERTJE MARRETJE

        met GIJSBERTUS ZACHARIAS.

XI-84   MADELON met HILBRAND.

VIII-5  AALTJE met HENDRIK.

VIII-6  STEVEN met BERENDINA.

X-7     AART met EVERTJE.

                          MENSING.

XI-64   AART met TRIJNTJE.

                          MERKESTEIN, van.

X-9     HENDRIKA met ARIAN.

                          MEULEN, van der.

X-35    JAN DANIËL BOUWE met GIJSBERTJE.

                          MHEEN, van de.

X-39    AALT met STEVENTJE HENDRIKA.

                          MEYER.

XI-23   COLINE met Bert.

                          MIDDELKOOP, van.

XI-59   GIJSBERTUS met MARIA ter HAAR (2).

                          MORET.

XI-52   MARGOT met JACK HUBERT HILLEBRAND.

XI-53   RENATE met MAX ROBERT ANTONY.

                          MUIJS.

X-60    FRANCIJNTJE met THOMAS.

                          MULDER.

XI-26   INGRID met HERMANUS.

                          MUYS.

X-105   WIJMPJE HENDRIKJE met AART.

                          MUYS.

XI-73   ANNEMIEK DELIANA

        met PIETER GOSEWIJN.

                          NAGEL.

VII-8   JANNETJE met HENDRIK.

VI-2    MENGSJE met HENDRIK.

VI-5    JAN met GEESJE (2).

                          NEUT, van de.

X-43    DIRK met STEVENTJE MARIA.

                          NIEUWBOER.

IX-4    JAAN met BERENDINA.

                          OSKAM.

X-8     BASTIAAN met HILLETJE.

                          OTTEN.

XI-34   SYLVIA PETRONELLA met DIRK (2).

                          PIJPERS.

IX-29   ZACHARIAS met GEERTJE.

IX-8    ARNOLDUS met LAMMERTJE.

                          POORT.

XI-38   RUTGER met FRANCIJNTJE.

                          POORTMAN.

XI-56   MARIA J. met DIRK JACOB.

                          POST.

XI-10   ARIE met AALBERTJE.

                          POSTHUMA.

IX-44   JOHANNA MARIA met EVERT (2).

                          PROPHITIUS.

VI-6    HEINTJEN met GIJSBERT (2(.

                          PULLEN.

X-15    JOHANNES met CORNELIA (2).

                          PUTTEN, van.

XI-12   CORNELIS JOHANNES met Hennie.

                          RENSWOUW, van.

XI-34   ELSKE PETRONELLA MARIA

        met DIRK (1).

                          RIJN, van.

X-98    S.A.E.W. met AALTJE.

                          ROOS.

IX-10   EVERTJE met HENDRIK.

VIII-15 AALTJE met WILLEM (1).

                          ROSSUM, van.

X-75    HERMAN met MARIA ENGELINA.

                          RUIZENDAAL.

X-106   REINTJE met THOMAS (2).

X-93    JAN met MARRETJE.

                          RUTJES.

IV-2    BEREND met GERRITJE.

                          SCHAAP.

X-42    AALTJE met KLAAS.

XI-11   WALTER met GERRITJE.

                          SCHIMMEL.

X-2     JAN met AALTJE.

                          SCHIPPER.

VIII-20 JAN met HENDRIKJE.

                          SCHOUTEN.

XI-85   ABRAHAM JOHANNES met JANNETJE.

                          SCHREUDER.

XII-4   META HELENA met WILLEM.

                          SCHUUR,van der.

IX-37   DIRK met BERENDINA.

                          SLUISKES.

IV-5    TEUNIS met METTE.

                          SMIT.

VI-3    AALTJE met WILLEM.

                          SORBER.

X-73    PIETERNELLA NEELTJE met JACOB.

                          STANISLAWA BONIAK.

IX-1    ANNE met HENDRIKUS (1).

                          STEEGHS.

XI-47   MARIA CORNELIA THEODORA met

        JEROEN.

                          STEENGE.

XI-78   GEERT met CORNELIA ANTOINNETTE.

                          STEENWIJK.

X-26    JOHANNES met LAMMERTJE.

                          TAMAIA.

XI-72   HYDA met WILLEM.

                          TAMMINGA.

XI-6    MARIAN GREJA met JAN.

                          TENT, van.

X-31    MARTIN met EVERTJE WILLEMIJNTJE.

                          TEEUWISSEN.

X-88    EBBETJE met WILLEM.

                          THIENEN, van.

X-107   HENRICUS HUBERTUS MARIA

        met TEUNTJE (2).

                          TIJMENS.

III-7   ANNEKE met GARRIT (GERRIT).

                          TIMMERS.

XI-43   IDO met MARIANNE JACQELINE.

                          TOLSMA.

XI-13   PAUL met JEANNET.

                          TRANSCHEL.

XI-48   MIRJAM met JOOST BAREND.

                          TWILLERT, van.

XI-31   HENDRIKA MENNIE CORNELIA

        met CORNELIS.

X-48    RIJKJE met KLAAS.

X-90    ZEGER met MENGSJE.

XI-37   KLAAS met ANTJE.

XI-66   KLAAS met AARTJE.

                          VEDDER.

VII-3   REINIER met GRIETJE.

VIII-14 JAN met WILLEMPJE.

                          VEEN, van de.

XII-3   MARCEL CHRISTIAAN

        met EEFJE MAARTJE HENDRIKA.

XI-1    WILLEM met GERRITJE.

                          VEENHOF.

XI-87   MARIA met EVERT.

                          VELDHUIZEN.

XI-16   MONICA met HENDRIK.

XI-97   WENDELA MARRIANNE LAURA

        met GERRIT HENK.

                          VERMEER.

X-25    BIJTJE met CORNELIS.

                          VLAANDEREN.

VII-10  GIJSBERT met FRANCIJNTJE.

                          VOS.

X-40    EDITH MARLÈNE

        met HILLEBRAND JACOB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          VRIJER, de

XI-54   CARLA met JAAP HILLEBRAND

                          VUURST, van de.

X-87    HENDRIK met AALTJE.

                          WAGENINGEN, van.

V-2     HENDRIKJE JACOBSEN met JAN.

                          WAL, van de.

X-74    MARIA ELISABETH met JAN.

                          WEBER.

XI-45   MONIQUE met CORNELIS GIJSBERTUS.

                          WEEM, van de.

X-85    WILHELMINA MARTINA CORNELIA

        JOHANNA met RIKKERT.

                          WENNERGREN.

XI-44   ULFE met JACOBA MARGARETHA.

                          WESTENBERG.

XI-61   FRANK met LUCIE STEFANIE.

                          WEVERS.

V-3     GART JAN 

                          WIELINGA.

X-77    WIJNAND met MARRETJE MARIA.

                          WIKKERINK (KLEIN GELKINK).

IV-3    GEESKEN met HENDRIK (2).

                          WILLIAMS.

XI-50   TOINETTE met ERNST.

                          WILSUM, van.

VII-9   JAN met HENDRIKJE.

                          WINTER, de.

X-47    MARINUS met JANNETJE.

                          WITT.

X-3     GEERTJE met ADRIAAN.

                          WULFERTSEN (HOP.

VI-1    GEERTJE met JAN (1).

                          ZAAL.

X-70    JOHANNA HENDRIKA met WOUTER.

                          ZIJL.

IX-9    REINTJE met TIJMEN.

                          ZWAAN.

VIII-15 WILLEMIJNTJE met WILLEM (2).

                          ZWAAN.

IX-32   ENGELTJE met JAN.